iPhone ZA/A, ZP/A,LL/A là của nước nào?

iPhone ZA/A, ZP/A,LL/A là của nước nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button