Nghị định số 94/2012/NĐ-CP Về sản xuất, kinh doanh rượu

Nghị định số. 94/2012 / NĐ-CP của Chính phủ: Về sản xuất và lưu hành rượu.

điều hành
—————-

Con số: 94/ 2012 / NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————–

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 5 2012

sắc lệnh
Giới thiệu về sản xuất và tiếp thị rượu

————————–

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 5 2005;

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 5 2010;

Theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chính phủ ban hành Nghị định về sản xuất, kinh doanh rượu.

Chương I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Nghị định này quy định về sản xuất, kinh doanh rượu và thành phầm rượu thực phẩm, bao gồm: Đầu cơ, sản xuất, xuất khẩu, nhập cảng, sắm bán và các hoạt động khác liên can tới sản xuất, kinh doanh thực phẩm, rượu và rượu thực phẩm.

Rượu và thành phầm rượu thực phẩm (để sản xuất rượu) trong Nghị định này được gọi chung là rượu.

Điều 2. Nhân vật vận dụng

1. Nghị định này vận dụng đối với tổ chức, tư nhân sản xuất, kinh doanh rượu và các hoạt động khác liên can tới sản xuất, kinh doanh rượu trên bờ cõi Việt Nam.

2. Thương nhân nước ngoài, công ty nước ngoài đầu cơ vào Việt Nam chịu sự điều chỉnh của Nghị định này và các văn bản luật pháp khác có liên can.

Điều 3. Gicửa ải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:

Trước nhất.”Thành phầm rượuLà đồ uống có cồn. Các thành phầm rượu được sản xuất bằng cách lên men (có hoặc ko chưng cất) từ tinh bột ngũ cốc, đường thực vật và trái cây hoặc chế biến từ cồn thực phẩm (Ethanol).

2. “Rượu thực phẩm”là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C.2H5OH và có tên khoa học theo danh pháp quốc tế IUPAC là Ethanol, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. “Sản xuất rượu thủ công”Là hoạt động sản xuất rượu quy mô bé, sử dụng các phương tiện truyền thống như bình đồng, ống dẫn hơi, bồn lạnh,… do gia đình hoặc tổ chức, tư nhân tiến hành.

4. “Sản xuất rượu công nghiệpLà sản xuất rượu trong các dây chuyền máy móc thiết bị công nghiệp.

5. “Rượu thuốc”Là 1 thức uống được pha chế, đóng gói với các thành phần có xuất xứ động vật và / hoặc thực vật và / hoặc khoáng vật để cung cấp chữa bệnh, cung cấp tác dụng thân thể con người và tăng mạnh sức khỏe.

6. “Rượu bán thành phẩm”Là loại rượu chưa hoàn thiện, cần 1 số giai đoạn sản xuất khác, tỉ dụ: lọc, trộn, đóng chai, dán nhãn… để biến thành rượu thành phẩm.

7. “Phân phối các thành phầm rượuLà hoạt động sắm thành phầm rượu trực tiếp của tổ chức, tư nhân sản xuất rượu, thương gia nhập cảng thành phầm rượu trực tiếp từ thương gia nước ngoài để bán cho thương gia bán sỉ thành phầm rượu.

số 8. “Bán sỉ các thành phầm có cồnLà hoạt động sắm thành phầm rượu của nhà hỗ trợ thành phầm rượu, tổ chức, tư nhân sản xuất rượu để bán cho người bán lẻ thành phầm rượu.

9. “Bán lẻ đồ uống có cồn“Là hoạt động sắm rượu của các cơ sở bán sỉ thành phầm rượu để bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

Điều 4. Nguyên tắc điều hành sản xuất kinh doanh rượu

1. Rượu thuộc nhóm hàng hóa nhà nước giảm thiểu kinh doanh. Tổ chức, tư nhân sản xuất, kinh doanh thành phầm rượu (hỗ trợ, bán sỉ, bán lẻ) phải có Giđó phép, trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công để bán cho công ty đã có Giđó phép sản xuất rượu chế biến quay về.

2. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu tiến hành theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của luật pháp có liên can.

3. Nhà nước hợp nhất điều hành các hoạt động đầu cơ, sản xuất, xuất khẩu, nhập cảng, kinh doanh, ghi nhãn, PR, chất lượng, an toàn thực phẩm, môi trường, phòng cháy và chữa cháy trong nước, sản xuất, kinh doanh rượu và các hoạt động khác liên can tới rượu. sản xuất và kinh doanh.

4. Tổ chức, tư nhân sản xuất, kinh doanh cồn y tế ngoài việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này còn phải tuân thủ các quy định khác có liên can.

Điều 5. Đồ mưu hoạch sản xuất rượu

1. Quy hoạch toàn cục sản xuất rượu là quy hoạch ngành nằm trong quy hoạch tăng trưởng ngành bia – rượu – nước tiểu khát được tiến hành cho giai đoạn 10 5 và có tính tới 10 5 tiếp theo.

2. Bộ Công Thương chủ trì tổ chức soạn thảo, giám định và coi xét Quy hoạch toàn cục tăng trưởng ngành bia – rượu – nước tiểu khát, trong ấy có Quy hoạch toàn cục sản xuất rượu cả nước.

3. Căn cứ Quy hoạch toàn cục tăng trưởng ngành bia – rượu – nước tiểu khát đã được Bộ Công Thương coi xét, Ủy ban dân chúng các tỉnh, thị thành do Trung tâm (sau đây gọi là tỉnh) tổ chức lập, giám định. coi xét quy hoạch toàn cục tăng trưởng ngành bia – rượu – nước tiểu khát trên khu vực, trong ấy có quy hoạch toàn cục sản xuất rượu và làng nghề sản xuất rượu.

4. Việc lập, quy định, điều chỉnh và hoàn thiện quy hoạch toàn cục tăng trưởng ngành bia – rượu – nước tiểu khát thích hợp với các quy định hiện hành để điều hành quy hoạch.

Điều 6. Xác nhận làng nghề nấu rượu

Ủy ban dân chúng cấp tỉnh quyết định xác nhận làng nghề nấu rượu trên khu vực theo quy định hiện hành để xác nhận làng nghề với các điều kiện sau đây:

1. Làng nghề sản xuất rượu nằm trong quy hoạch toàn cục tăng trưởng ngành bia – rượu – nước tiểu khát trên khu vực.

2. Các làng nghề phải xây dựng và tiến hành thứ tự sản xuất chung đối với các loại rượu gọi là làng nghề.

3. Thành phầm rượu phải bảo đảm đề nghị về chất lượng, an toàn thực phẩm và có nhãn vận dụng đối với tất cả các thành viên sản xuất rượu trong khu vực làng nghề.

4. Tôn trọng các quy định của luật pháp về bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy đối với mọi thành viên sản xuất rượu trên khu vực làng nghề.

5. Làng nghề nấu rượu lừng danh có nghĩa vụ xây dựng, bảo tồn và tăng trưởng nhãn hiệu làng nghề.

Chương II
SẢN XUẤT RƯỢU VANG

Điều 7. Đầu cơ công nghiệp sản xuất rượu

1. Đầu cơ sản xuất rượu phải thích hợp với quy hoạch toàn cục tăng trưởng ngành bia – rượu – nước tiểu khát đã được coi xét.

2. Chủ đầu cơ dự án sản xuất rượu có nghĩa vụ chấp hành nghiêm túc các quy định của luật pháp về đầu cơ, xây dựng, chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ và các quy định khác của luật pháp có liên can.

Điều 8. Điều kiện cấp Giđó phép sản xuất cồn công nghiệp

Điều kiện cấp Giđó phép sản xuất cồn công nghiệp bao gồm:

1. Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh sản xuất rượu.

2. Việc sản xuất rượu công nghiệp phải thích hợp với Quy hoạch toàn cục tăng trưởng ngành bia – rượu – nước tiểu khát đã được coi xét.

3. Có dây chuyền máy móc, thiết bị và thứ tự công nghệ sản xuất rượu. Tất cả các máy móc, thiết bị sản xuất rượu phải có xuất xứ hợp lí.

4. Cung cấp các điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

5. Được quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp lí nhãn mác của các thành phầm rượu tại Việt Nam.

6. Có hàng ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn thích hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

7. Người trực tiếp sản xuất rượu phải bảo đảm sức khỏe, ko mắc bệnh lây truyền.

Điều 9. Giđó phép sản xuất rượu công nghiệp

1. Doanh nghiệp chỉ được quyền hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra từ ngày được cấp giấy phép.

2. Thẩm quyền cấp Giđó phép sản xuất rượu công nghiệp:

a) Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giđó phép sản xuất rượu đối với các dự án đầu cơ sản xuất rượu công suất từ ​​03 triệu lít / 5 trở lên.

b) Sở Công Thương địa phương là cơ quan cấp Giđó phép sản xuất đồ uống đối với các dự án đầu cơ sản xuất rượu trong nước có quy mô dưới 03 triệu lít / 5.

3. Bộ Công Thương chỉ dẫn chi tiết thủ tục xin Giđó phép sản xuất cồn công nghiệp.

4. Thủ tục cấp Giđó phép sản xuất cồn công nghiệp:

a) Trong thời hạn 20 ngày, diễn ra từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp thức, Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương nơi công ty đặt hội sở chính phê duyệt và cấp Giđó phép sản xuất cồn công nghiệp. Trường hợp chối từ phải giải đáp bằng văn bản và nêu rõ lý do;

b) Trường hợp chưa đủ giấy tờ hợp thức, trong thời hạn 07 ngày diễn ra từ ngày nhận giấy tờ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản đề nghị hoàn thiện.

5. Giđó phép sản xuất rượu công nghiệp có thời hạn 15 5. Trước ngày Giđó phép hết hạn 30 ngày, công ty sản xuất rượu phải có văn bản đề xuất cấp lại Giđó phép tới cơ quan cấp Giđó phép để phê duyệt và cấp lại.

6. Bộ Công Thương chỉ dẫn các trường hợp và trình tự, thủ tục, giấy tờ cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giđó phép sản xuất cồn công nghiệp.

Điều 10. Quyền và phận sự của công ty sản xuất cồn công nghiệp

Doanh nghiệp công nghiệp sản xuất rượu ngoài các quyền và phận sự theo quy định của luật pháp còn có các quyền và phận sự sau đây:

1. Huấn luyện viên chức về an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định.

2. Thực hiện đúng các quy định về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và nhãn mác thành phầm.

3. Thực hiện nghĩa vụ cung ứng thông tin về thành phầm rượu theo chỉ dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

4. Thực hiện cơ chế báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 5 về tình hình kinh doanh theo chỉ huy của Bộ Công Thương.

5. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ 12 tháng 1 lần cho công nhân. Đối với công nhân trực tiếp sản xuất rượu phải bảo đảm sức khỏe, ko mắc các bệnh lây truyền theo quy định hiện hành.

Tải file tài liệu để xem nội dung cụ thể của Nghị định này. 94/2012 / NĐ-CP


Thông tin thêm về Nghị định số 94/2012/NĐ-CP Về sản xuất, kinh doanh rượu

Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Về sản xuất, kinh doanh rượu.CHÍNH PHỦ—————Số: 94/2012/NĐ-CPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————-Hà Nội, ngày 12 tháng 11 5 2012NGHỊ ĐỊNHVề sản xuất, kinh doanh rượu————————–Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;Căn cứ Luật thương nghiệp ngày 14 tháng 6 5 2005;Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 5 2010;Theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chính phủ ban hành Nghị định về sản xuất, kinh doanh rượu.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhNghị định này quy định về sản xuất, kinh doanh thành phầm rượu và cồn thực phẩm bao gồm: Đầu cơ, sản xuất, xuất khẩu, nhập cảng, sắm bán và các hoạt động khác liên can tới sản xuất, kinh doanh thành phầm rượu và cồn thực phẩm.Thành phầm rượu và cồn thực phẩm (để sản xuất rượu) trong Nghị định này được gọi chung là rượu.Điều 2. Nhân vật áp dụng1. Nghị định này vận dụng đối với các tổ chức, tư nhân tham dự hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu và các hoạt động khác liên can tới sản xuất, kinh doanh rượu trên bờ cõi Việt Nam.2. Thương nhân nước ngoài, công ty có vốn đầu cơ nước ngoài tại Việt Nam chịu sự điều chỉnh của Nghị định này và các văn bản luật pháp khác liên can.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Điều 3. Gicửa ải thích từ ngữTrong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. “Thành phầm rượu” là đồ uống có cồn thực phẩm. Thành phầm rượu được sản xuất từ công đoạn lên men (có hoặc ko chưng cất) từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của cây và hoa quả hoặc được pha chế từ cồn thực phẩm (Ethanol).2. “Cồn thực phẩm” là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H5OH và có tên khoa học theo danh pháp quốc tế IUPAC là Ethanol, đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.3. “Sản xuất rượu thủ công” là hoạt động sản xuất rượu bằng công cụ truyền thống như nồi (kháp) đồng, ống dẫn hơi rượu, bồn lạnh… quy mô bé do hộ gia đình hoặc tổ chức, tư nhân tiến hành.4. “Sản xuất rượu công nghiệp” là hoạt động sản xuất rượu trên dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp.5. “Rượu thuốc” là rượu được pha chế, ngâm với vật liệu có xuất xứ từ động vật và/hoặc thực vật và/hoặc khoáng vật để cung cấp chữa bệnh, cung cấp tác dụng của thân thể con người và tăng mạnh sức khỏe.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})6. “Rượu bán thành phẩm” là rượu chưa được hoàn thiện, cần thêm 1 số giai đoạn sản xuất, tỉ dụ như: Lọc, phối chế, đóng chai, dán nhãn… để biến thành thành phầm rượu hoàn chỉnh.7. “Phân phối thành phầm rượu” là hoạt động sắm thành phầm rượu trực tiếp từ tổ chức, tư nhân sản xuất rượu, thương gia nhập cảng thành phầm rượu trực tiếp từ thương gia nước ngoài để bán cho các thương gia bán sỉ thành phầm rượu.8. “Bán sỉ thành phầm rượu” là hoạt động sắm thành phầm rượu từ thương gia hỗ trợ thành phầm rượu, tổ chức, tư nhân sản xuất rượu, để bán cho các thương gia bán lẻ thành phầm rượu.9. “Bán lẻ thành phầm rượu” là hoạt động sắm rượu từ thương gia bán sỉ thành phầm rượu để bán trực tiếp cho người tiêu dùng.Điều 4. Nguyên tắc điều hành sản xuất, kinh doanh rượu1. Rượu thuộc nhóm hàng hóa nhà nước giảm thiểu kinh doanh. Tổ chức, tư nhân sản xuất, kinh doanh thành phầm rượu (hỗ trợ, bán sỉ, bán lẻ) phải có giấy phép, trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công để bán cho các công ty có Giđó phép sản xuất rượu để chế biến lại.2. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu phải tuân thủ quy định tại Nghị định này và các quy định khác của luật pháp có liên can.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Nhà nước hợp nhất điều hành đối với hoạt động đầu cơ, sản xuất, xuất khẩu, nhập cảng, kinh doanh, ghi nhãn, PR, chất lượng, an toàn thực phẩm, môi trường, phòng, chống cháy nổ trong sản xuất, kinh doanh rượu và các hoạt động khác liên can tới sản xuất, kinh doanh rượu.4. Tổ chức, tư nhân sản xuất, kinh doanh rượu thuốc ngoài việc tiến hành các quy định của Nghị định này phải tiến hành các quy định khác liên can.Điều 5. Quy hoạch sản xuất rượu1. Quy hoạch sản xuất rượu là quy hoạch ngành nằm trong quy hoạch toàn cục tăng trưởng ngành Bia – Rượu – Nước đái khát, được lập cho công đoạn 10 5 và xét tới 10 5 tiếp theo.2. Bộ Công Thương chủ trì tổ chức lập, giám định và coi xét quy hoạch toàn cục tăng trưởng ngành Bia – Rượu – Nước đái khát, trong ấy có quy hoạch sản xuất rượu trên khuôn khổ cả nước.3. Căn cứ quy hoạch toàn cục tăng trưởng ngành Bia – Rượu – Nước đái khát đã được Bộ Công Thương coi xét, Ủy ban dân chúng tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) tổ chức lập, giám định và coi xét quy hoạch toàn cục tăng trưởng ngành Bia – Rượu – Nước đái khát trên khu vực, trong ấy có quy hoạch sản xuất rượu và làng nghề sản xuất rượu.4. Việc lập, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy hoạch toàn cục tăng trưởng ngành Bia – Rượu – Nước đái khát tiến hành theo quy định hiện hành về điều hành quy hoạch.Điều 6. Xác nhận làng nghề sản xuất rượu thủ côngỦy ban dân chúng cấp tỉnh quyết định xác nhận làng nghề sản xuất rượu trên khu vực theo các quy định hiện hành về xác nhận làng nghề, bảo đảm các điều kiện sau:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})1. Làng nghề sản xuất rượu nằm trong quy hoạch toàn cục tăng trưởng ngành Bia – Rượu – Nước đái khát trên khu vực.2. Làng nghề phải xây dựng và vận dụng thứ tự sản xuất chung đối với rượu mang nhãn hiệu làng nghề.3. Thành phầm rượu bảo đảm các điều kiện về chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hiệu hóa vận dụng cho mọi thành viên hoạt động sản xuất rượu trong khu vực làng nghề.4. Phục vụ các quy định của luật pháp về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ vận dụng cho mọi thành viên hoạt động sản xuất rượu trong khu vực làng nghề.5. Các làng nghề sản xuất rượu được xác nhận có nghĩa vụ xây dựng, bảo tồn và tăng trưởng nhãn hiệu làng nghề.Chương IISẢN XUẤT RƯỢUĐiều 7. Đầu cơ sản xuất rượu công nghiệp1. Đầu cơ sản xuất rượu phải thích hợp với quy hoạch toàn cục tăng trưởng ngành Bia – Rượu – Nước đái khát đã được coi xét.2. Chủ đầu cơ dự án sản xuất rượu có nghĩa vụ tiến hành đúng các quy định của luật pháp về đầu cơ, xây dựng, chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ và các quy định luật pháp khác liên can.Điều 8. Điều kiện cấp Giđó phép sản xuất rượu công nghiệpĐiều kiện cấp Giđó phép sản xuất rượu công nghiệp bao gồm:1. Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu.2. Sản xuất rượu công nghiệp phải thích hợp với quy hoạch toàn cục tăng trưởng ngành Bia – Rượu – Nước đái khát được coi xét.3. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, thứ tự công nghệ sản xuất rượu. Toàn bộ máy móc thiết bị để sản xuất rượu phải có xuất xứ hợp lí.4. Bảo đảm các điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.5. Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp lí nhãn hiệu hóa thành phầm rượu tại Việt Nam.6. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn thích hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.7. Người tham dự trực tiếp sản xuất rượu phải bảo đảm sức khỏe, ko mắc bệnh lây truyền.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Điều 9. Giđó phép sản xuất rượu công nghiệp1. Doanh nghiệp chỉ được quyền hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra từ ngày được cấp giấy phép.2. Thẩm quyền cấp Giđó phép sản xuất rượu công nghiệp:a) Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giđó phép sản xuất rượu đối với những dự án đầu cơ sản xuất rượu có quy mô từ 03 triệu lít/5 trở lên.b) Sở Công Thương địa phương là cơ quan cấp Giđó phép sản xuất rượu đối với những dự án đầu cơ sản xuất rượu tại địa phương có quy mô dưới 03 triệu lít/5.3. Bộ Công Thương chỉ dẫn chi tiết về giấy tờ cấp Giđó phép sản xuất rượu công nghiệp.4. Trình tự thủ tục cấp Giđó phép sản xuất rượu công nghiệp:a) Trong thời hạn 20 ngày diễn ra từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp thức, Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương nơi công ty đóng hội sở sản xuất phê duyệt và cấp Giđó phép sản xuất rượu công nghiệp. Trường hợp chối từ cấp phải giải đáp bằng văn bản và nêu rõ lý do;b) Trường hợp chưa đủ giấy tờ hợp thức, trong khoảng 07 ngày diễn ra từ ngày tiếp thu giấy tờ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản đề nghị bổ sung.5. Giđó phép sản xuất rượu công nghiệp có thời hạn 15 5. Trước thời khắc hết hiệu lực của Giđó phép 30 ngày, công ty sản xuất rượu phải có văn bản đề xuất cấp lại giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép để phê duyệt cấp lại.6. Bộ Công Thương chỉ dẫn các trường hợp và trình tự, thủ tục, giấy tờ cấp lại, cấp sửa đổi bổ sung Giđó phép sản xuất rượu công nghiệp.Điều 10. Quyền và phận sự của công ty sản xuất rượu công nghiệpNgoài các quyền và phận sự theo quy định của luật pháp, công ty sản xuất rượu công nghiệp còn có các quyền và phận sự sau:1. Tập huấn viên chức về an toàn phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định.2. Tuân thủ chặt chẽ các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hiệu hóa.3. Thực hiện nghĩa vụ cung ứng thông tin về thành phầm rượu theo đúng chỉ dẫn của cơ quan có thẩm quyền.4. Thực hiện cơ chế báo cáo định kỳ 6 tháng, 01 5 tình hình kinh doanh theo chỉ dẫn của Bộ Công Thương.5. Tổ chức việc rà soát sức khỏe định kỳ 12 tháng 1 lần cho công nhân. Đối với công nhân trực tiếp sản xuất rượu, phải bảo đảm sức khỏe và ko mắc bệnh lây truyền theo quy định hiện hành.Du Học Mỹ Âu file tài liệu để xem cụ thể Nghị định số 94/2012/NĐ-CP này

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Nghị #định #số #942012NĐCP #Về #sản #xuất #kinh #doanh #rượu


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Nghị #định #số #942012NĐCP #Về #sản #xuất #kinh #doanh #rượu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button