Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề số nguyên tố

THPT.Du Học Mỹ Âu giới thiệu đến quý giáo viên và các em học trò lớp 6 tài liệu tổng cân đối thuyết dạng bài tập trắc nghiệm về số dễ ợt, các bài toán tuyển lựa và phân loại theo các dạng toán. , được xếp đặt theo độ khó từ căn bản tới tăng lên, có đáp án và hướng áp giải cụ thể, giúp các em học trò tham khảo lúc học tốt chương trình Toán 6 Số học.

MỘT. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Số dễ ợt và hợp số.
Số nguyên tố là số thiên nhiên to hơn 1 nhưng mà chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.
Hợp số là số thiên nhiên to hơn 1 nhưng mà có nhiều hơn 2 ước.
2. Tích 1 số thành thừa số dễ ợt.
a) Phân tích 1 số thiên nhiên to hơn 1 thành các thừa số dễ ợt có tức là viết 1 số dưới dạng tích của các thừa số dễ ợt.
b) Cách phân tách 1 số thành thừa số chính: Phân tích bằng cột dọc hoặc sử dụng lược đồ cây.
3. Các dạng toán thường gặp.
Dạng 1: Nhận biết số nguyên tố.
Phương pháp:
+ Dựa vào khái niệm số nguyên tố.
+ Dựa vào tín hiệu chia hết.
Dạng 2: Nhận biết các hợp số.
Phương pháp:
+ Dựa vào khái niệm hợp số.
+ Dựa vào tín hiệu chia hết.
Dạng 3: Tích 1 số thành thừa số dễ ợt.
Phương pháp:
+ Dựa vào khái niệm thừa số của 1 số.
+ Dựa vào tín hiệu chia hết để phân tách 1 số ra thừa số dễ ợt.
+ Áp dụng phân tách 1 số thừa số để giải các bài toán liên can tới số chia.
B. BÀI TẬP CÂU HỎI

Dạng 1: Nhận biết số nguyên tố.
Dạng 2: Nhận biết các hợp số.
Dạng 3: Tích 1 số thành thừa số dễ ợt.

Tệp WORD (dành cho quý bà con): TẢI XUỐNG

Tải xuống các tài liệu

.


Thông tin thêm về Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề số nguyên tố

THCS.Du Học Mỹ Âu giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 6 tài liệu tóm lược lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề số nguyên tố, các bài toán được tuyển lựa và phân loại theo các dạng toán, được xếp đặt theo độ khó từ căn bản tới tăng lên, có đáp án và hướng áp giải cụ thể, giúp các em tham khảo lúc học chương trình Toán 6 phần Số học.
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Số nguyên tố và hợp số.
+ Số nguyên tố là số thiên nhiên to hơn 1 chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.
+ Hợp số là số thiên nhiên to hơn 1 có nhiều hơn 2 ước.
2. Phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố.
a) Phân tích 1 số thiên nhiên to hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số ấy dưới dạng 1 tích các thừa số nguyên tố.
b) Cách phân tách 1 số ra thừa số nguyên tố: Phân tích theo cột dọc hoặc dùng lược đồ cây.
3. Các dạng toán thường gặp.
Dạng 1: Nhận biết số nguyên tố.
Phương pháp:
+ Căn cứ vào khái niệm số nguyên tố.
+ Căn cứ vào các tín hiệu chia hết.
Dạng 2: Nhận biết hợp số.
Phương pháp:
+ Căn cứ vào khái niệm hợp số.
+ Căn cứ vào các tín hiệu chia hết.
Dạng 3: Phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố.
Phương pháp:
+ Căn cứ vào khái niệm phân tách 1 số ra thừa số nguyên tố.
+ Căn cứ vào các tín hiệu chia hết để phân tách 1 số ra thừa số nguyên tố.
+ Áp dụng phân tách 1 số ra thừa số nguyên tố để giải các bài toán có liên can tới ước số.
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Dạng 1: Nhận biết số nguyên tố.
Dạng 2: Nhận biết hợp số.
Dạng 3: Phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố.
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Tóm #tắt #lý #thuyết #và #bài #tập #trắc #nghiệm #chuyên #đề #số #nguyên #tố


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Tóm #tắt #lý #thuyết #và #bài #tập #trắc #nghiệm #chuyên #đề #số #nguyên #tố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button