Hệ thống câu hỏi môn Tin học đại cương theo chương – ĐH Văn hóa Hà Nội

Với mong muốn giúp các em đạt điểm cao trong bài thi cuối kì, Du Học Mỹ Âu.Net đã sưu tầm và chọn lựa dành cho các em. Hệ thống câu hỏi Tin học đại cương theo chương của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Chúng tôi chờ đợi tài liệu này sẽ phân phối cho các bạn những hiểu biết bổ ích trong giai đoạn trau dồi kiến ​​thức trước lúc làm bài thi của mình.

HỆ THỐNG CÂU HỎI THÔNG TIN CHUNG THEO CHƯƠNG

ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI

I – TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 1. Phân biệt các định nghĩa dữ liệu, thông tin và kiến ​​thức.
 2. Giới thiệu định nghĩa Công nghệ thông tin (CNTT) và phần mềm của nó trong xã hội.
 3. Trình bày lược đồ xử lý thông tin trong máy tính điện tử.
 4. Miêu tả cấu trúc căn bản của máy tính điện tử.
 5. Vẽ giản đồ của máy tính điện tử.
 6. Giới thiệu về đơn vị xử lý CPU của máy tính điện tử.
 7. Miêu tả các nguyên lý tính toán của von Neumann.
 8. Khái niệm về phần cứng? Các loại thiết bị I / O chính là gì?
 9. Bộ nhớ trong ngày nay, bộ nhớ ngoài? Sự dị biệt giữa bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài là gì?
 10. Giới thiệu định nghĩa và phân loại ứng dụng trong CNTT?

II – OS WINDOWS XP

 1. Miêu tả các định nghĩa, tính năng chính và dịch vụ của hệ quản lý.
 2. Hiển thị khái niệm tệp và miêu tả tệp.
 3. Nêu định nghĩa folder và cho tỉ dụ về cấu trúc cây folder.
 4. Trình bày cách xếp đặt tệp / tệp trong WINDOWS EXPLORER theo tên, loại, kích tấc tệp, theo thời kì.
 5. Cho biết cách hiển thị các folder trong WINDOWS EXPLORER ở kiểu tượng trưng bự, kiểu tượng trưng bé, kiểu danh sách và kiểu cụ thể.
 6. Trình bày các bước để tạo tượng trưng cho Microsoft Visual FoxPro 9.0 trên màn hình nền, biết rằng tệp chương trình VFP9.EXE được lưu trong folder FILM PROGRAM MICROSOFT VISUAL FOXPRO 9 trên đĩa C:
 7. Trình bày các bước tạo tượng trưng nhóm chương trình VALVE trên màn hình nền và trong nhóm này tạo tượng trưng cho chương trình InterVideo WinDVD, biết rằng tệp chương trình WINDVD.EXE được lưu trong folder C: FIRE PROGRAM INTERVIDEO WINDVD
 8. Hiển thị các bước để tạo tượng trưng nhóm DHVH trong Chương trình trong thực đơn nút BẮT ĐẦU. Sau ấy tạo tượng trưng chương trình Microsoft Word nằm trong nhóm chương trình DHVH, biết rằng tệp chương trình WINWORD.EXE được lưu trong folder MICROSOFT OFFICE OFFICE trên đĩa C:
 9. Trình bày cách định dạng ổ USB trong hệ quản lý WINDOWS.
 10. Chỉ dẫn cách sao chép tệp AVGUI.EXE từ folder FILE AVG AVG9 vào ổ cứng C: sang folder VIRUS vào ổ F:
 11. Miêu tả cách chạy 1 chương trình phần mềm

C: WINDOWS SYSTEM32 MSPAINT.EXE trên hệ quản lý WINDOWS.

 1. Trình bày cách đặt tính chất cho folder / tệp trong hệ quản lý WINDOWS.
 2. Miêu tả cụ thể cách sử dụng WINDOWS EXPLORER cho:

a> Xóa tất cả các tệp cùng loại [.TMP] trong folder WINDOWS TEMP trên đĩa C:

b> Miêu tả cụ thể các khai triển của 1 kiểu thực thi [.EXE]/ [.COM]?

c> Đổi tên tệp THUCHANH thành tệp gốc của ổ G: trong folder DHVH?

 1. Trình bày cách khôi phục các tệp / folder / tượng trưng chương trình đã bị xóa.
 2. a> Miêu tả cụ thể các cách sao chép tệp cùng loại [.COM] nằm trong folder WINDOWS SYSTEM32 của đĩa C: để chạy G: bằng cách sử dụng WINDOWS EXPLORER.

b> Miêu tả cụ thể cách vận động tệp QLSV.DBF nằm trên folder DATA của đĩa D: sang đĩa F: bằng WINDOWS EXPLORER.

c> Nhận xét sự không giống nhau giữa lệnh sao chép và lệnh cuộn tệp / folder?

 1. Miêu tả cụ thể cách sao chép tượng trưng chương trình đồ họa PAINT từ nhóm chương trình ACCESSORIES sang nhóm chương trình UNGDUNG trong thực đơn nút START.

{- Xem toàn thể nội dung trên Xem Trực tuyến hoặc Tải xuống– –

Trên đây là trích dẫn 1 phần hệ thống câu hỏi Tin học đại cương theo chương – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án cụ thể các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net chọn Duyệt trực tuyến hoặc Tải về di động. . Chúc các bạn làm bài vui vẻ và ôn luyện hiệu quả!

.


Thông tin thêm về Hệ thống câu hỏi môn Tin học đại cương theo chương - ĐH Văn hóa Hà Nội

Với mong muốn giúp các bạn sinh viên đạt kết quả cao trong kì thi hết học phần, Du Học Mỹ Âu.Net đã sưu tầm và chọn lựa gửi tới các bạn Hệ thống câu hỏi môn Tin học đại cương theo chương của trường ĐH Văn hóa Hà Nội. Hy vọng với tài liệu này sẽ phân phối những tri thức hữu dụng cho các bạn trong giai đoạn ôn tập tăng lên tri thức trước lúc bước vào kì thi của mình.
HỆ THỐNG CÂU HỎI MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG THEO CHƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
 

I – TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phân biệt các định nghĩa dữ liệu, thông tin và kiến thức.
Trình bày định nghĩa Công nghệ thông tin CNTT và phần mềm của CNTT trong xã hội.
Trình bày lược đồ xử lý thông tin trong máy tính điện tử.
Trình bày cấu trúc căn bản của máy tính điện tử.
Vẽ lược đồ nguyên tắc của máy tính điện tử.
Trình bày bộ xử lý trung tâm CPU của máy tính điện tử.
Trình bày nguyên tắc máy tính von Neumann.
Khái niệm phần cứng? Nêu các loại thiết bị vào/ra chính?
Trình bày bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài? Sự không giống nhau giữa bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài?
Trình bày định nghĩa và cách phân loại ứng dụng trong CNTT?

II – HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP

Trình bày định nghĩa, tính năng chính và các dịch vụ của hệ quản lý.
Trình bày khái niệm tệp tin và miêu tả tệp tin.
Trình bày định nghĩa folder và cho tỉ dụ về cấu trúc cây folder.
Trình bày cách xếp đặt folder/tệp tin trên WINDOWS EXPLORER theo tên, theo kiểu, theo kích tấc tệp, theo thời kì.
Cho biết cách thể hiện folder trên WINDOWS EXPLORER theo kiểu thể hiện tượng trưng cỡ bự, tượng trưng cỡ bé, thể hiện kiểu danh sách, thể hiện kiểu cụ thể.
Trình bày các bước tạo tượng trưng cho chương trình Microsoft Visual FoxPro 9.0 trên màn hình nền, biết rằng tệp chương trình VFP9.EXE được lưu trữ trong folder PROGRAM FILESMICROSOFT VISUAL FOXPRO 9 trên ổ đĩa C:              
Trình bày các bước tạo 1 tượng trưng nhóm chương trình VAN HOA trên màn hình nền và trong nhóm này tạo 1 tượng trưng cho chương trình InterVideo WinDVD, biết rằng tệp chương trình WINDVD.EXE được lưu trữ trong folder C:PROGRAM FILESINTERVIDEOWINDVD
Trình bày các bước tạo 1 tượng trưng nhóm chương trình DHVH thuộc mục Program trên bảng chọn của nút START. Sau ấy, tạo tượng trưng chương trình Microsoft Word nằm trong nhóm chương trình DHVH, biết rằng tệp chương trình WINWORD.EXE được lưu trữ trong folder MICROSOFT OFFICEOFFICE trên ổ đĩa C:      
Trình bày cách định dạng ổ đĩa USB trong hệ quản lý WINDOWS.
Trình bày cách sao chép tệp tin AVGUI.EXE từ folder PROGRAM FILESAVGAVG9 ở ổ đĩa cứng C: sang folder VIRUS ở ổ đĩa F:
Trình bày các cách tiến hành chương trình phần mềm

      C:WINDOWSSYSTEM32MSPAINT.EXE trong hệ quản lý WINDOWS.

Trình bày cách đặt tính chất cho 1 folder/tệp tin trong hệ quản lý WINDOWS.
Trình bày cụ thể cách dùng WINDOWS EXPLORER để:

a> Xoá tất cả tệp tin cùng có kiểu [.TMP] trong folder WINDOWSTEMP ở ổ đĩa C:

b> Trình bày cụ thể các cách tiến hành 1 tệp tin tiến hành được có kiểu [.EXE]/ [.COM]?

c> Đổi tên folder THUCHANH trên folder gốc của ổ đĩa G: thành folder DHVH?

Trình bày cách khôi phục lại các tệp tin/folder/tượng trưng chương trình bị xoá nhầm.
a> Trình bày cụ thể các cách sao chép các tệp tin cùng có kiểu [.COM] nằm trong folder WINDOWSSYSTEM32 của ổ đĩa C: sang ổ đĩa G: bằng WINDOWS  EXPLORER.

b> Trình bày cụ thể các cách vận động tệp tin QLSV.DBF nằm trong folder DATA của ổ đĩa D: sang ổ đĩa F: bằng WINDOWS  EXPLORER.

   c> Nhận xét về sự không giống nhau giữa lệnh sao chép và lệnh vận động tệp tin/folder?

Trình bày cụ thể cách sao chép tượng trưng của chương trình đồ hoạ PAINT từ nhóm chương trình ACCESSORIES sang nhóm chương trình UNGDUNG trên bảng chọn của nút START.

 

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem trực tuyến hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn 1 phần Hệ thống câu hỏi môn Tin học đại cương theo chương – ĐH Văn hóa Hà Nội, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án cụ thể các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem trực tuyến hoặc Tải về di động tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

Giáo trình Tin học đại cương – Tập 1

2002

Câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học đại cương – ĐH Công nghệ thông tin

1329

Giáo trình Tin học đại cương – Nguyễn Gia Phúc

620

Giáo trình Tin học đại cương A1 – GS.TSKH. Hoàng Kiếm

816

Giáo trình Tin học đại cương – ĐH Sư phạm TP HCM

1666

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hệ #thống #câu #hỏi #môn #Tin #học #đại #cương #theo #chương #ĐH #Văn #hóa #Hà #Nội


 • Du Học Mỹ Âu
 • #Hệ #thống #câu #hỏi #môn #Tin #học #đại #cương #theo #chương #ĐH #Văn #hóa #Hà #Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button