Odd là gì – even là gì – Chẵn và lẻ trong tiếng Anh như thế nào?

Các bạn có biết Odd là gì và Evan là gì tại sao hai từ này được sử dụng rất linh hoạt và có rất nhiều nghĩa trong tiếng Việt, cùng tip.com.vn tìm hiểu về Odd là gì, even là gì trong bài viết này nhé?

Odd là gì? Ý nghĩa của Odd là gì?

  • Odd có nghĩa là: Gậy chơi gôn ( Danh từ).
  • Odd là: Cộc lệch, lệch lạc, sộc sệch ( Tính từ).
  • Odd là: Dư thừa, thừa, lẻ ( Tính toán trong các môn tự nhiên).

Even là gì? Ý nghĩa của even là gì?

  • Even là: Bằng phẳng, ngang bằng được hiểu theo tính từ.
  • Even là: Chẳn, không lẻ
  • Even là: Đều đặn
  • Even là: San phẳng, làm bằng phẳng ( động từ).

Các bạn thường thấy 2 từ Odd hay Even trong phần mềm Excel của Microsoft thì Odd Page và Even Page được dịch là trang chẵn và trang lẻ.

  • Even Page: Là các trang được đánh số chẳn như 2,4,…, 66
  • Odd Page: Là các trang được đánh số lẻ như: 1,3,…,77

Như vậy các bạn hiểu về Odd là gì, Even là gì rồi đúng không nào?

Tìm hiểu ngay: Kí tự đặc biệt dấu cách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button