Tài Liệu

Quyết định 3952/QĐ-UBND

Ngày 16/08/2021, Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 3952/QĐ-UBND về khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Theo đó, quy định rõ các mốc thời gian học của học sinh các cấp trên địa bàn như sau:

  • Ngày tựu trường sớm nhất đối với tất cả các cấp học, ngành học là từ ngày 1/9.
  • Ngày khai giảng năm học mới thống nhất toàn thành phố là ngày 5/9.
  • Ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch dạy học đối với các cấp học là 6/9.
  • Học sinh sẽ kết thúc học kỳ I trước ngày 16/1/2022, kết thúc học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.
  • Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2022.
  • Đối với công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 – 2023, TP cũng yêu cầu phải hoàn thành trước 31/7/2022.

Nội dung Quyết định 3952/QĐ-UBND

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page