Thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi

Trong chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội, Đảng và Nhà nước đặc thù ân cần tới vấn đề Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Trong những 5 cách đây không lâu, tăng trưởng mẫu hình kinh tế nông trại là chủ trương của Chính phủ; Thành ra, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã có chủ trương, chế độ, khuyến khích dân cày tăng trưởng mẫu hình kinh tế nông trại.

Và cách đây không lâu, thời tiết càng ngày càng hà khắc, việc trồng lúa thường gặp vấn đề, hoa màu thường bị ngập úng; Trạng thái chuột đồng, ốc bươu vàng sinh sản rất nhanh, chúng phá hại, phá hoại cây lúa… khiến cho năng suất, chất lượng cây lúa kém. Thành ra, ở nhiều địa phương đã biến đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để ko mất đất nông nghiệp, tăng trưởng kinh tế gia đình.

Dưới đây là thứ tự biến đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản và trồng cây lâu 5.

Lệnh tiến hành Bước 1: Tổ chức tiến hành thủ tục hành chính phải sẵn sàng giấy má hợp thức theo quy định.
Bước 2: Tổ chức nộp giấy má tại Ban Giám đốc Nông nghiệp và PTNT (TP).
Cán bộ tiếp thu giấy má phải rà soát tính hợp thức của giấy má:
– Nếu giấy má hợp thức thì vào sổ theo dõi và ghi giấy hứa thời kì trả kết quả.
– Nếu giấy má chưa hợp thức sẽ được diễn ra chỉ dẫn hoàn thiện bổ sung.
Bước 3: Tổ chức lấy kết quả theo giấy má hứa tại Ban Giám đốc Nông nghiệp và PTNT (TP).
Làm thế nào để tiến hành Trực tiếp Ban Giám đốc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (TP).
Thành phần giấy má

– Nghị quyết của Thành ủy, Ủy ban quần chúng thị thành về công việc cải tạo gia đình.

– Kế hoạch gom hàng và đổi bưu kiện

– Đơn xin biến đổi

– Công trình xây dựng mẫu hình nông trại chăn nuôi, thủy sản và trồng cây lâu 5

Số lượng bản ghi (bộ) 03
Thời hạn hoàn trả 10 ngày làm việc
Cơ quan tiến hành thủ tục hành chính

a) Thẩm quyền quyết định: Ủy ban quần chúng cấp huyện

b) Cơ quan, người có thẩm quyền được giao cho, phân cấp tiến hành (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp tiến hành thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Dân nguyện và Môi trường, Sở Công Thương

Xem xét: Mỗi địa phương có thể có thứ tự và bí quyết biến đổi đất nông nghiệp sang mẫu hình VAC riêng.

Bạn có thể nhấp vào nút. Tải xuống Tải về Đơn xin biến đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôiCông trình xây dựng mẫu hình chăn nuôi, thủy sản và cây trồng lâu 5.

.


Thông tin thêm về Thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi

Trong chiến lược tăng trưởng kinh tế – xã hội, Đảng và Nhà nước ta đặc thù ân cần tới vấn đề Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Những 5 cách đây không lâu, tăng trưởng mẫu hình Kinh tế nông trại là 1 chủ trương phệ của Chính phủ; chính thành ra, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã có chủ trương, chế độ, khích lệ, khuyến khích dân cày tăng trưởng mẫu hình kinh tế nông trại.
Và thời kì cách đây không lâu, thời tiết càng ngày càng hà khắc, việc trồng lúa thường xuyên gặp vấn đề, vụ màu thường xuyên bị ngập úng; hiện trạng chuột đồng và ốc bươu vàng sinh sản quá nhanh, chúng gây hại, hủy hoại cây lúa… dẫn tới sản lượng và chất lượng cây lúa kém hiệu quả. Do ấy, tại nhiều địa phương đã tiến hành biến đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhằm mục tiêu ko để phí đất nông nghiệp và tăng trưởng kinh tế gia đình.
Dưới đây là thủ tục biến đổi đất nông nghiệp trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản và trồng cây lâu 5.

Trình tự tiến hành
Bước 1: Tổ chức đi tiến hành TTHC cần sẵn sàng giấy má hợp thức theo quy định.Bước 2: Tổ chức nộp giấy má tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (Thành phố)Cán bộ nhận giấy má rà soát tính hợp thức của giấy má:– Nếu giấy má hợp thức thì vào sổ theo dõi, viết giấy hứa thời kì trả kết quả.– Nếu giấy má chưa hợp thức thì chỉ dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hứa tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (Thành phố)

Bí quyết tiến hành
Trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện (Thành phố)

Thành phần giấy má

– Các nghị quyết của Đảng uỷ, UBND xã cho hộ biến đổi.
– Phương án dồn điền, đổi thửa
– Đơn xin biến đổi
– Đề án xây dựng mẫu hình nông trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và cây trồng lâu 5

Số lượng giấy má (bộ)
03

Thời hạn khắc phục
10 ngày làm việc

Cơ quan tiến hành TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp tiến hành (nếu có):
c) Cơ quan trực tiếp tiến hành TTHC: Phòng Nông nghiệp & PTNT
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyện & Môi trường, Phòng Công thương nghiệp

Xem xét: Có thể mỗi địa phương sẽ có thủ tục, cách tiến hành việc biến đổi đất nông nghiệp sang mẫu hình VAC riêng.
Bạn có thể click vào nút Tải về để tải Biểu mẫu Đơn xin biến đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và Đề án xây dựng mẫu hình nông trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và cây trồng lâu 5.

TagsBiểu mẫu Download.vn Tài liệu Thủ tục hành chính

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Thủ #tục #chuyển #đổi #cơ #cấu #cây #trồng #vật #nuôi


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Thủ #tục #chuyển #đổi #cơ #cấu #cây #trồng #vật #nuôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button