Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2020

The BIỂU TƯỢNG Xếp loại chất lượng gồm 2 m, u, là phiếu mẫu the expression of Ving viên trong cùng 1 bộ định giá khác về chừng độ kết thúc công tác trong 5.

Nội dung phiếu biểu quyết bình chọn chất lượng Đảng bao gồm những nội dung thông tin cụ thể từ Đảng bộ, chi bộ cộng với tiêu đề quốc tế, triếh tên n r Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu quyết xếp loại chất lượng tại .y.

Theression expression

ĐẢNG BỘ: ……

CHI BỘ: ……

GNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…… .., ngày… ..tháng… .. 5 …….

PHIẾU BIỂU TƯỢNG
xếp loại chất lượng 5 …… ..
(at Hội nghị Chi bộ…)

TT Họ tới đây ving viên Tự nhận loại xếp hạng Nhận xét duyệt tùy chọn trú ngụ Hnh giá, xếp loại công chức, nhân viên Xếp hạng chất lượng ving viên Note
Trang chủ XSNV NV kết thúc tốt Complete lớn NV NV not complete
1
2
3

(Not ký tên)

(Xem xét: Cúc, số điện từ chất lượng mấc highest down lớn li qualitylow more than lớn chất lượng mấc any that results c50 hơn 50% số ving viên chính thức của bộ quan điểm, thì l .y Đấy là mấc chất lượng lớn quyết định hnh Xếp loại chất lượng hoặc đề xuất cấp quyền trên xếp loại chất lượng đấy)

Formulation the Xếp hạng chất lượng ving viên – Mẫu 2

GNG BỘ…………… ..

CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA.……………………

GNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———–

À .ngày… tháng… 5 20…

PHIẾU BIỂU TƯỢNG

Xếp loại chất lượng 5 20

Số TT Họ tới đây ving viên Vinger type type character Ving member in chi hnh price
Hoàn thành nhiệm vụ tốt Complete lớn
nhiệm vụ
Không kết thúc nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm vụ Từng mặt giảm thiểu
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Note:

– Cột (2): Ghi danh sách ving viên được hnh trị giá chất lượng tại chi bộ (làm ghi cấp độ).

– Cột (3): Ghi nhận phân loại của ving viên (làm ghi cấp độ).

– Cột (4), (5), (6), (7): Ving member in chi hnh giá cả bằng cách ghi dấu X lớn the column of the ving viên.

– Kết quả tính toán:

+ Cột (4), (5), (6), (7): Khi biểu quyết có trên 1/2 chính thức của đồng quan điểm, ving viên xếp loại thích hợp với nội dung từng cột.

.


Thông tin thêm về Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2020

Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên gồm 2 mẫu, là mẫu phiếu biểu quyết của Đảng viên trong cùng chi bộ bình chọn 1 đảng viên khác về chừng độ kết thúc công tác trong 5.
Nội dung mẫu phiếu biểu quyết bình chọn chất lượng Đảng viên bao gồm những nội dung thông tin cụ thể từ Đảng bộ, chi bộ cộng với quốc hiệu tiêu ngữ, tên phiếu được thể hiện rõ ràng nhất. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên tại đây.
Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ:……
CHI BỘ:……

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…….., ngày…..tháng….. 5…….

PHIẾU BIỂU QUYẾTxếp loại chất lượng đảng viên 5 ……..(tại Hội nghị Chi bộ…)

TT
Họ và tên đảng viên
Tự nhận mức xếp loại
Nhận xét cấp ủy nơi đảng viên trú ngụ
Bình chọn, xếp loại công chức, nhân viên
Biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên
Ghi chú

Hoàn thành XSNV
Hoàn thành tốt NV
Hoàn thành NV
Không kết thúc NV

1

2

3

(Không phải ký tên)
(Xem xét: Cộng dồn số phiếu từ mức chất lượng cao nhất xuống tới mức chất lượng liền kề thấp hơn tới mức chất lượng nào nhưng mà kết quả có hơn 50% số đảng viên chính thức của chi bộ đồng ý, thì lấy mức chất lượng đấy để quyết định xếp loại chất lượng hoặc đề xuất cấp ủy cấp trên xếp loại chất lượng đảng viên đấy)
Phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng đảng viên – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ……………..
CHI BỘ.……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM———–

……….ngày … tháng … 5 20…

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Xếp loại chất lượng đảng viên 5 20……

Số TT
Họ và tên đảng viên
Đảng viên tự xếp loại
Đảng viên trong chi bộ bình chọn

Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm vụ
Không kết thúc nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ
Có giảm thiểu từng mặt

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Ghi chú:
– Cột (2): Ghi danh sách đảng viên được bình chọn chất lượng tại chi bộ (do cấp ủy ghi).
– Cột (3): Ghi tự nhận phân loại của đảng viên (do cấp ủy ghi).
– Cột (4), (5), (6), (7): Đảng viên trong chi bộ bình chọn bằng cách ghi dấu X vào cột tương ứng cho từng đảng viên.
– Cách tính kết quả:
+ Cột (4), (5), (6), (7): Khi biểu quyết có trên 1/2 đảng viên chính thức của chi bộ đồng ý thì đảng viên đấy được xếp loại tương ứng theo nội dung từng cột.

TagsBình chọn đảng viên

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Phiếu #biểu #quyết #xếp #loại #chất #lượng #Đảng #viên #5


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Phiếu #biểu #quyết #xếp #loại #chất #lượng #Đảng #viên #5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button