Giải vật lí 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.


Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. – sách giáo khoa vật lí 9. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 8 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Mối quan hệ giữu dòng điện và hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn

  • Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện  chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.

2. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc

  • Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ (U=0, I=0).

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Từ kết quả thí nghiệm, hãy cho biết…

Từ kết quả thí nghiệm, hãy cho biết, khi ta thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn thì  cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn thay đổi như thế nào? Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó có mối quan hệ như thế nào với hiệu điện thế?

Bài giải:

Khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng lên khi hiệu điện thế tăng, giảm đi khi hiệu điện thế giảm. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Giải câu 3: Từ đồ thị 1.2 (SGK) hãy xác định…

Từ đồ thị 1.2 (SGK) hãy xác định:

  • Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi hiệu điện thế là 2,5 V; 3,5 V.
  • Xác định giá trị U, I ứng với một điểm bất kì trên đồ thị đó.

Bài giải:

Dựa vào đồ thị hình 1.2 ta thấy:

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi hiệu điện thế 2,5 V là 0,5 A; khi hiệu điện thế 3,5 V là 0,7 A.

Lấy một điểm M bất kì trên đồ thị, gióng xuống hai trục đồ thị, ở trục hoành (ngang) ta được hiệu điện thế, ở trục tung (dọc) ta được cường độ dòng điện.

Giải câu 4: Trong bảng 2 có ghi một số giá trị…

Trong bảng 2 có ghi một số giá trị của U và I đo được trong một thí nghiêm với một dây dẫn. Em hãy dự đoán giá trị sẽ phải có trong các ô còn trống. (Giả sử phép đo trong thí nghiệm có sai số không đáng kể).

Lần đo

Hiệu điện thế (V)

Cường độ dòng điện (I)

1

2,0

0,1

2

 

0,125

3

4,0

0,2

4

5,0

 

5

 

0,3

Bài giải:

Giải câu 2: Dựa vào số liệu ở bảng 1 (SGK)…

Dựa vào số liệu ở bảng 1 (SGK) mà em thu được từ thí nghiệm, hãy vẽ đường biểu diễn mối quan hệ giữa I và U, nhận xét xem nó có phải là đường thẳng đi qua gốc tọa độ hay không.

Bài giải:

Đường biểu diễn mối quan hệ giữa I và U được thể hiện trong hình dưới. Đây là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Giải câu 5: Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học….

Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học.

Bài giải:

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button