Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI 2021

Kê khai thuế môn bài là công tác diễn ra đầu 5 2022 nhưng kế toán của các công ty phải tiến hành, hãy tải mẫu Tờ khai thuế môn bài mẫu số 01/MBAI mới nhất được ban hành theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài. Mời các bạn tải tại đây.

1. Tờ khai thuế môn bài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: 5………………

[02] Lần đầu

[03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí: ………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện:……………… [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………………

[09] Dế yêu:………………… [10] Fax: ………… [11] Email: ……………..

[12] Đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………………

[13] Mã số thuế: ………………………………………………………………………….

[14] Địa chỉ: …………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ……………………[16] Tỉnh/Thành phố: ……………………….

[17] Dế yêu: …………… [18] Fax: ……………… [19] Email: …………………

[20] Giao kèo đại lý thuế số: …………… ngày …………………………………..

□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong 5 (ghi lại “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu

Mã mục tiêu

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu cơ, doanh thu

Mức lệ phí môn bài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Người nộp lệ phí môn bài

…………………………………………

…………………………

[22]

2

Đơn vị trực thuộc hạch toán dựa dẫm cùng địa phương

(Ghi rõ tên, địa chỉ)

…………………………………………

…………………………………………

[23]

3

Tổng số lệ phí môn bài phải nộp

[24]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thực và tự chịu phận sự trước luật pháp về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

………, ngày……tháng……5……
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức phận và đóng dấu (nếu có))

2.  Cách làm tờ khai thuế Lệ Phí Môn Bài 2020 trên HTKK

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng HTKK:

Mở ứng dụng phân phối kê khai => Gõ mã số thuế -> Ấn “Đồng Ý”

Bước 2: Chọn Tờ khai:

= > Kích chọn “Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI) màn hình xuất hiện bảng chọn kỳ tính tính thuế:

Bước 3: Chọn kỳ kê khai lệ phí môn bài:

Cách làm tờ khai thuế Lệ Phí Môn Bài

(Nếu bạn làm tờ khai lệ phí môn bài cho cơ sở mới thành lập trong 5 2020 thì tích vào nút “Cơ sở mới thành lập”

Sau lúc chọn xong các bạn ấn “Đồng ý

Màn hình sẽ hiển thị ra tờ khai lệ phí môn bài mẫu 01/MBAI

Cách làm tờ khai thuế Lệ Phí Môn Bài 2020 trên HTKK

Bước 4: Làm tờ khai lệ phí môn bài (Theo mẫu 01/MBAI)

* Mục 1. Người nộp lệ phí môn bài:

– Cột 2: PM đã tự động lấy thông tin theo tên nhưng các bạn đã khai ban sơ.

– Cột 4: Vốn điều lệ hoặc vốn đầu cơ, doanh thu: Các bạn nhập số tiền vốn theo giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng thực đầu cơ.

– Cột 5: Mức lệ phí môn bài:

Phần mềm Cho phép chọn trong danh mục các trị giá: 3.000.000, 2.000.000, 1.500.000, 1.000.000, 500.000, 300.000, 250.000, 150.000 VNĐ(1) Các bạn bấm vào nút chọn(2) Thực hiện chọn mức lệ phí mộn bài
Các chọn như sau:
Tờ khai thuế môn bài mới nhất
Mức lệ phí môn bài Dành cho
Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vố đầu cơ Hộ, Tư nhân kinh doanh có doanh thu Chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh
Thành Lập 6 tháng
đầu 5
Thành lập 6 tháng cuối 5 Thành Lập 6 tháng
đầu 5
Thành lập 6 tháng cuối 5 Thành Lập 6 tháng
đầu 5
Thành lập 6 tháng cuối 5
3.000.000 Trên 10 tỷ
2.000.000 Từ 10 tỷ đồng trở xuống
1.000.000 Từ 10 tỷ đồng trở xuống Trên 500 triệu đồng/5 Thành lập khác địa phương (cấp tỉnh/tp)
1.500.000 Trên 10 tỷ
500.000 Trên 300 triệu tới 500 triệu/5 Trên 500 triệu đồng/5 Thành lập khác địa phương (cấp tỉnh/tp)
300.000 Trên 100 triệu tới 300 triệu/5
250.000 Trên 300 triệu tới 500 triệu/5
150.000 Trên 100 triệu tới 300 triệu/5

– Xem xét với các bạn rằng:

+ Doanh nghiệp thành lập 6 tháng đầu 5 (Từ ngày 01/01/2020 tới hết ngày 30/06/2020) thì phải đóng tiền lệ phí môn bài cả 5

+ Doanh nghiệp thành lập 6 tháng cuối 5 (Từ ngày 01/07/2020 tới hết ngày 31/12/2020) thì phải đóng tiền lệ phí môn bài nửa 5.

( Ngày tháng căn cứ vào ngày được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh (Ghi trên GPĐKKD))

Nếu bạn khai cho công ty mới thành lập thì tới đây là xong

Nếu bạn khai lệ phí môn bài cho cơ sở mới thành lập trong 5 thì bỏ lỡ Mục 1 trên, nhưng chỉ cần làm mục 2

* Mục 2: Đơn vị trực thuộc hạch toán dựa dẫm cùng địa phương:

– Cột “Mã số thuế” Ghi mã số thuế của cơ sở mới thành lập (Nếu khai lệ phí môn bài cho Vị trí kinh doanh thì vị trí kinh doanh sẽ ko có mã số thuế nên các bạn bỏ không cột này)

– Cột “Tên đơn vị” Ghi tên của cơ sở mới thành lập trong 5

– Cột (5)- mức thuế môn bài: Cho phép chọn trong danh mục các trị giá: 1.000.000, 500.000 VNĐ

Với:

+ Nếu thành lập 6 tháng đầu 5 chọn mức lệ phí môn bài là 1.000.000

+ Nếu thành lập 6 tháng cuối 5 thì chọn 500.000

Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139

Cách nộp thuế môn bài 2020

Bước 5: Ấn “Ghi”

Bước 6: Kết xuất tờ khai lệ phí môn bài

=> Ấn vào “Kết Xuất”

Bước 7: Nộp tờ khai lệ phí môn bài qua mạng

Bước 8: Nộp tiền lệ phí môn bài:

+ Cách 1: Nộp bằng tiền mặt tại ngân khố nhà nước hoặc tại nhà băng được ủy nhiệm thu.

+ Cách 2: Nộp thuế điện tử qua mạng (dành cho các doanh nghiệp đã có nick nộp thuế điện tử)

3. Video chỉ dẫn lập tờ khai thuế Môn bài 2020

https://www.youtube.com/watch?v=wFX1EgOl3v8

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

  • Tài liệu chỉ dẫn sử dụng ứng dụng phân phối kê khai thuế HTKK 4.4.3
  • Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký vận dụng cách thức tính thuế GTGT
  • Chỉ dẫn kê khai thuế môn bài
  • Thủ tục khai thuế môn bài theo 5
  • Quy định về nộp thuế môn bài

Thông tin thêm về Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI 2021

Kê khai thuế môn bài là công tác diễn ra đầu 5 2022 nhưng kế toán của các công ty phải tiến hành, hãy tải mẫu Tờ khai thuế môn bài mẫu số 01/MBAI mới nhất được ban hành theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài. Mời các bạn tải tại đây.
1. Tờ khai thuế môn bài
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI
[01] Kỳ tính lệ phí: 5………………

[02] Lần đầu

[03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí: ………………………………………………………………………
[05] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………
[06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………
[07] Quận/huyện:……………… [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………………
[09] Dế yêu:………………… [10] Fax: ………… [11] Email: ……………..
[12] Đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………………
[13] Mã số thuế: ………………………………………………………………………….
[14] Địa chỉ: …………………………………………………………………
[15] Quận/huyện: ……………………[16] Tỉnh/Thành phố: ……………………….
[17] Dế yêu: …………… [18] Fax: ……………… [19] Email: …………………
[20] Giao kèo đại lý thuế số: …………… ngày …………………………………..
□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong 5 (ghi lại “X” nếu có)
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu

Mã mục tiêu

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu cơ, doanh thu

Mức lệ phí môn bài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Người nộp lệ phí môn bài
…………………………………………
…………………………

[22]

2

Đơn vị trực thuộc hạch toán dựa dẫm cùng địa phương
(Ghi rõ tên, địa chỉ)
…………………………………………
…………………………………………

[23]

3

Tổng số lệ phí môn bài phải nộp

[24]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thực và tự chịu phận sự trước luật pháp về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾHọ và tên:Chứng chỉ hành nghề số:

………, ngày……tháng……5……NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặcĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ(Ký, ghi rõ họ tên, chức phận và đóng dấu (nếu có))

2.  Cách làm tờ khai thuế Lệ Phí Môn Bài 2020 trên HTKK
Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng HTKK:
Mở ứng dụng phân phối kê khai => Gõ mã số thuế -> Ấn “Đồng Ý”
Bước 2: Chọn Tờ khai:

= > Kích chọn “Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI) màn hình xuất hiện bảng chọn kỳ tính tính thuế:
Bước 3: Chọn kỳ kê khai lệ phí môn bài:

(Nếu bạn làm tờ khai lệ phí môn bài cho cơ sở mới thành lập trong 5 2020 thì tích vào nút “Cơ sở mới thành lập”
Sau lúc chọn xong các bạn ấn “Đồng ý“
Màn hình sẽ hiển thị ra tờ khai lệ phí môn bài mẫu 01/MBAI

Bước 4: Làm tờ khai lệ phí môn bài (Theo mẫu 01/MBAI)
* Mục 1. Người nộp lệ phí môn bài:
– Cột 2: PM đã tự động lấy thông tin theo tên nhưng các bạn đã khai ban sơ.
– Cột 4: Vốn điều lệ hoặc vốn đầu cơ, doanh thu: Các bạn nhập số tiền vốn theo giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng thực đầu cơ.
– Cột 5: Mức lệ phí môn bài:

Phần mềm Cho phép chọn trong danh mục các trị giá: 3.000.000, 2.000.000, 1.500.000, 1.000.000, 500.000, 300.000, 250.000, 150.000 VNĐ(1) Các bạn bấm vào nút chọn(2) Thực hiện chọn mức lệ phí mộn bàiCác chọn như sau:

Mức lệ phí môn bài
Dành cho

Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vố đầu cơ
Hộ, Tư nhân kinh doanh có doanh thu
Chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh

Thành Lập 6 thángđầu 5
Thành lập 6 tháng cuối 5
Thành Lập 6 thángđầu 5
Thành lập 6 tháng cuối 5
Thành Lập 6 thángđầu 5
Thành lập 6 tháng cuối 5

3.000.000
Trên 10 tỷ

2.000.000
Từ 10 tỷ đồng trở xuống

1.000.000

Từ 10 tỷ đồng trở xuống
Trên 500 triệu đồng/5

Thành lập khác địa phương (cấp tỉnh/tp)

1.500.000

Trên 10 tỷ

500.000

Trên 300 triệu tới 500 triệu/5
Trên 500 triệu đồng/5

Thành lập khác địa phương (cấp tỉnh/tp)

300.000

Trên 100 triệu tới 300 triệu/5

250.000

Trên 300 triệu tới 500 triệu/5

150.000

Trên 100 triệu tới 300 triệu/5

– Xem xét với các bạn rằng:
+ Doanh nghiệp thành lập 6 tháng đầu 5 (Từ ngày 01/01/2020 tới hết ngày 30/06/2020) thì phải đóng tiền lệ phí môn bài cả 5
+ Doanh nghiệp thành lập 6 tháng cuối 5 (Từ ngày 01/07/2020 tới hết ngày 31/12/2020) thì phải đóng tiền lệ phí môn bài nửa 5.
( Ngày tháng căn cứ vào ngày được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh (Ghi trên GPĐKKD))
Nếu bạn khai cho công ty mới thành lập thì tới đây là xong
Nếu bạn khai lệ phí môn bài cho cơ sở mới thành lập trong 5 thì bỏ lỡ Mục 1 trên, nhưng chỉ cần làm mục 2
* Mục 2: Đơn vị trực thuộc hạch toán dựa dẫm cùng địa phương:
– Cột “Mã số thuế” Ghi mã số thuế của cơ sở mới thành lập (Nếu khai lệ phí môn bài cho Vị trí kinh doanh thì vị trí kinh doanh sẽ ko có mã số thuế nên các bạn bỏ không cột này)
– Cột “Tên đơn vị” Ghi tên của cơ sở mới thành lập trong 5
– Cột (5)- mức thuế môn bài: Cho phép chọn trong danh mục các trị giá: 1.000.000, 500.000 VNĐ
Với:
+ Nếu thành lập 6 tháng đầu 5 chọn mức lệ phí môn bài là 1.000.000
+ Nếu thành lập 6 tháng cuối 5 thì chọn 500.000

Bước 5: Ấn “Ghi”
Bước 6: Kết xuất tờ khai lệ phí môn bài
=> Ấn vào “Kết Xuất”
Bước 7: Nộp tờ khai lệ phí môn bài qua mạng
Bước 8: Nộp tiền lệ phí môn bài:
+ Cách 1: Nộp bằng tiền mặt tại ngân khố nhà nước hoặc tại nhà băng được ủy nhiệm thu.
+ Cách 2: Nộp thuế điện tử qua mạng (dành cho các doanh nghiệp đã có nick nộp thuế điện tử)
3. Video chỉ dẫn lập tờ khai thuế Môn bài 2020

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Tài liệu chỉ dẫn sử dụng ứng dụng phân phối kê khai thuế HTKK 4.4.3
Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký vận dụng cách thức tính thuế GTGT
Chỉ dẫn kê khai thuế môn bài
Thủ tục khai thuế môn bài theo 5
Quy định về nộp thuế môn bài

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Tờ #khai #thuế #môn #bài #theo #mẫu #01MBAI


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Tờ #khai #thuế #môn #bài #theo #mẫu #01MBAI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button