Tóm tắt bài: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em | Văn học lớp 9


Văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em là tác phẩm nằm trong chương trình Ngữ văn 9 tập 1. Dưới đây là phần tóm tắt tác phẩm và ý nghĩa của tác phẩm.

Câu trả lời:

I. Tóm tắt văn bản

Văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em ngày 30/9/1990 đã đưa ra lời kêu gọi: Hãy bảo đảm cho tất cả trẻ em có một tương lai tốt đẹp hơn. Tất cả trẻ em trên thế giới đều trong trắng, dễ tổn thương và còn phụ thuộc. Tuổi của chúng phải được sống trong vui tươi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển.

Về sự thách thức, tác giả chỉ ra đó là hàng ngày có vô số trẻ em khắp nơi trên thế giới bị phó mặc cho những hiểm hoạ, làm kìm hãm sự tăng trưởng và phát triển của các cháu đó. Nhiều đứa trẻ trở thành nạn nhân của chiến tranh, bạo lực, nạn phân biệt chủng tộc, chế độ a-pác-thai, sự xâm lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài… Hàng ngày, có hàng triệu trẻ em phải chịu đựng thảm hoạ đói nghèo và khủng hoảng kinh tế, nạn đói, tình trạng vô gia cư, dịch bệnh. Mỗi ngày có tới 40.000 trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật, di thiếu nước sạch, thiếu vệ sinh, vấn đề ma tuý

Về cơ hội, tác giả chỉ ra, nhân loại có đủ phương tiện và kiến thức để bảo vệ sinh mệnh của trẻ em. Công ước về quyền trẻ em là cơ hội mới để cho quyền và phúc lợi trẻ em được thực sự tôn trọng ở khắp nơi trên thế giới. Những cải thiện về chính trị quốc tế cũng tạo điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ đó. Tăng cường phúc lợi trẻ em phải là một ưu tiên cao khi  tái phân bố các nguồn tài nguyên đó.

Về nhiệm vụ, văn bản đã chỉ ra như tăng cường sức khoẻ và chế độ dinh dưỡng của trẻ em. trẻ em bị tàn tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn phải được quan tâm chăm sóc và hỗ trợ nhiều hơn; tăng cường vai trò của phụ nữ và đảm bảo quyền đình bằng nam nữ vì lợi ích của trẻ em toàn cầu; đảm bảo cho trẻ em được đi học; bảo đảm tăng trưởng, phát triển kinh tế; cần có hợp tác quốc tế để thực hiện các nhiệm vụ trên.

II. Nội dung và ý nghĩa của văn bản

Nội dung: Văn bản đã đề cập đến vấn đề quyền lợi của trẻ em, những thách thức mà trẻ em trên toàn thế giới đang phải đối mặt. Văn bản cũng chỉ rõ những cơ hội thuận lợi để bảo vệ trẻ em và những nhiệm vụ cụ thể đặt ra để nhân loại cùng thực thi. Bản tuyên bố cho chúng ta thấy được tầm quan trọng, tính cấp bách, toàn cầu của nhiệm vụ vì sự sống còn, quyền được bảo vệ, phát triển của trẻ em. 

Ý nghĩa: Trẻ em chính là tương lai của nhân loại. Vì vậy, Tuyên bố đã giúp cả nhân loại nói chung và mỗi quốc gia nói riêng ý thức về việc bảo vệ quyền lợi của trẻ em và để trẻ em được sống, được chơi, được học, được phát triển trong môi trường bình yên, hạnh phúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button