Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí mới nhất

Mẫu bảng kê trả tiền chi tiêu di chuyển, bao gồm thông tin về công nhân, chi tiêu di chuyển, khoản tạm ứng, số tiền còn lại đã nhận và các vấn đề liên can khác, được ban hành kèm theo quyết định số. 19/2006 / QĐ-BTC ngày 30/3/2006. của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư. Mời độc giả tải mẫu danh sách trả tiền đi công việc để sử dụng.

  • Mẫu đề xuất trả tiền – Mẫu số. 05-TT
  • Quy định về cơ chế làm việc và tiền công
  • Danh sách phiếu trả tiền

1. Bảng chi phụ cấp đi công việc cho cán bộ, công chức.

Diễm phương thức Phí đi công việc Nhân vật vận dụng
Bổ sung chỗ ở 200.000 vnđ / ngày Hàng ngũ cán bộ, công chức, nhân viên và công nhân làm việc trên khu vực quận tầm thường.
250.000 Việt Nam Đồng / người / ngày thực tiễn đi biển, đảo Cán bộ, công chức, nhân viên và công nhân ở lục địa được cử đi công việc biển, đảo.
Phòng cho thuê tại nơi làm việc Dưới dạng giao kèo
1.000.000 đồng / ngày / người Chỉ đạo cấp Bộ, Thứ trưởng, Trưởng phòng có hệ số thăng hạng chức phận từ 1,25 trở lên, ko phân biệt nơi làm việc.
450.000 Việt Nam Đồng / ngày / người Còn lại cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân đi công việc tại các huyện, thị thành thuộc thị thành kết nối với trung tâm và các thị thành là đô thị loại 1 của tỉnh.
350.000 Việt Nam Đồng / ngày / người Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân còn lại đi công việc tại các huyện, thị xã của thị thành kết nối với trung tâm và tới các thị xã, thị thành còn lại của tỉnh.
300.000 Việt Nam Đồng / ngày / người Số cán bộ, công chức, nhân viên và công nhân đi công việc các vùng còn lại.
Thanh toán theo hóa đơn ngày nay
2.500.000 vnđ / ngày / tiêu phòng chuẩn 1 người / 1 phòng Chỉ đạo cấp Bộ và các chức danh tương đương ko phân biệt nơi tới làm việc.
1.200.000 vnđ / ngày / phòng theo tiêu chuẩn 1 người / 1 phòng Thứ trưởng và các chức danh cao cấp có hệ số chức phận bổ sung từ 1,25 tới 1,3 đi công việc tại các huyện, thị thành thuộc thị thành nối với trung tâm, thị thành là đô thị loại 1 của tỉnh.
1.000.000 vnđ / ngày / phòng theo tiêu chuẩn 2 người / phòng Các nhân vật còn lại đi công việc tại các huyện, thị thành trực thuộc trung ương, thị thành là đô thị loại I của tỉnh.
1.100.000 vnđ / ngày / tiêu phòng chuẩn 1 người / 1 phòng Các Thứ trưởng, Giám đốc quản lý có tỉ lệ phân chia chức danh từ 1,25 tới 1,3 đi công việc các vùng còn lại.
700.000 vnđ / ngày / phòng theo tiêu chuẩn 2 người / phòng Các thực thể còn lại đã đi làm việc ở các khu vực còn lại.
Chi phí di chuyển Dưới dạng giao kèo
Tuân thủ các quy định tại Thông tư số. 159/2015 / TT-BTC Chỉ đạo có tiêu chuẩn sử dụng oto lúc đi công việc.
0,2 lít xăng / km Cán bộ, công chức, nhân viên ko đạt tiêu chuẩn được sửa xe oto lúc đi công việc nhưng mà đi công việc xa hội sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với thị thành thực dân địa bàn kinh tế – xã hội) , gian truân, đặc trưng gian truân theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và từ 15 km trở lên (đối với các thị thành trực thuộc Trung ương còn lại) tự túc công cụ.
Theo hóa đơn ngày nay
– Chi phí đi và về tại nhà hoặc nơi làm việc tại phi trường, ga tàu, bến xe; Vé tàu bay, vé tàu, công cụ công cộng tới nơi làm việc và trái lại.
– Chi phí di chuyển tại địa phương tới nơi công việc: Từ chỗ ở tới nơi công việc, từ phi trường, ga tàu, bến xe tới nơi ở (đi và về).
– Biểu phí, lệ phí di chuyển bằng đường bộ, đường thủy, đường biển đối với bản thân và công cụ kinh doanh vận chuyển hành khách.
Lệ phí tài liệu, trang thiết bị, phương tiện, thiết bị (nếu có) chuyên dụng cho trực tiếp cho chuyến công việc nhưng người đi công việc đã nộp.
Phí hành lý cho người đi công việc sử dụng máy bay nếu phí ko bao gồm phí hành lý xách tay.
Tất cả các nhân vật theo giá ghi trên vé, hóa đơn, phiếu sắm vé hợp lí theo quy định của luật pháp hoặc hóa đơn của chủ công cụ; Giá vé chưa bao gồm các chi tiêu dịch vụ khác như: Tham quan du hý, các dịch vụ đặc trưng theo đề xuất.
Hiệp đồng đi công việc theo tháng 500.000 đồng / người / tháng Cán bộ cấp thị thành thường xuyên phải đi công việc lưu động trên 10 ngày / tháng; cán bộ của các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công việc trên 10 ngày / tháng.

2. Vẻ ngoài trả lương mới nhất

Danh sách trả tiền của bề ngoài đi công việc mới nhất

Nội dung cụ thể của mẫu bảng kê cung cấp tiền đi công việc, vui lòng tham khảo:

Đơn vị: ………………………
Phần: …………………….
Mã đơn vị SDNS: ………… ..

Con số: …………………………

Mẫu số C12 – HD

(Ban hành theo Quyết định số. 19/2006 / QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Vốn đầu tư)

……, dita ……. có thể …..

BÁO CÁO THANH TOÁN CHỈ TIÊU CÔNG VIỆC

Con số

TT

tên và họ

Đơn vị

Phí di chuyển

Phí chỗ ở

Phí chỗ ở

Thêm vào

Số tiền trả trước

số lượng còn lại

lấy

dấu

hoặc

TIẾT KIỆM

Trước tiên

2

3

4

5

6 = 4-5

1 cách đơn giản

Thêm vào

x

x

tổng cộng (Viết bằng chữ): ……………………………………………………………………………………………………………….

(Kèm theo ……………………. Giấy má gốc: Vé, Giđó đi đường, Hóa đơn,….)

……., tháng ngày 5… ..

sự thành lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Được phê duyệt bởi

(Ký, họ tên)

Mời các độc giả thêm tại phân mục kế toán kiểm soát thuế trong bài báo hình dáng Xin vui lòng.


Thông tin thêm về Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí mới nhất

Mẫu bảng kê trả tiền công việc phí bao gồm thông tin về người công việc, chi tiêu công việc, số tiền đã tạm ứng, số tiền còn lại được nhận và các vấn đề khác liên can, được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ vốn đầu tư. Mời độc giả tải Mẫu bảng kê trả tiền công việc phí về sử dụng.

Giđó đề xuất trả tiền – Mẫu số 05-TT
Quy định cơ chế công việc, công việc phí
Bảng kê chứng từ trả tiền

1. Bảng cơ chế công việc phí dành cho cán bộ, công chức

Chế độ công việc phí
Mức công việc phí
Nhân vật vận dụng

Phụ cấp tạm cư
200.000 đồng/ngày
Cán bộ, công chức, nhân viên, công nhân công việc tại vùng có điều kiện tầm thường.

250.000 đồng/người/ngày thực tiễn đi biển, đảo
Cán bộ, công chức, nhân viên và công nhân ở lục địa được cử đi công việc làm nhiệm vụ trên biển, đảo.

Tiền thuê phòng nghỉ tại nơi công việc
Theo bề ngoài khoán

1.000.000 đồng/ngày/người
Chỉ đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức danh chỉ huy có hệ số phụ cấp chức phận từ 1,25 trở lên, ko phân biệt nơi tới công việc.

450.000 đồng/ngày/người
Cán bộ, công chức, nhân viên và công nhân còn lại đi công việc ở quận, thị thành thuộc thị thành trực thuộc TW và thị thành là đô thị loại I thuộc tỉnh.

350.000 đồng/ngày/người
Cán bộ, công chức, nhân viên và công nhân còn lại đi công việc tại huyện, thị xã thuộc thị thành trực thuộc TW, tại thị xã, thị thành còn lại thuộc tỉnh.

300.000 đồng/ngày/người
Cán bộ, công chức, nhân viên và công nhân còn lại đi công việc tại các vùng còn lại.

Trả theo hóa đơn thực tiễn

2.500.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 1 người/1 phòng
Chỉ đạo cấp Bộ trưởng và các chức danh tương đương, ko phân biệt nơi tới công việc.

1.200.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 1 người/1 phòng
Thứ trưởng và các chức danh chỉ huy có hệ số phụ cấp chức phận từ 1,25 tới 1,3 đi công việc tại các quận, thị thành thuộc thị thành trực thuộc TW và thị thành là đô thị loại I thuộc tỉnh.

1.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng
Các nhân vật còn lại đi công việc tại các quận, thị thành thuộc thị thành trực thuộc TW và thị thành là đô thị loại I thuộc tỉnh.

1.100.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 1 người/1 phòng
Thứ trưởng và các chức danh chỉ huy có hệ số phụ cấp chức phận từ 1,25 tới 1,3 đi công việc tại các vùng còn lại.

700.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng
Các nhân vật còn lại đi công việc tại các vùng còn lại.

Tiền chi tiêu di chuyển
Theo bề ngoài khoán

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 159/2015/TT-BTC
Các chức danh chỉ huy có tiêu chuẩn sử dụng xe oto lúc đi công việc.

0,2 lít xăng/km
Cán bộ, công chức, nhân viên ko có tiêu chuẩn được sắp xếp xe oto lúc đi công việc, nhưng mà nếu đi công việc cách hội sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thực dân địa bàn kinh tế xã hội gian truân, đặc trưng gian truân theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại) nhưng tự túc bằng công cụ tư nhân của mình.

Theo hóa đơn thực tiễn

– Chi phí chiều đi và về từ nhà hoặc cơ quan tới phi trường, ga tàu, bến xe; vé tàu bay, vé tàu, xe vận chuyển công cộng tới nơi công việc và theo chiều trái lại.– Chi phí di chuyển tại địa phương nơi tới công việc: Từ chỗ nghỉ tới chỗ làm việc, từ phi trường, ga tàu, bến xe về nơi nghỉ (lượt đi và lượt về).– Cước, phí chuyển động bằng công cụ đường bộ, đường thủy, đường biển cho bản thân và công cụ của người đi công việc.– Cước tài liệu, thiết bị, phương tiện, đạo cụ (nếu có) chuyên dụng cho trực tiếp cho chuyến đi công việc nhưng người đi công việc đã chi trả.– Cước hành lý của người đi công việc bằng công cụ tàu bay trong trường hợp giá vé ko bao gồm cước hành lý mang theo.
Tất cả các nhân vật theo giá ghi trên vé, hoá đơn, chứng từ sắm vé hợp lí theo quy định của luật pháp, hoặc giấy biên nhận của chủ công cụ; giá vé ko bao gồm các chi tiêu dịch vụ khác như: Tham quan du hý, các dịch vụ đặc trưng theo đề xuất.

Khoán công việc phí theo tháng
500.000 đồng/người/tháng
Cán bộ cấp xã thường xuyên phải đi công việc lưu động trên 10 ngày/tháng; cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại phải thường xuyên đi công việc lưu động trên 10 ngày/tháng

2. Mẫu bảng kê trả tiền công việc phí mới nhất

Mẫu bảng kê trả tiền công việc phí mới nhất
Nội dung cụ thể của Mẫu bảng kê trả tiền công việc phí, mời các bạn cùng tham khảo:

Đơn vị: …………………… Bộ phận: …………………. Mã đơn vị SDNS: ………..
Số: ……………

Mẫu số C12 – HD
(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ trưởng bộ Vốn đầu tư)
……, ngày ……. tháng ….. 5 …..

BẢNG KÊ THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ

Số
TT

Họ và tên

Đơn vị

Tiền tàu xe

Tiền tạm cư

Tiền trọ

Cộng

Số tiền đã tạm ứng

Số tiền còn
được nhận

Ký nhận

A

B

C

1

2

3

4

5

6=4-5

D

Cộng

x

x

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): ………………………………………………………………………….
(Kèm theo ………………………………………….. chứng từ gốc: Vé, giấy đi đường, Hóa đơn,….)
……., ngày …… tháng ….. 5 …..

Người lập
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký,họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Mẫu #bảng #kê #thanh #toán #công #tác #phí #mới #nhất


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Mẫu #bảng #kê #thanh #toán #công #tác #phí #mới #nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button