Phiếu giao nhận hồ sơ 609: Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ

Phiếu xuất kho 609: Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ TP.HCM Bảo hiểm xã hội là hình thức phổ biến được sử dụng ngày càng nhiều khi nhu cầu cấp lại sổ bảo hiểm ngày càng tăng. Mẫu liệt kê đầy đủ các giấy tờ cần chuẩn bị để đề nghị cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội do bị mất, bị hỏng như: Tờ trình Chấm công, Điều chỉnh Bảo hiểm xã hội và Thông tin Bảo hiểm ốm đau. Mời các bạn xem và tải mẫu mới nhất trong bài viết dưới đây.

1. Phiếu thu 609: Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ.

Số hồ sơ: 609 / ………… ../ SO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TRAO ĐỔI GIAO NHẬN TÀI LIỆU

Loại hồ sơ: Cấp lại sổ BHXH dođiều chỉnh nội dung được ghi trong sách

(Thời gian thanh toán: 05 ngày)

1. Tên đơn vị: …………………… Mã đơn vị: ………… ..

2. Điện thoại: Email:

3. Địa chỉ nhận hồ sơ và trả kết quả qua đường bưu điện (nếu có):

STT

Các loại giấy tờ và biểu mẫu

Định lượng

Tôi

Diễn giả:

Đầu tiên

Tờ khai tham gia và xác thực thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS, 01 bản / người)

2

Hồ sơ liên quan đến chỗ ở: Quyết định (văn bản) chứng minh nơi công tác; Quyết định việc phân bổ công việc và tiền lương; Hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động và các giấy tờ khác có liên quan đến việc điều chỉnh … (Trường hợp điều chỉnh làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

II

Đoàn kết:

Đầu tiên

Phiếu thông tin (mẫu D01-TS, 01 bản)

2

Tờ khai tham gia và xác thực thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS, 01 bản / người)

Cần lưu ý:

1. Thủ tục nộp hồ sơ:

– Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị nơi mình làm việc hoặc nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Người bảo lưu thời gian đóng BHXH phải đóng cho cơ quan BHXH trong cả nước.

Trường hợp trên sổ BHXH chưa điền đầy đủ thông tin về việc cấp mã số BHXH thì người lao động phải bổ sung các giấy tờ sau (bản photocopy): chứng minh nhân dân / thẻ căn cước / hộ chiếu hoặc giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ khác. và kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu TK1-TS để làm cơ sở hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH.

2. Đơn vị / người tham gia chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ báo cáo.

3. Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua đường bưu điện thì thời gian xử lý hồ sơ sẽ cộng thêm 02 ngày cho mỗi đợt.

GIÁ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG KHAI DO KHÁCH THANH TOÁN KHI NHẬN KẾT QUẢ TẠI ĐỊA CHỈ.

Ngày trả kết quả: …………. / …………… ../ …………… .. (Chậm 30 ngày đơn vị không đến nhận, BHXH tỉnh sẽ chuyển hồ sơ vào kho lưu trữ)

……………, ngày tháng năm……

Hồ sơ nhân viên khách sạn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người nộp đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Thủ tục sửa đổi, cấp lại, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH mới nhất.

* Cấp lại, sửa đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH

– Trường hợp cấp lại sổ BHXH bị mất, hỏng: Tờ khai tham gia và xác nhận chính xác thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

Tờ khai cải chính thông tin sổ BHXH, thẻ BHYT

– Trường hợp gộp sổ BHXH: Tờ khai tham gia, cải chính thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS); Đề nghị cấp sổ BHXH (nếu có).

– Trường hợp cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; Ngày sinh; giới tính, quốc tịch, sự thích ứng của nội dung sổ BHXH.

** Đối với người tham dự:

– Tờ khai tham gia và chính xác thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

– Các tài liệu liên quan kèm theo như sau:

+ Trường hợp thay đổi họ, tên, chữ đệm; Ngày sinh; quan hệ tình dục; quốc tịch: Giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh do cơ quan hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh nhân dân / thẻ căn cước / hộ chiếu. (Đầu tiên)

Nếu là Đảng viên: Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi kết nạp.

+ Trường hợp thay đổi nơi công tác: Quyết định (văn bản) chứng minh nơi công tác. (2)

– Đối với đơn vị: trường hợp người lao động nộp hồ sơ qua đơn vị.

– Xác nhận tờ khai (TK1-TS) khi người lao động điều chỉnh thông tin cá nhân trên sổ BHXH: thông tin điều chỉnh là đúng với hồ sơ quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận, chữ ký, đóng dấu và viết. tên của bạn. Đối với người bảo lưu thời gian đã đóng BHXH thì không phải xác nhận;

– Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS).

– Trường hợp ghi trên sổ BHXH đối với người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH trước năm 1995: Tờ khai tham gia, cập nhật thông tin BHXH, BHYT. bảo hiểm (mẫu TK1-TS) và các tài liệu liên quan kèm theo đối với từng trường hợp sau:

Hồ sơ tương ứng với từng trường hợp

** Phù hợp với công việc, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, nguy hiểm

+ Tờ khai tham gia và chính thống hóa thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);

+ Hồ sơ đính kèm gồm một trong các giấy tờ sau: Quyết định phân bổ chức vụ và xếp lương; Hợp đồng lao động, hợp đồng lao động và các tài liệu khác liên quan đến việc điều chỉnh.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong bài báo biểu mẫu Làm hài lòng.


Thông tin thêm về Phiếu giao nhận hồ sơ 609: Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ

Phiếu giao nhận hồ sơ 609: Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ của Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh là mẫu sử dụng phổ biến bởi ngày ngay nhu cầu cấp lại sổ bảo hiểm ngày càng nhiều. Mẫu liệt kê ra đầy đủ các giấy tờ cần chuẩn bị để xin cấp lại sổ BHXH do mất, bị hỏng như: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT. Mời các bạn tham khảo và tải về mẫu mới nhất trong bài viết dưới đây.
1. Phiếu giao nhận hồ sơ 609: Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ

Số Hồ sơ: 609/…………../SO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ
Loại hồ sơ: Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ
(Thời hạn giải quyết: 05 ngày)
1. Tên đơn vị: ……………………Mã đơn vị:…………..
2. Điện thoại: Email:
3. Địa chỉ nhận trả kết quả hồ sơ qua bưu điện (nếu có):

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

I

Người tham gia:

1

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS, 01 bản/người)

2

Hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh: Quyết định (văn bản) chứng minh địa điểm làm việc; Quyết định phân công vị trí công việc, hưởng lương; Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc và các giấy tờ khác có liên quan đến việc điều chỉnh … (Trường hợp điều chỉnh làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

II

Đơn vị:

1

Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS, 01 bản)

2

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS, 01 bản/người)

Lưu ý:
1. Thủ tục nộp hồ sơ:
– Người đang làm việc nộp hồ sơ cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH.
– Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH nộp cho cơ quan BHXH trên toàn quốc.
– Trường hợp sổ BHXH chưa hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH thì người lao động bổ sung thêm các loại giấy tờ sau (bản photo): Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác và kê khai đầy đủ thông tin vào Mẫu TK1-TS để làm căn cứ hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH.
2. Đơn vị/người tham gia phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai hồ sơ.
3. Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 02 ngày cho mỗi lượt.
CƯỚC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH DO CÁ NHÂN TỰ CHI TRẢ KHI NHẬN KẾT QUẢ TẠI ĐỊA CHỈ.
Ngày trả kết quả: ……………./……………../…………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ vào kho lưu trữ)
……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ
(Ký, ghi họ tên)

Người nộp hồ sơ
(Ký, ghi họ tên)

2. Thủ tục đổi, cấp lại, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH mới nhất
*Đối với cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH
– Trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).
Mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT
– Trường hợp gộp sổ BHXH: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS); Các sổ BHXH đề nghị gộp (nếu có).
– Trường hợp cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, quốc tịch, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH .
**Đối với người tham gia:
– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).
– Hồ sơ liên quan kèm theo tương ứng như sau:
+ Trường hợp thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch: Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và thẻ căn cước/ chứng minh thư/hộ chiếu. (1)
Nếu là Đảng viên: lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi kết nạp.
+ Trường hợp người tham gia thay đổi nơi làm việc: Quyết định (văn bản) chứng minh địa điểm làm việc. (2)
– Đối với Đơn vị: trong trường hợp NLĐ nộp hồ sơ qua đơn vị.
– Xác nhận Tờ khai (TK1-TS) khi NLĐ điều chỉnh thông tin nhân thân trên sổ BHXH: thông tin điều chỉnh là đúng với hồ sơ quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận, ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên. Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì không phải xác nhận;
– Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS).
– Trường hợp ghi xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH trước năm 1995: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) và Hồ sơ liên quan kèm theo tương ứng với từng trường hợp sau:
Hồ sơ tương ứng cho từng trường hợp
**Điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm
+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);
+ Hồ sơ kèm theo gồm một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định phân công vị trí công việc, hưởng lương; Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc và các giấy tờ khác có liên quan tới việc điều chỉnh.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Phiếu #giao #nhận #hồ #sơ #Cấp #lại #sổ #BHXH #điều #chỉnh #nội #dung #đã #ghi #trên #sổ


  • Tổng hợp: Du Học Mỹ Âu
  • #Phiếu #giao #nhận #hồ #sơ #Cấp #lại #sổ #BHXH #điều #chỉnh #nội #dung #đã #ghi #trên #sổ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button