Phân tích nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Phân tích nội dung học tập và tuân theo Bác trong quá trình hiện tại

Tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh là nhiệm vụ xuyên suốt hàng 5 đối với các Đảng viên, đoàn tụ thanh niên. Trong bài viết này Hoatieu xin san sớt tới các bạn nội dung bài phân tách nội dung học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình hiện tại, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Theo Hồ Chí Minh, điểm tốt béo nhất của chủ nghĩa Mác là gì?
  • Bài thu hoạch học tập đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường

Để bảo vệ nền móng tư tưởng của Đảng, việc quán triệt và nhất quán về tư tưởng Hồ Chí Minh cho Đảng viên luôn là nhiệm vụ được ân cần bậc nhất nhằm tăng lên nhận thức về thực tế công việc, sản xuất, đấu tranh, xây dựng Đảng…

Phân tích nội dung học tập và tuân theo tấm gương đạo đức HCM trong quá trình hiện tại

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ mến yêu của dân tộc ta, đã góp sức tất cả tình cảm, trí óc và cuộc đời cho sự nghiệp cách mệnh của Đảng và dân chúng ta. Người đã để lại của cải vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trắng trong, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những trị giá truyền thống của dân tộc, của loài người và thời đại. Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh hạnh và kiêu hãnh đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đấy để giáo dục, đoàn luyện mình, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “người chỉ huy, người đày tớ thật trung thành của dân chúng”.

1. Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước, hiếu với dân” cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong quá trình mới; phát huy sức mạnh kết đoàn toàn dân tộc, tăng cường sự nghiệp đổi mới quốc gia, công nghiệp hóa, đương đại hóa, sớm đưa nước ta ra khỏi trạng thái kém tăng trưởng.

Tư tưởng và phẩm giá đạo đức điển hình của Hồ Chí Minh là ý thức yêu nước nồng thắm, hết dạ, vô cùng phụng sự Quốc gia, chuyên dụng cho dân chúng, toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, hợp nhất quốc gia, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ cố gắng “ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do, độc lập”, để rồi nỗ lực cho “ đồng bào ta người nào cũng có cơm ăn, áo mặc, người nào cũng được học hành”, để nước ta “ sánh vai với cường quốc 5 châu”. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chúng ta cần:

– Mỗi người cần nhận thức thâm thúy hơn, đầy đủ hơn những hy sinh lớn béo của cha ông để chúng ta có quốc gia, Quốc gia Việt Nam độc lập, tự do, hợp nhất toàn vẹn bữa nay.Tăng lên ý thức yêu nước, kiêu hãnh về truyền thống người hùng của dân tộc là lương tâm và bổn phận của mỗi người Việt Nam chân chính. Trung với nước hiện nay là trung thành vô biên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Quốc gia, bảo vệ độc lập, chủ quyền, kiêm toàn bờ cõi, nền văn hóa, bảo vệ Đảng, cơ chế, dân chúng và sự nghiệp đổi mới, bảo vệ ích lợi của quốc gia.

– Trung với nước, hiếu với dân hiện nay là xoành xoạch tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của dân chúng dưới cả 3 vẻ ngoài: làm chủ đại diện, làm chủ trực tiếp và tự quản số đông; hết dạ, vô cùng chuyên dụng cho dân chúng, khắc phục kịp thời những đề xuất, kiến nghị hợp tình, cân đối của dân; giải quyết cho được thói vô cảm, lạnh nhạt, hững hờ trước những gian nan, giận dữ… của dân chúng.
– Trung với nước, hiếu với dân hiện nay trình bày ở ý chí vươn lên cố gắng vượt qua nghèo khổ, lỗi thời, góp phần dựng xây quốc gia phồn vinh, sớm đưa nước ta ra khỏi trạng thái kém tăng trưởng, theo kịp trình độ các nước tăng trưởng trong khu vực và toàn cầu; tiến hành bằng được ước mong của Bác Hồ mến yêu: “xây dựng quốc gia ta tử tế hơn, lớn đẹp hơn”.

– Trung với nước, hiếu với dân là phải xoành xoạch có tinh thần gìn giữ kết đoàn toàn dân tộc, kết đoàn trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị; cương quyết tranh đấu ko nhân nhượng trước mọi mưu đồ của các thần thế cừu địch, thời cơ hòng chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại kết đoàn toàn dân, chia rẽ Đảng với dân chúng. Kết đoàn là yêu nước, chia rẽ là làm hại cho quốc gia. Mọi biểu thị cục bộ, bản vị là trái với ý thức yêu nước chân chính.

– Trung với nước hiếu với dân là phải có ý thức bổn phận cao đối với công tác, có lương tâm nghề nghiệp trắng trong; cố gắng nỗ lực để thành đạt và hiến dâng nhiều nhất cho quốc gia, cho dân tộc; cố gắng xây dựng quê hương giàu đẹp, tiến bộ. Phcửa ải có ý thức ham học hỏi, phát huy truyền thống hiếu học và quý trọng thiên tài của cha ông ta; biết áp dụng thông minh các kiến thức khoa học, công nghệ đương đại, các sáng kiến trong sản xuất, công việc, kết thúc tuyệt vời nhiệm vụ được giao. Mọi sự thủ cựu, bê trễ, lười học tập, ngại lao động, yêu cầu tận hưởng vượt quá bản lĩnh và kết quả hiến dâng là trái truyền thống đạo lý dân tộc và trái với tư tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Trung với nước, hiếu với dân đề xuất mỗi chúng ta phải khắc phục đúng mực mối quan hệ tư nhân – gia đình – số đông – xã hội; quan hệ giữa trách nhiệm và lợi quyền. Theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, yêu nước là chuẩn bị nỗ lực hy sinh cho ích lợi chung, việc gì hữu dụng cho dân, cho nước, cho số đông thì cố chí làm, việc gì có hại thì quyết ko làm. Làm việc gì trước nhất phải vì số đông, vì quốc gia, vì dân chúng, phải nêu cao bổn phận của người chỉ huy, ko tham lam, chuộc lợi, vun đắp tư nhân…

2. Thực hiện đúng lời dạy: “Cần, kiệm, liêm chính, chí công không lo nghĩ ” nêu cao phẩm chất con người Việt Nam trong giai đoạn mới

“Cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ” là chuẩn mực đạo đức truyền thống trong quan hệ “đối với mình”, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, áp dụng và tăng trưởng thích hợp với đề xuất của sự nghiệp cách mệnh, biến thành chuẩn mực căn bản của đạo đức cách mệnh. Người là 1 tấm kiểu mẫu mực về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ”. Học tập và tuân theo tấm gương của Người, tiến hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ trong quá trình hiện tại là:

– Hăng hái lao động, học tập, công việc với ý thức lao động thông minh, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; biết quý trọng công lao lao động và của cải của số đông, của dân chúng; ko xa hoa, hoang toàng, ko khoa trương, vẻ ngoài; biết sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn của Nhà nước, của số đông, của chính mình 1 cách có hiệu quả.

– Thực hiện chí công, không lo nghĩ là cương quyết chống chủ nghĩa tư nhân, lối sống thực dụng chủ nghĩa. Đối với cán bộ chỉ huy, đảng viên phải loại trừ thói chạy theo danh vọng, địa vị, tranh giành ích lợi cho mình, lạm dụng quyền hạn, chức phận để cướp đoạt của công, thu vén cho gia đình, tư nhân…, cục bộ, địa phương chủ nghĩa. Phcửa ải ngay thẳng, thật thà, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, ý kiến của Đảng, bảo vệ người tốt; thật tâm, khiêm tốn; ko chạy theo chủ nghĩa thành quả, ko bao che, giấu giếm thiếu sót…

– Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ phải cương quyết chống bệnh lười nhác, lối sống tận hưởng, vị kỷ, nói ko đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, mồm nói lời cao đạo mà tư tưởng, tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc tư nhân, tư lợi, việc gì hữu dụng cho mình thì “tích cực”, tranh thủ kiếm lợi, việc gì ko “kiếm chác” được cho riêng mình thì hững hờ, lạnh nhạt. Không làm dối, làm ẩu, bòn rút của công, bớt xén vật tư, tiền tài của Nhà nước và của dân chúng. Phcửa ải có thái độ rõ rệt lên án và cương quyết tranh đấu chống tham nhũng, bị động, loại bỏ mọi biểu thị vô liêm, bất lương ra khỏi đời sống xã hội.

3. Tăng lên tinh thần dân chủ và kỷ luật, gắn bó với dân chúng, vì dân chúng chuyên dụng cho

Chủ tịch Hồ Chí Minh xoành xoạch đề cao dân chủ và kỷ luật và chính Người là 1 mẫu mực về ý thức dân chủ, tôn trọng số đông, tôn trọng nhân dân dân chúng, xoành xoạch ân cần tới mọi người, gắn bó với dân chúng. Người xoành xoạch phê phán “óc lãnh tụ”, phê phán thói “quan cách mệnh”, phê phán những biểu thị quan liêu, khinh thường nhân dân, khinh thường số đông, vi phạm nguyên lý dân chủ, coi đấy là những căn bệnh không giống nhau của chủ nghĩa tư nhân.

– Học tập và tuân theo Người, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tổ chức, trong số đông, phải tôn trọng nguyên lý, luật pháp, kỷ cương. Mọi biểu thị dân chủ vẻ ngoài, lợi dụng dân chủ để “kéo bè, kéo cánh”, để làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi hoặc chuyên quyền, độc đoán, đứng trên số đông, đứng trên nhân dân…, khiến cho dân chúng bất bình, cần phải lên án và loại trừ.

– Học tập đạo đức Hồ Chí Minh tất cả vì dân chúng, mỗi cán bộ, đảng viên, dù ở bất kỳ cương vị nào phải gần dân, học dân, có bổn phận với dân. Phcửa ải trằn trọc và thấy bổn phận của mình lúc dân còn đói nghèo. Không chỉ sẻ chia và đồng cam, cộng khổ với dân chúng, nhưng mà còn phải biết dân chúng, phát huy sức mạnh của dân, tổ chức, khích lệ, chỉ huy dân chúng nỗ lực thoát khỏi nghèo đói. Nhân dân là người thầy nghiêm khắc và bác ái, xoành xoạch yêu cầu cao ở cán bộ, đảng viên, cùng lúc cũng sẵn lòng giúp sức cán bộ, đảng viên kết thúc nhiệm vụ, phát huy điểm tốt, tu sửa sai trái, thiếu sót.

– Học tập đạo đức Hồ Chí Minh phải rất coi trọng tự phê bình và phê bình. Người dạy cán bộ, đảng viên và mọi người chúng ta: ko sợ thiếu sót, ko sợ phê bình, nhưng mà chỉ sợ ko nhìn thấy thiếu sót, sai trái và ko có cố gắng tu sửa thiếu sót, sẽ dẫn tới thiếu sót càng ngày càng lớn và hư hỏng. Tự phê bình phải được coi trọng, được đặt lên bậc nhất, theo tư tưởng Hồ Chí Minh “phải nghiêm khắc với chính mình”. Phê bình phải có mục tiêu là xây dựng tổ chức, xây dựng con người, xây dựng đời sống tình cảm và quan hệ đồng đội, quan hệ xã hội lành mạnh, trắng trong, có lý, có tình. Phcửa ải giải quyết bệnh chuộng vẻ ngoài, thích nghe lời khen, (thậm chí nịnh bợ), tưng bốc nhau, ko dám nói thẳng, nói thật để giúp sức nhau cùng tân tiến. Cùng lúc, cần phê phán những biểu thị khởi hành từ những động cơ tư nhân, chuộc lợi nhưng mà “đấu đá”, nhân danh phê bình để công kích, lôi kéo, chia rẽ, làm rối nội bộ.

4. Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trắng trong, kết đoàn, hữu hảo giữa các dân tộc trong điều kiện thế giới hóa, chủ động, hăng hái hội nhập kinh tế quốc tế

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình kết đoàn quốc tế bắt nguồn từ tình mến thương đối với con người, với loài người và kết đoàn toàn loài người vì chỉ tiêu giải phóng các dân tộc bị áp bức, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước chân chính liên kết với chủ nghĩa quốc tế trắng trong. Nhờ đấy nhưng mà dân chúng toàn cầu mến yêu Người, trao tặng Người danh hiệu nhà văn hóa kiệt xuất trên toàn cầu, người hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. Từ chủ nghĩa quốc tế cao cả, Người đã xây dựng nên tình kết đoàn quốc tế bao la của dân tộc ta với các dân tộc trên toàn cầu, góp phần quan trọng vào những chiến thắng lớn lao của dân chúng ta và phong trào cách mệnh toàn cầu.

– Ngày nay, trong điều kiện thế giới hóa, việc mở mang tình kết đoàn quốc tế, hiệp tác cùng hữu dụng, chủ động, hăng hái hội nhập là 1 nguồn lực quan trọng để xây dựng và tăng trưởng quốc gia. Kết đoàn quốc tế trắng trong là tiến hành cơ chế đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, nhiều chủng loại hóa với ý thức Việt Nam chuẩn bị là bạn, đối tác tin tưởng với tất cả các nước trên toàn cầu, nỗ lực vì độc lập, hòa bình, hiệp tác và tăng trưởng

– Kết đoàn quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phát huy ý thức độc lập tự chủ, tôn trọng độc lập, chủ quyền của các nước khác, mở mang hiệp tác cùng hữu dụng, nỗ lực vì hòa bình, tăng trưởng, chống chiến tranh, nghèo đói, bất công, cường quyền, áp đặt trong quan hệ quốc tế. Khép lại những vấn đề của dĩ vãng, lịch sử, xoá bỏ tự ti, hận thù, nhìn về mai sau, xây dựng tình hữu hảo giữa các dân tộc.

– Học tập và tuân theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần tăng lên ý thức độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, cương quyết tranh đấu chống tâm lý tự ty, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi; phê phán các biểu thị vong bản, vọng ngoại, mộng tưởng trước chủ nghĩa tư bản.

Sự nghiệp đổi mới quốc gia đã và đang đặt ra những đề xuất càng ngày càng cao đối với sự tạo nên và tăng trưởng những phẩm giá đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam, cùng lúc tạo ra những thuận tiện và những thách thức mới đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. Hơn khi nào hết, hiện tại toàn Đảng, toàn dân ta phải ân cần đầy đủ tới vấn đề đạo đức, tiếp diễn xây dựng, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức đúng mực, tân tiến; tăng cường giáo dục, đoàn luyện và tăng nhanh điều hành đạo đức trong Đảng và trong dân chúng. Kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của cha ông, học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là 1 trong những giải pháp quan trọng để giải quyết sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và dân chúng, làm lành mạnh nền đạo đức xã hội, góp phần giữ vững sự bất biến chính trị, xã hội, tạo động lực cho sự tăng trưởng nhanh, hiệu quả, vững bền. Vấn đề căn bản nhất lúc tiến hành cuộc chuyển động là mỗi người chúng ta phải nhận thức đầy đủ địa điểm của vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, cố gắng học tập, đoàn luyện, tu dưỡng theo gương Bác Hồ lớn lao.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Tài liệu của Du Học Mỹ Âu VN.

.


Thông tin thêm về Phân tích nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Phân tích nội dung học tập và tuân theo Bác trong quá trình hiện tại
Tăng mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, cá tính Hồ Chí Minh là nhiệm vụ xuyên suốt hàng 5 đối với các Đảng viên, đoàn tụ thanh niên. Trong bài viết này Hoatieu xin san sớt tới các bạn nội dung bài phân tách nội dung học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình hiện tại, mời các bạn cùng tham khảo.

Theo Hồ Chí Minh, điểm tốt béo nhất của chủ nghĩa Mác là gì?
Bài thu hoạch học tập đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường

Để bảo vệ nền móng tư tưởng của Đảng, việc quán triệt và nhất quán về tư tưởng Hồ Chí Minh cho Đảng viên luôn là nhiệm vụ được ân cần bậc nhất nhằm tăng lên nhận thức về thực tế công việc, sản xuất, đấu tranh, xây dựng Đảng…
Phân tích nội dung học tập và tuân theo tấm gương đạo đức HCM trong quá trình hiện tại
Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ mến yêu của dân tộc ta, đã góp sức tất cả tình cảm, trí óc và cuộc đời cho sự nghiệp cách mệnh của Đảng và dân chúng ta. Người đã để lại của cải vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trắng trong, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những trị giá truyền thống của dân tộc, của loài người và thời đại. Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh hạnh và kiêu hãnh đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam.
Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đấy để giáo dục, đoàn luyện mình, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “người chỉ huy, người đày tớ thật trung thành của dân chúng”.
1. Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước, hiếu với dân” cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong quá trình mới; phát huy sức mạnh kết đoàn toàn dân tộc, tăng cường sự nghiệp đổi mới quốc gia, công nghiệp hóa, đương đại hóa, sớm đưa nước ta ra khỏi trạng thái kém tăng trưởng.
Tư tưởng và phẩm giá đạo đức điển hình của Hồ Chí Minh là ý thức yêu nước nồng thắm, hết dạ, vô cùng phụng sự Quốc gia, chuyên dụng cho dân chúng, toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, hợp nhất quốc gia, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ cố gắng “ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do, độc lập”, để rồi nỗ lực cho “ đồng bào ta người nào cũng có cơm ăn, áo mặc, người nào cũng được học hành”, để nước ta “ sánh vai với cường quốc 5 châu”. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chúng ta cần:
– Mỗi người cần nhận thức thâm thúy hơn, đầy đủ hơn những hy sinh lớn béo của cha ông để chúng ta có quốc gia, Quốc gia Việt Nam độc lập, tự do, hợp nhất toàn vẹn bữa nay.Tăng lên ý thức yêu nước, kiêu hãnh về truyền thống người hùng của dân tộc là lương tâm và bổn phận của mỗi người Việt Nam chân chính. Trung với nước hiện nay là trung thành vô biên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Quốc gia, bảo vệ độc lập, chủ quyền, kiêm toàn bờ cõi, nền văn hóa, bảo vệ Đảng, cơ chế, dân chúng và sự nghiệp đổi mới, bảo vệ ích lợi của quốc gia.
– Trung với nước, hiếu với dân hiện nay là xoành xoạch tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của dân chúng dưới cả 3 vẻ ngoài: làm chủ đại diện, làm chủ trực tiếp và tự quản số đông; hết dạ, vô cùng chuyên dụng cho dân chúng, khắc phục kịp thời những đề xuất, kiến nghị hợp tình, cân đối của dân; giải quyết cho được thói vô cảm, lạnh nhạt, hững hờ trước những gian nan, giận dữ… của dân chúng. – Trung với nước, hiếu với dân hiện nay trình bày ở ý chí vươn lên cố gắng vượt qua nghèo khổ, lỗi thời, góp phần dựng xây quốc gia phồn vinh, sớm đưa nước ta ra khỏi trạng thái kém tăng trưởng, theo kịp trình độ các nước tăng trưởng trong khu vực và toàn cầu; tiến hành bằng được ước mong của Bác Hồ mến yêu: “xây dựng quốc gia ta tử tế hơn, lớn đẹp hơn”.
– Trung với nước, hiếu với dân là phải xoành xoạch có tinh thần gìn giữ kết đoàn toàn dân tộc, kết đoàn trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị; cương quyết tranh đấu ko nhân nhượng trước mọi mưu đồ của các thần thế cừu địch, thời cơ hòng chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại kết đoàn toàn dân, chia rẽ Đảng với dân chúng. Kết đoàn là yêu nước, chia rẽ là làm hại cho quốc gia. Mọi biểu thị cục bộ, bản vị là trái với ý thức yêu nước chân chính.
– Trung với nước hiếu với dân là phải có ý thức bổn phận cao đối với công tác, có lương tâm nghề nghiệp trắng trong; cố gắng nỗ lực để thành đạt và hiến dâng nhiều nhất cho quốc gia, cho dân tộc; cố gắng xây dựng quê hương giàu đẹp, tiến bộ. Phcửa ải có ý thức ham học hỏi, phát huy truyền thống hiếu học và quý trọng thiên tài của cha ông ta; biết áp dụng thông minh các kiến thức khoa học, công nghệ đương đại, các sáng kiến trong sản xuất, công việc, kết thúc tuyệt vời nhiệm vụ được giao. Mọi sự thủ cựu, bê trễ, lười học tập, ngại lao động, yêu cầu tận hưởng vượt quá bản lĩnh và kết quả hiến dâng là trái truyền thống đạo lý dân tộc và trái với tư tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
– Trung với nước, hiếu với dân đề xuất mỗi chúng ta phải khắc phục đúng mực mối quan hệ tư nhân – gia đình – số đông – xã hội; quan hệ giữa trách nhiệm và lợi quyền. Theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, yêu nước là chuẩn bị nỗ lực hy sinh cho ích lợi chung, việc gì hữu dụng cho dân, cho nước, cho số đông thì cố chí làm, việc gì có hại thì quyết ko làm. Làm việc gì trước nhất phải vì số đông, vì quốc gia, vì dân chúng, phải nêu cao bổn phận của người chỉ huy, ko tham lam, chuộc lợi, vun đắp tư nhân…
2. Thực hiện đúng lời dạy: “Cần, kiệm, liêm chính, chí công không lo nghĩ ” nêu cao phẩm chất con người Việt Nam trong giai đoạn mới
“Cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ” là chuẩn mực đạo đức truyền thống trong quan hệ “đối với mình”, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, áp dụng và tăng trưởng thích hợp với đề xuất của sự nghiệp cách mệnh, biến thành chuẩn mực căn bản của đạo đức cách mệnh. Người là 1 tấm kiểu mẫu mực về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ”. Học tập và tuân theo tấm gương của Người, tiến hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ trong quá trình hiện tại là:
– Hăng hái lao động, học tập, công việc với ý thức lao động thông minh, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; biết quý trọng công lao lao động và của cải của số đông, của dân chúng; ko xa hoa, hoang toàng, ko khoa trương, vẻ ngoài; biết sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn của Nhà nước, của số đông, của chính mình 1 cách có hiệu quả.
– Thực hiện chí công, không lo nghĩ là cương quyết chống chủ nghĩa tư nhân, lối sống thực dụng chủ nghĩa. Đối với cán bộ chỉ huy, đảng viên phải loại trừ thói chạy theo danh vọng, địa vị, tranh giành ích lợi cho mình, lạm dụng quyền hạn, chức phận để cướp đoạt của công, thu vén cho gia đình, tư nhân…, cục bộ, địa phương chủ nghĩa. Phcửa ải ngay thẳng, thật thà, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, ý kiến của Đảng, bảo vệ người tốt; thật tâm, khiêm tốn; ko chạy theo chủ nghĩa thành quả, ko bao che, giấu giếm thiếu sót…
– Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công không lo nghĩ phải cương quyết chống bệnh lười nhác, lối sống tận hưởng, vị kỷ, nói ko đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, mồm nói lời cao đạo mà tư tưởng, tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc tư nhân, tư lợi, việc gì hữu dụng cho mình thì “tích cực”, tranh thủ kiếm lợi, việc gì ko “kiếm chác” được cho riêng mình thì hững hờ, lạnh nhạt. Không làm dối, làm ẩu, bòn rút của công, bớt xén vật tư, tiền tài của Nhà nước và của dân chúng. Phcửa ải có thái độ rõ rệt lên án và cương quyết tranh đấu chống tham nhũng, bị động, loại bỏ mọi biểu thị vô liêm, bất lương ra khỏi đời sống xã hội.
3. Tăng lên tinh thần dân chủ và kỷ luật, gắn bó với dân chúng, vì dân chúng chuyên dụng cho
Chủ tịch Hồ Chí Minh xoành xoạch đề cao dân chủ và kỷ luật và chính Người là 1 mẫu mực về ý thức dân chủ, tôn trọng số đông, tôn trọng nhân dân dân chúng, xoành xoạch ân cần tới mọi người, gắn bó với dân chúng. Người xoành xoạch phê phán “óc lãnh tụ”, phê phán thói “quan cách mệnh”, phê phán những biểu thị quan liêu, khinh thường nhân dân, khinh thường số đông, vi phạm nguyên lý dân chủ, coi đấy là những căn bệnh không giống nhau của chủ nghĩa tư nhân.
– Học tập và tuân theo Người, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tổ chức, trong số đông, phải tôn trọng nguyên lý, luật pháp, kỷ cương. Mọi biểu thị dân chủ vẻ ngoài, lợi dụng dân chủ để “kéo bè, kéo cánh”, để làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi hoặc chuyên quyền, độc đoán, đứng trên số đông, đứng trên nhân dân…, khiến cho dân chúng bất bình, cần phải lên án và loại trừ.
– Học tập đạo đức Hồ Chí Minh tất cả vì dân chúng, mỗi cán bộ, đảng viên, dù ở bất kỳ cương vị nào phải gần dân, học dân, có bổn phận với dân. Phcửa ải trằn trọc và thấy bổn phận của mình lúc dân còn đói nghèo. Không chỉ sẻ chia và đồng cam, cộng khổ với dân chúng, nhưng mà còn phải biết dân chúng, phát huy sức mạnh của dân, tổ chức, khích lệ, chỉ huy dân chúng nỗ lực thoát khỏi nghèo đói. Nhân dân là người thầy nghiêm khắc và bác ái, xoành xoạch yêu cầu cao ở cán bộ, đảng viên, cùng lúc cũng sẵn lòng giúp sức cán bộ, đảng viên kết thúc nhiệm vụ, phát huy điểm tốt, tu sửa sai trái, thiếu sót.
– Học tập đạo đức Hồ Chí Minh phải rất coi trọng tự phê bình và phê bình. Người dạy cán bộ, đảng viên và mọi người chúng ta: ko sợ thiếu sót, ko sợ phê bình, nhưng mà chỉ sợ ko nhìn thấy thiếu sót, sai trái và ko có cố gắng tu sửa thiếu sót, sẽ dẫn tới thiếu sót càng ngày càng lớn và hư hỏng. Tự phê bình phải được coi trọng, được đặt lên bậc nhất, theo tư tưởng Hồ Chí Minh “phải nghiêm khắc với chính mình”. Phê bình phải có mục tiêu là xây dựng tổ chức, xây dựng con người, xây dựng đời sống tình cảm và quan hệ đồng đội, quan hệ xã hội lành mạnh, trắng trong, có lý, có tình. Phcửa ải giải quyết bệnh chuộng vẻ ngoài, thích nghe lời khen, (thậm chí nịnh bợ), tưng bốc nhau, ko dám nói thẳng, nói thật để giúp sức nhau cùng tân tiến. Cùng lúc, cần phê phán những biểu thị khởi hành từ những động cơ tư nhân, chuộc lợi nhưng mà “đấu đá”, nhân danh phê bình để công kích, lôi kéo, chia rẽ, làm rối nội bộ.
4. Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trắng trong, kết đoàn, hữu hảo giữa các dân tộc trong điều kiện thế giới hóa, chủ động, hăng hái hội nhập kinh tế quốc tế
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tình kết đoàn quốc tế bắt nguồn từ tình mến thương đối với con người, với loài người và kết đoàn toàn loài người vì chỉ tiêu giải phóng các dân tộc bị áp bức, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước chân chính liên kết với chủ nghĩa quốc tế trắng trong. Nhờ đấy nhưng mà dân chúng toàn cầu mến yêu Người, trao tặng Người danh hiệu nhà văn hóa kiệt xuất trên toàn cầu, người hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. Từ chủ nghĩa quốc tế cao cả, Người đã xây dựng nên tình kết đoàn quốc tế bao la của dân tộc ta với các dân tộc trên toàn cầu, góp phần quan trọng vào những chiến thắng lớn lao của dân chúng ta và phong trào cách mệnh toàn cầu.
– Ngày nay, trong điều kiện thế giới hóa, việc mở mang tình kết đoàn quốc tế, hiệp tác cùng hữu dụng, chủ động, hăng hái hội nhập là 1 nguồn lực quan trọng để xây dựng và tăng trưởng quốc gia. Kết đoàn quốc tế trắng trong là tiến hành cơ chế đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, nhiều chủng loại hóa với ý thức Việt Nam chuẩn bị là bạn, đối tác tin tưởng với tất cả các nước trên toàn cầu, nỗ lực vì độc lập, hòa bình, hiệp tác và tăng trưởng
– Kết đoàn quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phát huy ý thức độc lập tự chủ, tôn trọng độc lập, chủ quyền của các nước khác, mở mang hiệp tác cùng hữu dụng, nỗ lực vì hòa bình, tăng trưởng, chống chiến tranh, nghèo đói, bất công, cường quyền, áp đặt trong quan hệ quốc tế. Khép lại những vấn đề của dĩ vãng, lịch sử, xoá bỏ tự ti, hận thù, nhìn về mai sau, xây dựng tình hữu hảo giữa các dân tộc.
– Học tập và tuân theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần tăng lên ý thức độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, cương quyết tranh đấu chống tâm lý tự ty, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi; phê phán các biểu thị vong bản, vọng ngoại, mộng tưởng trước chủ nghĩa tư bản.
Sự nghiệp đổi mới quốc gia đã và đang đặt ra những đề xuất càng ngày càng cao đối với sự tạo nên và tăng trưởng những phẩm giá đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam, cùng lúc tạo ra những thuận tiện và những thách thức mới đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. Hơn khi nào hết, hiện tại toàn Đảng, toàn dân ta phải ân cần đầy đủ tới vấn đề đạo đức, tiếp diễn xây dựng, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức đúng mực, tân tiến; tăng cường giáo dục, đoàn luyện và tăng nhanh điều hành đạo đức trong Đảng và trong dân chúng. Kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của cha ông, học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là 1 trong những giải pháp quan trọng để giải quyết sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và dân chúng, làm lành mạnh nền đạo đức xã hội, góp phần giữ vững sự bất biến chính trị, xã hội, tạo động lực cho sự tăng trưởng nhanh, hiệu quả, vững bền. Vấn đề căn bản nhất lúc tiến hành cuộc chuyển động là mỗi người chúng ta phải nhận thức đầy đủ địa điểm của vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, cố gắng học tập, đoàn luyện, tu dưỡng theo gương Bác Hồ lớn lao.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Tài liệu của Du Học Mỹ Âu VN.

Tagsbài dự thi Bài thu hoạch Hoatieu.vn Tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Phân #tích #nội #dung #học #tập #và #làm #theo #tấm #gương #đạo #đức #Hồ #Chí #Minh #trong #giai #đoạn #hiện #nay


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Phân #tích #nội #dung #học #tập #và #làm #theo #tấm #gương #đạo #đức #Hồ #Chí #Minh #trong #giai #đoạn #hiện #nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button