Pháp Luật

Nghị định 85/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kiến trúc

Nghị định số 85/2020/NĐ-CP

Nghị định 85/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Tóm tắt Nghị định 85 2020 CP

Nội dung Bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Ngày 17/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.
Theo đó, Hội Kiến trúc sư Việt Nam xây dựng, ban hành chương trình, tài liệu phục vụ sát hạch, Bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng. Nội dung Bộ câu hỏi sát hạch với số điểm tối đa là 100, bao gồm: 10 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp; 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật; 05 câu hỏi về kiến thức chuyên môn; 05 câu hỏi về Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Kiến trúc sư hành nghề.

Trong đó, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc gồm: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu; 02 ảnh màu cỡ 4×6 cm có nền màu trắng chân dung của cá nhân đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng; Kết quả sát hạch đạt yêu cầu còn hiệu lực; Văn bằng giáo dục đại học phù hợp với nội dung chứng chỉ đề nghị cấp;…

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc trong thời hạn 15 ngày đối với trường hợp cấp mới; 05 ngày đối với trường hợp cấp lại; 10 ngày đối với trường hợp gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 07/9/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xây dựng được Du Học Mỹ Âu VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button