Mẫu phiếu đăng ký lớp quản lý khách sạn vừa và nhỏ

Phiếu đăng ký học ngạch điều hành khách sạn vừa và bé

Mẫu đơn đăng ký học ngạch điều hành khách sạn vừa và bé là biểu mẫu được lập ra để đăng ký vào ngạch điều hành khách sạn vừa và bé. Biểu mẫu trình bày rõ thông tin của người đăng ký… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Phiếu đăng ký tham dự lớp Học kỳ quân đội 5 2018

Phiếu đăng ký tuyển thẳng vào lớp 10 THPT 5 học 2018-2019

Bản đăng ký học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Nội dung căn bản của mẫu đơn đăng ký học ngạch điều hành khách sạn vừa và bé như sau:

SỞ VĂN HÓA

CHỈ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

…………………………

BỘ LAO ĐỘNG ĐÁNH GIÁ VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ………….

——————

MẪU ĐĂNG KÝ

LỚP QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NHỎ VÀ NHỎ

Tên và họ: ……………………………………………………………………………………

Ngày sinh: …………………………………………………………………..

Trình độ học thức: ………………………………………………………………………………

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………… ..

Trung học… Cao đẳng…

Trung học… Đại học…

Chức danh: ……………………………………………………………………

Tên khách sạn: ………………………………………………………….

Địa chỉ khách sạn: …………………………………………………………………………………………………….

Những cái dế yêu: ………………………………………………………………………………… ..

Địa chỉ trú ngụ: ………………………………………………………………………………………………………

Dế yêu liên hệ: ……………………………………………………………………………

…………, tháng ngày 5…

Người nhận bản đăng ký

Sinh viên ký

Phiếu đăng ký học ngạch điều hành khách sạn vừa và bé

.


Thông tin thêm về Mẫu phiếu đăng ký lớp quản lý khách sạn vừa và nhỏ

Mẫu phiếu đăng ký tham dự lớp điều hành khách sạn vừa và bé
Mẫu phiếu đăng ký tham dự lớp điều hành khách sạn vừa và bé là mẫu phiếu được lập ra để đăng ký tham giá lớp điều hành khách sạn vừa và bé. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin của người đăng ký… Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.
Mẫu phiếu đăng ký tham dự lớp học kỳ trong quân đội 5 2018
Mẫu phiếu đăng ký tuyển thẳng vào lớp 10 THPT 5 2018-2019
Phiếu đăng ký học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
Nội dung căn bản của mẫu phiếu đăng ký tham dự lớp điều hành khách sạn vừa và bé như sau:

SỞ VĂN HÓA
THỂ THAO VÀ DU LỊCH
……………

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ………….
—————-

PHIẾU ĐĂNG KÝ
LỚP QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VỪA VÀ NHỎ
Họ và tên: ……………………………………………………………………………………
Ngày tháng 5 sinh: …………………………………………………………………..
Trình độ văn hóa: …………………………………………………………………………
Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………..
THPT … Cao đẳng …
Trung cấp … Đại học …
Chức danh công tác: …………………………………………………………………..
Tên khách sạn: …………………………………………………………………………….
Địa chỉ khách sạn: ………………………………………………………………………..
Dế yêu: …………………………………………………………………………………..
Địa chỉ nơi trú ngụ: …………………………………………………………………………
Dế yêu liên lạc: ………………………………………………………………………..

…………, ngày…tháng…5…

Người nhận phiếu đăng ký

Học viên ký tên

Mẫu phiếu đăng ký tham dự lớp điều hành khách sạn vừa và bé

TagsThủ tục hành chính

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #phiếu #đăng #ký #lớp #quản #lý #khách #sạn #vừa #và #bé


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Mẫu #phiếu #đăng #ký #lớp #quản #lý #khách #sạn #vừa #và #bé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button