Phân dạng và bài tập Hình học lớp 9

Hình và cách giải toán lớp 9 là tài liệu vô cùng hữu ích gồm 71 trang tóm tắt chuyên đề hình học với nội dung được chia thành các chương như sổ tay hệ thống lý thuyết và phần dạng bài tập hình học 9.

Tổng hợp các dạng Toán Hình học lớp 9 tóm tắt đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập trong 4 chương trong chương trình Toán lớp 9. Các dạng toán lớp 9 được biên soạn một cách rất khoa học, phù hợp với mọi đối tượng học sinh có học lực từ trung bình, khá đến khá. . Nhờ đó giúp học sinh củng cố, nắm chắc kiến ​​thức nền tảng và vận dụng vào giải các bài tập cơ bản. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm các tài liệu khác: chuyên đề Giải phương trình bậc hai chứa tham số, Bài tập quan hệ Vi-et và ứng dụng. Nội dung tài liệu Hình học lớp 9 bao gồm:

Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Chủ đề 1. Quan hệ về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

 • Công thức 1. Tính độ dài đoạn thẳng trong tam giác vuông.
 • Loại 2. Xây dựng các đường Pitago; Xây dựng trung bình nhân.
 • Dạng 3. Chứng minh quan hệ hình học.

Chủ đề 2. Tỉ số lượng giác của một góc nhọn

 • Dạng 1. Tính các tỉ số lượng giác.
 • Dạng 2. Dựng góc α biết một tỉ số lượng giác m / n.
 • Dạng 3. Tính cạnh, tỉ số lượng giác của góc kia khi biết tỉ số lượng giác của một góc.
 • Dạng 4. Sắp xếp các tỉ số lượng giác mà không cần dùng bảng số hoặc máy tính bỏ túi.
 • Dạng 5. Biểu diễn quan hệ lượng giác.

Chủ đề 3. Quan hệ về cạnh và góc trong tam giác vuông

 • Công thức 1. Giải một tam giác vuông khi biết độ dài một cạnh và số đo của một góc nhọn.
 • Công thức 2. Giải một tam giác vuông biết hai cạnh.
 • Dạng 3. Tính cạnh và góc của tam giác.

Chương 2. Vòng kết nối

Chủ đề 1. Định nghĩa đường tròn

 • Hình 1. Chứng minh rằng một số điểm thuộc cùng một đường tròn.
 • Công thức 2. Xác định tâm và bán kính của đường tròn ngoại tiếp.
 • Hình 3. Dựng đường tròn thỏa mãn điều kiện cho trước.

Chủ đề 2. Đường kính và hợp âm của một cung

 • Dạng 1. Chứng minh rằng hai đoạn thẳng đồng dư. Hai chuỗi bằng nhau.
 • Dạng 2. Tính độ dài đoạn thẳng. Độ dài của một cung tròn.
 • Dạng 3. So sánh hai hợp âm – Hai đoạn thẳng.

Chủ đề 3. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

 • Loại 1. Xác định vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
 • Hình 2. Tìm vị trí mà tâm của một đường tròn bán kính đã cho tiếp xúc với một đường thẳng cho trước.

Chủ đề 4. Tính chất tiếp tuyến

 • Dạng 1. Tính độ dài đoạn tiếp tuyến.
 • Công thức 2. Chứng minh rằng một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn.
 • Dạng 3. Chứng minh đẳng thức hình học.

Chủ đề 5. Vị trí tương đối của hai đường tròn

 • Dạng 1. Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.
 • Dạng 2. Các bài toán về hai đường tròn tiếp tuyến.
 • Dạng 3. Các bài toán về hai đường tròn cắt nhau.

Chương 3: Góc với đường tròn

Chủ đề 1. Góc trung tâm, số đo cung, mối quan hệ giữa cung và hợp âm.

 • Hình dạng 1. Mối quan hệ giữa góc ở tâm và dây cung.
 • Dạng 2. Mối quan hệ giữa cung và hợp âm.

Chủ đề 2. Góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến với một dây cung

Hình 2. Góc tạo bởi một tia tiếp tuyến và một dây cung.

Chủ đề 3. Góc có đỉnh trong hoặc ngoài đường tròn

Loại 1. Áp dụng một góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn.

ĐỀ 4. Cung tròn chứa góc

Mẫu 1. Áp dụng để giải quyết các vấn đề về vị trí và xây dựng.

ĐỀ 5. Tứ giác nội tiếp và đường tròn nội tiếp

 • Hình 1. Chứng minh tứ giác nội tiếp.
 • Hình 2. Chứng minh rằng một số điểm thuộc cùng một đường tròn.

Chủ đề 6. Tứ giác ngoại tiếp và đường tròn ngoại tiếp.

 • Hình dạng 1. Biểu diễn mối quan hệ giữa các cạnh của tứ giác ngoại tiếp.
 • Hình 2. Chứng minh tứ giác nội tiếp.

Chủ đề 7. Độ dài đường tròn và độ dài cung tròn

 • Dạng 1. Tính độ dài đường tròn, cung tròn hoặc các đại lượng liên quan.
 • Hình dạng 2. Tính độ dài của cung do các cung ghép lại.

Chủ đề 8. Diện tích hình tròn, diện tích hình quạt

 • Dạng 1. Tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn.
 • Dạng 2. Tính diện tích hình elip, hình bánh donut và các hình khác có liên quan đến cung tròn.

Chương 4: Xylanh – nón – cầu

Chủ đề 1. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

 • Dạng 1. Tính diện tích xung quanh – Diện tích toàn phần, thể tích hình trụ hoặc các yếu tố liên quan.
 • Dạng 2. Diện tích xung quanh – Thể tích của một hình hợp số.

Chủ đề 2. Xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

 • Dạng 1. Tính số đo cung tròn hoặc bán kính đường tròn hoặc nửa góc ở đỉnh của hình nón.
 • Dạng 2. Diện tích xung quanh, thể tích hình nón, hình nón cụt và các đại lượng liên kết nếu biết hai trong ba yếu tố. Bán kính cơ sở, chiều cao, đường sinh.
 • Dạng 3. Tính diện tích xung quanh, thể tích của một hình hợp gồm nhiều hình.

Chủ đề 3. Diện tích khối cầu và thể tích khối cầu

 • Dạng 1. Tính diện tích khối cầu, thể tích khối cầu khi biết bán kính của khối cầu hoặc ngược lại, bán kính khối cầu khi biết thể tích hoặc diện tích của nó.
 • Dạng 2. Tính diện tích và thể tích của một hình gồm nhiều hình.

………….

Hình và cách giải toán lớp 9


Thông tin thêm về Phân dạng và bài tập Hình học lớp 9

Các dạng Toán hình lớp 9 và cách giải là tài liệu cực kì hữu ích gồm 71 trang tổng hợp theo chủ đề Hình học có nội dung phân chia thành các chương như SGK hệ thống lý thuyết và dạng bài tập phần Hình học 9.
Tổng hợp các dạng toán Hình học lớp 9 tóm tắt đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập 4 chương trong chương trình Toán 9. Các dạng toán hình lớp 9 được biên soạn rất khoa học, phù hợp với mọi đối tượng học sinh có học lực từ trung bình, khá đến giỏi. Qua đó giúp học sinh củng cố, nắm vững chắc kiến thức nền tảng, vận dụng với các bài tập cơ bản. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm tài liệu: chuyên đề Giải phương trình bậc 2 chứa tham số, bài tập hệ thức Vi-et và các ứng dụng. Nội dung tài liệu các dạng Toán hình lớp 9 bao gồm:
Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Chủ đề 1. Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Dạng 1. Tính độ dài đoạn thẳng trong tam giác vuông.
Dạng 2. Dựng đoạn thẳng Py-ta-go; Dựng đoạn trung bình nhân.
Dạng 3. Chứng minh hệ thức hình học.
Chủ đề 2. Tỉ số lượng giác của một góc nhọn
Dạng 1. Tính tỉ số lượng giác.
Dạng 2. Dựng góc α biết một tỉ số lượng giác là m/n.
Dạng 3. Tính cạnh, tỉ số lượng giác của góc còn lại khi biết tỉ số lượng giác của một góc.
Dạng 4. Sắp thứ tự các tỉ số lượng giác mà không dùng bảng số và máy tính.
Dạng 5. Chứng minh hệ thức lượng giác.
Chủ đề 3. Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
Dạng 1. Giải tam giác vuông biết độ dài một cạnh và số đo một góc nhọn.
Dạng 2. Giải tam giác vuông biết hai cạnh.
Dạng 3. Tính cạnh, tính góc của tam giác.
Chương 2. Đường tròn
Chủ đề 1. Sự xác định đường tròn
Dạng 1. Chứng minh nhiều điểm cùng thuộc một đường tròn.
Dạng 2. Xác định tâm và bán kính của đường tròn ngoại tiếp.
Dạng 3. Dựng đường tròn thỏa mãn điều kiện cho trước.
Chủ đề 2. Đường kính và dây cung của một cung tròn
Dạng 1. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau. Hai dây bằng nhau.
Dạng 2. Tính độ dài một đoạn thẳng. Độ dài một cung.
Dạng 3. So sánh hai dây cung – Hai đoạn thẳng.
Chủ đề 3. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
Dạng 1. Xác định vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
Dạng 2. Tìm vị trí tâm của một đường tròn có bán kính cho trước tiếp xúc với một đường thẳng cho trước.
Chủ đề 4. Các tính chất của tiếp tuyến
Dạng 1. Tính độ dài của một đoạn tiếp tuyến.
Dạng 2. Chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn.
Dạng 3. Chứng minh đẳng thức hình học.
Chủ đề 5. Vị trí tương đối của hai đường tròn
Dạng 1. Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.
Dạng 2. Các bài toán với hai đường tròn tiếp xúc nhau.
Dạng 3. Các bài toán với hai đường tròn cắt nhau.
Chương 3: Góc với đường tròn
Chủ đề 1. Góc ở tâm, số đo cung, liên hệ giữa cung và dây.
Dạng 1. Sự liên hệ giữa góc ở tâm và cung.
Dạng 2. Sự liên hệ giữa cung và dây.
Chủ đề 2. góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến với một dây cung
Dạng 2. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
Chủ đề 3. Góc có đỉnh ở trong hoặc ngoài đường tròn
Dạng 1. Áp dụng góc có đỉnh ở trong đường tròn.
Chủ đề 4. Cung chứa góc
Dạng 1. Áp dụng giải các bài toán về quỹ tích và dựng hình.
Chủ đề 5. Tứ giác nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp
Dạng 1. Chứng minh tứ giác nội tiếp.
Dạng 2. Chứng minh nhiều điểm cùng nằm trên một đường tròn.
Chủ đề 6. Tứ giác ngoại tiếp và đường tròn ngoại tiếp
Dạng 1. Chứng minh các hệ thức liên hệ giữa các cạnh của tứ giác ngoại tiếp.
Dạng 2. Chứng minh tứ giác ngoại tiếp.
Chủ đề 7. Độ dài đường tròn và độ dài cung tròn
Dạng 1. Tính độ dài đường tròn, cung tròn hoặc các đại lượng liên quan.
Dạng 2. Tính độ dài của cung tròn do các cung chắp nối thành.
Chủ đề 8. Diện tích hình tròn, diện tích hình quạt
Dạng 1. Tính diện tích hình tròn, quạt tròn.
Dạng 2. Tính diện tích hình viên phân, hình vành khăn và những hình khác có liên quan đến cung tròn.
Chương 4: Hình trụ – hình nón – hình cầu
Chủ đề 1. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
Dạng 1. Tính diện tích xung quanh – Diện tích toàn phần, thể tích hình trụ hoặc các yếu tố liên quan.
Dạng 2. Diện tích xung quanh – Thể tích của một hình hỗn hợp.
Chủ đề 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
Dạng 1. Tính số đo cung hoặc bán kính hình quạt tròn hoặc nửa góc ở đỉnh của hình nón.
Dạng 2. Diện tích xung quanh, thể tích của hình nón, nón cụt và các đại lượng có liên quan nếu biết hai trong ba yếu tố. Bán kính đáy, chiều cao, đường sinh.
Dạng 3. Tính diện tích xung quanh, thể tích của một hình hỗn hợp, gồm nhiều hình.
Chủ đề 3. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
Dạng 1. Tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu khi biết bán kính của hình cầu hoặc ngược lại, tính bán kính hình cầu khi biết thể tích hoặc diện tích của nó.
Dạng 2. Tính diện tích, thể tích của một hình hỗn hợp gồm nhiều hình.
……….
Các dạng Toán hình lớp 9 và cách giải

#Phân #dạng #và #bài #tập #Hình #học #lớp


 • Tổng hợp: Du Học Mỹ Âu
 • #Phân #dạng #và #bài #tập #Hình #học #lớp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button