Mentimeter

  • Game

    Mentimeter: Hướng dẫn dùng cơ bản cho việc dạy học trực tuyến

    Mentimeter là công cụ trình chiếu dễ sử dụng, có thể tạo các bài thuyết trình, sự kiện, bài giảng…

    Read More »
Back to top button