Sơ đồ tư duy Ông già và biển cả ngắn gọn, lớp 12

Thông qua sơ đồ tư duy Ông già và biển cả, các em học sinh lớp 12 sẽ hình dung ra được nội dung cũng như hình tượng các nhân vật được nói tới trong đoạn trích.

Tác phẩm Ông già và biển cả các em sẽ được học trong chương trình Ngữ Văn lớp 12, thông qua sơ đồ tư duy Ông già và biển cả dưới đây sẽ giúp một phần không nhỏ vào việc hiểu bài hơn.

Một số nội dung có trong Sơ đồ tư duy bài Ông già và biển cả:

– Hình tượng ông Lão Santiago
+ Tin tưởng vào khả năng, sức mạnh của bản thân
+ Long khát khao chiến thắng
+ Ý chí, nghị lực phi thường

Cũng trong chương trình ngữ Văn 12, các em tìm hiểu Sơ đồ tư duy Hồn Trương Ba ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button