Nghi thức lễ Phật đản 2022

Lễ Phật đản và Giao thừa liên quan đến địa điểm diễn ra lễ Phật đản và thời gian diễn ra lễ. Sau đây là nội dung chi tiết về lễ Phật đản 2022, mời các bạn cùng tham khảo.

 • Lời chúc lễ Phật đản tại gia
 • Thông điệp Phật đản 2021

Nghi thức lễ Phật đản

 • Thờ Hương
 • Cầu nguyện
 • Ca ngợi đức phật
 • Chiêm ngưỡng
 • Tỏ lòng kính trọng
 • Niệm ngày đầu năm mới
 • Vinh danh Hồng Danh
 • Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa
 • Tam Quy
 • Đảo ngược

Đã từng:

Tổ chức lễ Phật đản hàng năm.

BẤT NGỜ

Xin hãy tôn trọng

Gửi bởi mây hương

Hồi hướng mười phương

Cúng dường Tam bảo

Thề suốt đời giữ Đạo

Theo bản chất của bản thân để làm điều tốt

Với chúng sinh của Pháp giới

Cầu nguyện cho sự gia trì của Đức Phật

tâm bồ đề kiên cố

Xa cội nguồn đau khổ

Mau về Bố Già (1 hồi chuông, 1 hồi chào) Nam Mô Hương cúng dường, Lâm Tì Ni Thị Hiền, Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần, 1 hồi chuông, 1 đại xá)

CẦU NGUYỆN

Bây giờ là ngày,

Đức Thích Tôn xuống thế gian để cứu độ chúng sinh.

Tất cả chúng tôi đều vui mừng,

lễ vật tưởng niệm.

Cung cấp một ngọn nến hương,

niềm tin ba nghiệp,

cúi đầu trong sự tôn kính,

làm theo lời dạy của Đức Phật,

siêng năng tụng kinh Phật,

quyết tâm làm điều thiện theo lời dạy của Đức Phật,

báo cáo về giá trị của việc chuyển đổi,

tâm bồ đề không thể lay chuyển,

thực hành bền vững,

với chúng sinh của Pháp giới,

tiêu trừ nghiệp chướng,

hoàn toàn hồi phục,

mau chứng quả Vô thượng Bồ đề.

Chờ đợi sự từ bi và che chở của Đức Phật vĩ đại.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 chuông, 1 tha, đứng dậy)

PHẬT TRONG CẦU NGUYỆN

Pháp vương tối cao

Không có ai bằng tam quốc

Thầy dạy ở trời, người

Tốt cha chung bốn loài

Hãy ẩn náu trong một suy nghĩ duy nhất

Xóa nghiệp ba lần

khen ngợi và khen ngợi

Đời sống vĩnh hằng bất tận (1 chuông, 1 xá)

TƯ TƯỞNG CỦA PHẬT

Đức Phật, chúng sinh nói chung trống rỗng

Con đường cảm thông khôn lường

Tịnh thất cho đạo tràng

Chư Phật mười phương hào quang sáng ngời.

Ở phía trước của cơ thể, hình ảnh hiện ra

Cúi đầu phát nguyện quy y. (1 hồi chuông, 1 đại xá)

BIẾU

Trân trọng:

Nam Mô rốt cuộc cũng không thay đổi cảnh giới của Pháp, hiện tại, trong tương lai, của chư Phật trong mười phương,

Hòa thượng Pháp Hiển Thánh Tăng thường ngự Tam bảo. (1 chuông, 1 cung)

Trân trọng:

Nam Mô Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Trong tương lai, Phật Di Lặc ra đời,

Văn Thù Sư Lợi Đại Thế Chí Bồ tát,

Đại Bồ tát Hạnh Phổ Hiền,

Hộ Pháp, các vị Bồ tát,

Linh Sơn Hội Quán Thế Âm Bồ tát. (1 chuông, 1 cung)

Trân trọng:

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Bi Đại Bi A Di Đà Phật,

Quán Thế Âm Bồ tát Đại bi,

Mahasthamaprapta Bồ tát,

Đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ tát,

Thanh tịnh Đại Hải Bồ tát. (1 chuông, 1 cung)

CHỦ ĐỀ

đệ tử của ngày hôm nay

Gặp gỡ ngày lễ Phật đản

Một cái bụng vui vẻ

Cúi đầu tỏ lòng kính trọng

Mười phương ba thế giới

Quy tắc của Như Lai

Với Thánh, Hiền và Tăng (1 chuông)

Chúng ta cùng với chúng sinh của Pháp giới.

Do không có rễ tốt

Tất cả đều là đồi bại

Tham lam, ghét sa ngã

Quên đường về

Yêu điên cuồng

Nhà tù ở sáu châu lục

Trăm dây phiền não

Nghề báo không giống nhau.

Nay nhờ Phật Tổ Tiên Nhơn Lực.

trái tim quyến rũ

Không thể chịu được việc sinh ra không may mắn

Luân hồi nặng nề

Đêm dài với trái tim đen

Ngọn đuốc của trí tuệ tỏa sáng

Cầu cứu muôn loài

Pháp sử dụng phương tiện

Ta Ba xuất hiện

Tôi thích được sinh ra

Thánh Ma Gia giấc mộng tốt lành

Vua Tịnh Phạn sinh ra một người con hiếu thảo.

Ba mươi hai tướng tốt

Mới mười chín

lòng tốt trong sáng

Hạ chí quá mạnh

Ngôi nhất quyết tránh

Sáu năm khổ hạnh trong rừng

Bảy bảy niềm tin phàm trần vào zazen

Chứng chỉ đức hạnh

Đồng phục lính quỷ

Tam quốc đồng loạt lên tiếng chào đón

Tất cả mọi thứ bởi ân điển.

chúng tôi nguyền rủa

Thoát khỏi tình dục cứng đầu

Học các đức tính rõ ràng

Cầu trời phật phù hộ độ trì.

Phước lành của lòng từ bi

Chúng ta cùng với chúng sinh của Pháp giới.

Nhanh chóng trở thành Dao Ca. (1 chuông)

(Chỉ người dẫn chương trình)

CẦU NGUYỆN TÊN HỒNG

Thích Ca hiện Ta Bà

Chúa ơi, bạn vui lòng dâng hoa và lễ vật

Kho báu phi thường rực rỡ

Mani là vị vua của Phật pháp cứu người. (1 chuông)

(bài hát đại chúng)

Nam Mô Ta Tam Thế,

Guru của Tam Quốc,

Bốn người sinh ra cha,

Đạo sĩ Nhơn Thiện,

Hiện thân của Thiên Bà Yi,

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật.

(Niệm Phật nhiều hay ít tùy theo số lượng người tắm Phật).

(Niệm 3 lần Hồng danh sau, 1 hồi chuông)

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát

Nam Mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ tát

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ tát

Nam Mô Đạo Tràng Hội Quán Thế Âm Bồ Tát

TIỂU SỬ TRẬN ĐẤU TRUNG GIAN.

Khi Quán Thế Âm Bồ tát thực hành sự thực hành sâu sắc của Bát nhã ba la mật,

Ngài thấy rằng năm uẩn đều trống rỗng, trải qua mọi đau khổ.

“Này Sariputra, sắc không khác với tánh không, tánh không không khác với sắc, sắc là tánh không, tánh không là sắc. Cảm thọ, Nhận thức, Hành động, Nhận thức đều giống nhau.

“Sariputra, ‘tánh không của tất cả các pháp’ không sinh, diệt, dơ, sạch, thêm hay bớt, nên trong ‘tánh không’ không có không có sắc, không có thọ, tưởng hay sắc, thức, không có mắt.” , tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vô sắc, không, thanh, mùi, vị, xúc, pháp, không nhãn, cho đến ‘không giác quan, không vô minh, nên không có vô minh, không có già. già và chết, không hết già và chết, không khổ, không tu, không diệt, không đạo, không tuệ, không thành tựu.

Vì không có chỗ để thành tựu, nên Bồ tát mặc áo Bát nhã ba la mật đa, tâm sáng suốt. Vì không có chướng ngại, nên không sợ hãi, xa lìa vọng tưởng, vọng tưởng, đạt đến Niết bàn tối thượng.

Chư Phật ba đời cũng noi theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, đạt được giác ngộ hoàn hảo vô song.

Nên biết rằng Prajnaparamita là thần chú lớn, thần chú lớn của tâm, thần chú vô song và thần chú vô song.

Thần chú hạng ba, loại bỏ mọi khổ đau, là chân thật và không hủy diệt.

Vì vậy, ngài liền nói Thần chú Bát nhã:

“Chân lý thiết yếu, nguyên lý công đức, ba la mật, ba la mật, và bồ tát ha ha”. (1 chuông)

BA NGƯỜI BẠN

Tôi là Phật, cầu cho chúng sinh
Tin hết Đạo, phát tâm vô song. (1 chuông, 1 cung)

Tôi quy y Phật pháp, cầu nguyện cho chúng sinh.
Hiểu kinh thì trí tuệ như biển. (1 chuông, 1 cung)

Tôi quy y Tăng, cầu nguyện cho tất cả chúng sinh.
Chung thủy hòa hợp, tất không sợ hãi. (3 chuông, 1 cung)

TRỞ LẠI ĐỂ

Cầu nguyện cho công đức này
đệ tử tận tụy
Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh
Tất cả đều đạt được Phật quả (1 chuông, 1 xá)

Vui lòng tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong phần Tài liệu Dữ liệu lớn.


Thông tin thêm về Nghi thức lễ Phật đản 2022

Nghi thức làm Lễ Phật Đản, sám khánh đản dành cho các nơi tổ chức Đại lễ Phật đản tụng niệm giờ nghi lễ diễn ra. Sau đây là chi tiết nghi thức làm lễ Phật đản 2022, mời các bạn cùng tham khảo.
Văn khấn lễ Phật đản tại nhà
Thông điệp Phật đản 2021
Nhgi thức lễ Phật đản
Cúng Hương
Cầu Nguyện
Khen Ngợi Phật
Quán Tưởng
Đảnh Lễ
Bài Tụng Khánh Đản
Xưng Tán Hồng Danh
Kinh Bát Nhã Ba La Mật
Tam Quy
Hồi Hướng
Dùng để:
Cử hành đại lễ Phật Đản hằng năm.
CÚNG HƯƠNG
Nguyện đem lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ Đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về Bờ Giác (1 tiếng chuông, xá 1 xá)Nam Mô Hương Cúng Dường, Lâm Tì Ni Thị Hiện, Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần, 1 tiếng chuông, xá 1 xá)
CẦU NGUYỆN
Nay chính là ngày,
Đức Thích Tôn giáng thế để hóa độ chúng sanh.
Chúng con một dạ vui mừng,
cúng dường kỷ niệm.
Kính dâng một nén tâm hương,
ba nghiệp tin cần,
cúi đầu đảnh lễ,
nguyện y lời Phật dạy,
tụng kinh niệm Phật chuyên cần,
quyết theo Phật pháp làm lành,
báo đền công ơn hóa độ,
tâm Bồ Đề kiên cố,
chí tu học vững bền,
cùng pháp giới chúng sanh,
nghiệp chướng tiêu trừ,
căn lành viên mãn,
mau chứng quả Vô Thượng Bồ Đề.
Ngưỡng mong Phật Tổ cao vời từ bi gia hộ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (1 tiếng chuông, xá 1 xá, đứng dậy)
KHEN NGỢI PHẬT
Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời, người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận (1 tiếng chuông, xá 1 xá)
QUÁN TƯỞNG PHẬT
Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1tiếng chuông, xá 1 xá)
ĐẢNH LỄ
Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật,
Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật,
Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,
Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,
Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát,
Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật,
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát,
Đại Thế Chí Bồ Tát,
Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
BÀI TỤNG
Đệ tử hôm nay
Gặp ngày Phật Đản
Một dạ vui mừng
Cúi đầu đảnh lễ
Thập phương Tam Thế
Điều Ngự Như Lai
Cùng Thánh, Hiền, Tăng (1 tiếng chuông)
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh
Bởi thiếu căn lành
Thảy đều sa đọa
Tham, sân chấp ngã
Quên hẳn đường về
Tình ái si mê
Tù trong lục đạo
Trăm dây phiền não
Nghiệp báo không cùng.
Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhơn
Rũ lòng lân mẫn
Không nỡ sinh linh thiếu phước
Nặng kiếp luân hồi
Đêm dài tâm tối
Đuốc tuệ rạng soi
Nguyện cứu muôn loài
Pháp dùng phương tiện
Ta Bà thị hiện
Thích chủng thọ sanh
Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành
Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo
Ba mươi hai tướng tốt
Vừa mười chín tuổi xuân
Lòng từ ái cực thuần
Chí xuất trần quá mạnh
Ngai vàng quyết tránh
Sáu năm khổ hạnh rừng già
Bảy thất nghiêm tin thiền tọa
Chứng thành đạo quả
Hàng phục ma binh
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ.
Chúng con nguyền
Dứt bỏ dục tình ngoan cố
Học đòi đức tánh quang minh
Cúi xin Phật Tổ giám thành
Từ Bi gia hộ
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh
Chóng thành Đạo Cả. (1 tiếng chuông)
(Chỉ chủ lễ xướng)
XƯNG TÁN HỒNG DANH
Thích Ca thị hiện Ta Bà
Trời, người hớn hở dâng hoa cúng dường
Báu thân rực rỡ phi thường
Mâu Ni là đấng Pháp Vương cứu đời. (1 tiếng chuông)
(Đại chúng đồng tụng)
Nam Mô Ta Ba Thế Giới,
Tam Giới Đạo sư,
Tứ Sinh Từ Phụ,
Nhơn Thiên Giáo Chủ,
Thiên Bá Ức Hóa Thân,
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
(Niệm Hồng Danh Đức Bổn Sư nhiều hay ít tùy theo số người tắm Phật.)
(Niệm các Hồng danh sau đây niệm 3 lần, 1 tiếng chuông)
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát
KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT
Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa,
Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách.
“Này Ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng đều như thế”.
“Này Ông Xá Lợi Phất, ‘tướng không của mọi pháp’ không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, nên trong ‘chân không’, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có cái hết già chết, không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc.
Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo, mộng tưởng, đạt tới cứu cánh Niết Bàn.
Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần Chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thuợng Chú, là Vô
Đẳng Đẳng Chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư”.
Vì vậy, liền nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Đa:
“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”. (1 tiếng chuông)
TAM QUY
Con nương theo Phật, cầu cho chúng sanhTin chắc Đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
Con nương theo Pháp, cầu cho chúng sanhThấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
Con nương theo Tăng, cầu cho chúng sanhKính tín hòa hợp, tất cả không ngại. (3 tiếng chuông, lạy 1 lạy)
HỒI HƯỚNG
Nguyện đem công đức nàyĐệ tử hướng tâm thànhCầu cho khắp chúng sanhĐều chứng thành Phật quả (1 tiếng chuông, xá 1 xá)
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Du Học Mỹ Âu.

#Nghi #thức #lễ #Phật #đản


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button