Mẫu giấy mời tổng kết năm học 2021 – 2022 Giấy mời dự lễ bế giảng năm học

Mẫu Giấy mời Tổng kết Năm học 2021 – 2022 gồm 2 mẫu, được thiết kế đẹp mắt, quý thầy cô chỉ cần tải về, sửa đổi thông tin, sau đó in và sử dụng nó, luôn luôn rất thuận tiện.

Giấy mời tổng kết năm học 2021 – 2022 được lập để gửi tới các bậc phụ huynh và lãnh đạo địa phương về dự lễ tổng kết năm học 2021 – 2022. Nội dung mẫu giấy mời phải ghi rõ thời gian, địa điểm và thể lệ. trình bày buổi lễ để người tham dự hiểu rõ. Mời quý thầy cô tải miễn phí 2 mẫu thư mời tổng kết cuối năm:

Giấy mời tổng kết năm học – Mẫu 1


Ví dụ về thư mời tổng kết năm học

Thư mời Tổng kết Năm học – Mẫu 2

BỘ Giáo dục và Đào tạo…………… ...

TRƯỜNG HỌC..…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——–

Số:… / GM

.., ngày… tháng… năm 20…..

CUỘC HẸN
TỔNG KẾT NĂM HỌC 20… – 20…

Trường …………………… .. Trân trọng kính mời:

Ông bà :…………………………………………

Tham gia: Lễ tổng kết năm học 20… -20….

Thời tiết: …. ngày, tháng… năm… /… / 20… ..

Địa điểm: Trường …………………….

Chúng tôi rất vui được chào đón bạn.

Người nhận:

– Là người nhận ”;

– Sao lưu: HP;

LỚN LAO


Thông tin thêm về Mẫu giấy mời tổng kết năm học 2021 – 2022 Giấy mời dự lễ bế giảng năm học

Mẫu giấy mời tổng kết năm học 2021 – 2022 gồm 2 mẫu, được thiết kế sẵn rất đẹp mắt, thầy cô chỉ cần tải về, thay đổi thông tin, rồi in ra sử dụng được luôn vô cùng tiện lợi.
Giấy mời tổng kết năm 2021 – 2022 được lập ra để gửi tới các bậc phụ huynh, lãnh đạo địa phương về tham dự lễ bế giảng năm học 2021 – 2022. Nội dung mẫu giấy mời cần ghi rõ thời gian, địa điểm, quy trình buổi lễ ra sao để người tham dự nắm rõ. Mời thầy cô cùng tải miễn phí 2 mẫu giấy mời tổng kết năm học:
Giấy mời tổng kết năm học – Mẫu 1
Mẫu giấy mời tổng kết năm học
Giấy mời tổng kết năm học – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT………………
TRƯỜNG..………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc——–

Số: …/GM

.., ngày… tháng…năm 20…..

GIẤY MỜIDỰ LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 20… – 20…
Trường….……………………trân trọng kính mời:
Ông/bà:…………………………………………
Tới dự: Lễ tổng kết năm học 20…- 20….
Thời gian: …. ngày, vào lúc…ngày…/…/20…..
Địa điểm: Trường………………………………
Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:
– Như “Kính gửi”;
– Lưu: VP;

HIỆU TRƯỞNG

#Mẫu #giấy #mời #tổng #kết #năm #học #Giấy #mời #dự #lễ #bế #giảng #năm #học


  • Tổng hợp: Du Học Mỹ Âu
  • #Mẫu #giấy #mời #tổng #kết #năm #học #Giấy #mời #dự #lễ #bế #giảng #năm #học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button