Tài Liệu

Quyết định 2668/QĐ-BGDĐT

Ngày 25/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 2668/QĐ-BGDĐT về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2021.

Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2021 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi như sau:

  • Thứ nhất, ngưỡng xét tuyển vào các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19.0 điểm; riêng đối với các ngành Giáo dục Thể chất, ngành Huấn luyện thể thao, ngành Sư phạm Âm nhạc và ngành Sư phạm Mỹ thuật là 18.0 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa.
  • Thứ hai, ngưỡng xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng là 17.0 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa.

Nội dung Quyết định 2668/QĐ-BGDĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page