Mẫu đăng kí tham dự kì thi IOE năm 2020 – 2021

IOE là cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Năm học 2020 – 2021, lịch thi IOE sẽ bắt đầu từ ngày 17/8/2020, còn vòng thi cấp quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 10/5/2021.

Để tham gia cuộc thi IOE, các em viết đơn đăng ký tham dự kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2020 – 2021, rồi xin xác nhận của Hiệu trưởng. Nội dung trong mẫu đăng ký thi IOE trình bày thông tin đơn vị giáo dục của Sở, Trường, giáo viên phụ trách, danh sách dự thi….

Mẫu đăng kí tham dự kì thi IOE năm 2020 – 2021

<TÊN ĐƠN VỊ GIÁO DỤC>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

Số: ………….

V/v đăng kí tham dự cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet
năm học 2020-2021

…, ngày … tháng … năm ….

Kính gửi: Ban tổ chức IOE cấp toàn quốc

Căn cứ công văn số……../IOE về việc tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2020 – 2021.

Sở/Phòng/Trường……………………………

đăng kí tham dự kì thi IOE cấp …………… năm học 2020 – 2021.

Thông tin giáo dục đầy đủ của Sở/Phòng/Trường như sau:

1. Tên đơn vị giáo dục: ……………………

2. Địa chỉ:………………………………………

3. Giáo viên phụ trách: ………………………

4. Số điện thoại:……….Email:…………………

5. Danh sách dự thi (Theo file đính kèm)

Kính mong BTC cấp toàn quốc xem xét tạo điều kiện.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hiệu trưởng
(Kí tên, đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button