Biểu Mẫu

Mẫu đơn xin xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội

Mẫu đơn xin xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội là văn bản được lập ra để ghi chép về việc xin được xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội. Mẫu nêu rõ nội dung xin xác nhận, lý do xác nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu đơn xin xác nhận kết quả thi hành án
  • Mẫu đơn xin xác nhận ở trọ

1. Đơn xin được xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội là gì?

Mẫu đơn xin xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng khi có nhu cầu xin xác nhận về việc cá nhân không tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đơn phải thể hiện các nội dung về thông tin của người không tham gia bảo hiểm xã hội: họ và tên, số CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú, nơi ở; lý do xin xác nhận…

2. Đơn xin được xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN KHÔNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

  • Căn cứ …;
  • Căn cứ tình hình thực tế;

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ………………………………………

Tôi là: ……………………………………………. Sinh ngày:………………………

CMND/CCCD số: ……………. Cấp Ngày:…… Nơi cấp: ………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………..

Nơi làm việc:……………………….…………. Chức vụ:……………………………

Tôi xin trình bày một việc như sau:

(Bạn trình bày hoàn cảnh, lý do không tham gia bảo hiểm xã hội.)

Vì vậy, nay tôi làm đơn này kính đề nghị quý cơ quan xác nhận tôi không tham gia bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội………………….

Lý do xác nhận: ………………………………………………………………………..

Kính mong Quý cơ quan xem xét, xác nhận cho tôi.

Xin chân thành cảm ơn.

Xác nhận của cơ quan Xác nhận của Bảo hiểm xã hội Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page