Phiếu trắng là gì? Bỏ phiếu chống là gì?

Tìm hiểu về phiếu trắng trong bầu cử

Việc bỏ phiếu trong bầu cử cũng như trong các cuộc họp cần thông qua biểu quyết giúp mang lại tính khách quan. Vậy phiếu trắng là gì? Bỏ phiếu chống là gì? Bỏ phiếu trắng có được coi là hợp lệ? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây để biết thêm chi tiết.

  • Bệnh đặc hữu là gì?

Khi tham gia bỏ phiếu bầu cử, phiếu tín nhiệm hay bỏ phiếu kín để thông qua các quyết định… người bỏ phiếu sẽ thực hiện quyền biểu quyết thông qua lá phiếu với hình thức đồng ý, không đồng ý hoặc để trông cả 2 ô (gọi là phiếu trắng).

Phiếu trắng là gì?

Phiếu trắng là phiếu không đánh dấu vào cả hai ô đồng ý và không đồng ý đối với một, nhiều hoặc tất cả những người trong danh sách lấy phiếu. Phiếu trắng được xác định là phiếu không đồng ý.

Phiếu trắng tuy có ý nghĩa “không phản đối cũng chẳng ủng hộ”, nhưng lại có hiệu lực của một phiếu chống.

Phiếu trắng vẫn được xác định là phiếu hợp lệ. Tuy nhiên, phiếu trắng được xác định là phiếu không đồng ý. Nghĩa là người bỏ phiếu không đồng ý đối với một, nhiều hoặc tất cả những người trong danh sách lấy phiếu.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Du Học Mỹ Âu VN.


Thông tin thêm về Phiếu trắng là gì? Bỏ phiếu chống là gì?

Tìm hiểu về phiếu trắng trong bầu cử
Việc bỏ phiếu trong bầu cử cũng như trong các cuộc họp cần thông qua biểu quyết giúp mang lại tính khách quan. Vậy phiếu trắng là gì? Bỏ phiếu chống là gì? Bỏ phiếu trắng có được coi là hợp lệ? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung sau đây để biết thêm chi tiết.

Bệnh đặc hữu là gì?

Khi tham gia bỏ phiếu bầu cử, phiếu tín nhiệm hay bỏ phiếu kín để thông qua các quyết định… người bỏ phiếu sẽ thực hiện quyền biểu quyết thông qua lá phiếu với hình thức đồng ý, không đồng ý hoặc để trông cả 2 ô (gọi là phiếu trắng).
Phiếu trắng là gì?
Phiếu trắng là phiếu không đánh dấu vào cả hai ô đồng ý và không đồng ý đối với một, nhiều hoặc tất cả những người trong danh sách lấy phiếu. Phiếu trắng được xác định là phiếu không đồng ý.
Phiếu trắng tuy có ý nghĩa “không phản đối cũng chẳng ủng hộ”, nhưng lại có hiệu lực của một phiếu chống.
Phiếu trắng vẫn được xác định là phiếu hợp lệ. Tuy nhiên, phiếu trắng được xác định là phiếu không đồng ý. Nghĩa là người bỏ phiếu không đồng ý đối với một, nhiều hoặc tất cả những người trong danh sách lấy phiếu.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Du Học Mỹ Âu VN.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Phiếu #trắng #là #gì #Bỏ #phiếu #chống #là #gì


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Phiếu #trắng #là #gì #Bỏ #phiếu #chống #là #gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button