Tài Liệu

Mẫu báo cáo tổng kết năm học của lớp năm 2020 – 2021

Mẫu báo cáo tổng kết năm học của lớp năm 2020 – 2021 được lập ra để thống kê, tổng kết lại quá trình học tập của lớp trong năm học vừa qua. Trong mẫu báo cáo cần nêu rõ thông tin kết quả về học tập, chuyên cần, hạnh kiểm.

Đồng thời, cũng cần đề ra phương hướng hoạt động và một số ý kiến, đề xuất cho năm học tới. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm mẫu kịch bản, lời dẫn chương trình lễ bế giảng năm học 2020 – 2021. Vậy mời các bạn cùng tham khảo mẫu báo cáo tổng kết năm học của lớp năm 2020 – 2021 trong bài viết dưới đây của Du Học Mỹ Âu để nhanh chóng lập báo cáo cho lớp mình:

Mẫu báo cáo tổng kết năm học của lớp năm 2020 – 2021

Phòng GD&ĐT ……………
TRƯỜNG ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TỔNG KẾT LỚP

NĂM HỌC …………………
Lớp:………………. Giáo viên chủ nhiệm:

I. DUY TRÌ SỐ LƯỢNG

1. Đầu năm:………………….. Nữ:………………..

2. Cuối năm:……………………. Nữ:………………..

– Tăng:……………………………. Giảm:……………..

– Họ và tên HS tăng, giảm. Lí do.

II. CHUYÊN CẦN

1. Tổng số lần vắng của lớp:………….. Có phép: ……….. Không phép:…………

2. HS vắng học nhiều nhất:………………………………………… Số lần vắng:…………..

3. Tổng số lần HS trốn học, bỏ tiết: ………………………………

4. Biện pháp giáo dục HS để duy trì chuyên cần trong lớp học:

(ghi rõ các biện pháp đã thực hiện)

III. CHẤT LƯỢNG VĂN HÓA, HẠNH KIỂM

1. Tổng hợp số liệu

Mặt giáo dục

TS HS

GIỎI

KHÁ

TB

YẾU

KÉM

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Học lực

Hạnh kiểm

2. Nhận định

2.1. Về học lực

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

2.1. Về hạnh kiểm

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

2.3. Điều kiện, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy và học

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

IV. TỔ CHỨC LỚP, CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Chất lượng hoạt động của mạng lưới cán bộ lớp, tổ, chi đội

2. Nề nếp tự quản, bảo vệ tài sản nhà trường, bảo quản và sử dụng sổ đầu bài, sổ gọi tên ghi điểm

3. Kết quả giáo dục Văn thể mỹ, tham gia các phong trào, hội thi do nhà trường, Liên đội phát động, tổ chức

4. Số buổi lao động của lớp, tự đánh giá về kết quả lao động

5. Kết quả thi đua của năm học

6. Tình hình thu nộp các khoản tiền theo quy định

7. Tổng số học sinh giỏi: ………….Nữ: …………

8. Tổng số học sinh tiên tiến: ………….Nữ: …………

9. Kết quả giáo dục học sinh cá biệt:

V. DANH HIỆU THI ĐUA TỰ NHẬN

1. Lớp: ……………………………………………….

2. Chi đội: …………………………………………..

VI. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC ………

1. Về học tập:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

2. Về hạnh kiểm:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

3. Các hoạt động khác:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

VII. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

1. Đối với đồng nghiệp (GVBM, GVCN khác)

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

2. Các tổ chức, đoàn thể

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

3. Đối với BGH nhà trường

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………….., ngày…tháng…năm…

TỔ TRƯỞNG
(Ghi rõ ý kiến, kí, ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button