Mẫu bảng định mức kinh tế, kỹ thuật theo từng công việc

Mẫu bảng định mức kinh tế, kỹ thuật theo từng công việc là gì? Mẫu bảng định mức kinh tế gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng định mức kinh tế, kỹ thuật theo từng công việc là gì?

Mẫu bảng định mức kinh tế, kỹ thuật theo từng công việc là mẫu bảng định mức được lập ra để ghi chép về định mức kinh tế, kỹ thuật theo từng công việc. Mẫu nêu rõ nội dung định mức, yêu cầu kỹ thuật…

2. Mẫu bảng định mức kinh tế, kỹ thuật theo từng công việc

BẢNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT THEO TỪNG CÔNG VIỆC

Tên dịch vụ: …………………………….………..…….

Tên công việc:…………….. Mã số: …………………..

Lĩnh vực áp dụng: ………………….…………………..

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT

Định mức lao động

Định mức (giờ)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

I

Định mức lao động trực tiếp

1

Định mức giờ công của lao động có chuyên môn

Trình độ….

……….

…………

2

Định mức giờ công của lao động phổ thông

Bậc…

………

………

II

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ)

………

Trình độ….

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật cơ bản

Định mức thiết bị (giờ)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Thiết bị 1

2

Thiết bị 2

Ghi chú: (3) thông số cơ bản (đặc trưng) của thiết bị; (4) thời gian sử dụng thiết bị để hoàn thành việc thực hiện 1 dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng quy định.

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT

Tên vật tư

Đơn vị tính

Yêu cầu kỹ thuật

Định mức vật tư

Sử dụng

Tỷ lệ (%) thu hồi

Tiêu hao

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Vật tư 1

2

Vật tư 2

……..

Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.

Mẫu bảng định mức kinh tế, kỹ thuật theo từng công việc

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.


Thông tin thêm về Mẫu bảng định mức kinh tế, kỹ thuật theo từng công việc

Mẫu bảng định mức kinh tế, kỹ thuật theo từng công việc là gì? Mẫu bảng định mức kinh tế gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
1. Định nghĩa mẫu bảng định mức kinh tế, kỹ thuật theo từng công việc là gì?
Mẫu bảng định mức kinh tế, kỹ thuật theo từng công việc là mẫu bảng định mức được lập ra để ghi chép về định mức kinh tế, kỹ thuật theo từng công việc. Mẫu nêu rõ nội dung định mức, yêu cầu kỹ thuật…
2. Mẫu bảng định mức kinh tế, kỹ thuật theo từng công việc
BẢNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT THEO TỪNG CÔNG VIỆC
Tên dịch vụ: …………………………….………..…….
Tên công việc:…………….. Mã số: …………………..
Lĩnh vực áp dụng: ………………….…………………..
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT

Định mức lao động

Định mức (giờ)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

I

Định mức lao động trực tiếp

1

Định mức giờ công của lao động có chuyên môn

Trình độ….

……….

…………

2

Định mức giờ công của lao động phổ thông

Bậc…

………

………

II

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ)

………

Trình độ….

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật cơ bản

Định mức thiết bị (giờ)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Thiết bị 1

2

Thiết bị 2

Ghi chú: (3) thông số cơ bản (đặc trưng) của thiết bị; (4) thời gian sử dụng thiết bị để hoàn thành việc thực hiện 1 dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng quy định.
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT

Tên vật tư

Đơn vị tính

Yêu cầu kỹ thuật

Định mức vật tư

Sử dụng

Tỷ lệ (%) thu hồi

Tiêu hao

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Vật tư 1

2

Vật tư 2

……..

Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.
Mẫu bảng định mức kinh tế, kỹ thuật theo từng công việc

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #bảng #định #mức #kinh #tế #kỹ #thuật #theo #từng #công #việc


  • Tổng hợp: Du Học Mỹ Âu
  • #Mẫu #bảng #định #mức #kinh #tế #kỹ #thuật #theo #từng #công #việc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button