Giải vật lí 12 bài 21: Điện từ trường


Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 21: Điện từ trường – sách giáo khoa vật lí 12. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 12 bài 21: Điện từ trường nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I. Điện trường và từ trường

Điện trường có các đường sức là đường cong kín gọi là điện trường xoáy.

Dòng điện xuất hiện trong khung dây khi từ trường qua nó biến thiên làm xuất hiện một điện trường xoáy.

Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường xoáy.

Xung quanh mỗi dây dẫn mang điện xoay chiều tồn tại một từ trường xoáy.

Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường. Đường sức của từ trường bao giờ cũng khép kín.

Kết luận: Điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra từ trường, từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra điện trường xoáy

II. Điện từ trường – Thuyết điện từ Mắc-xoen

1. Điện từ trường

Điện trường biến thiên và từ trường biến thiên liên quan mật thiết với nhau và là hai thành phần của một trường thống nhất gọi là điện từ trường.

Nó là một dạng vật chất đặc trưng cho tương tác giữa các hạt mang điện. Trường điện từ cũng do các hạt mang điện sinh ra, và là trường thống nhất của điện trường và từ trường.

2. Thuyết điện từ Măc-xoen

Thuyết điện từ của Mắc-xoen là hệ thống 4 phương trình Măc-xoen nêu lên mối quan hệ giữa:

  • Định luật Gauss: Mối liên hệ giữa điện tích và điện trường (điện tích tạo ra điện trường như thế nào)
  • Sự không tồn tại của vật chất từ tích (Khác với điện trường có điện tích).
  • Định luật Ampere: Mối liên hệ giữa dòng điện và từ trường.
  • Định luật Faraday: Mối liên hệ giữa từ trường và điện trường.

Các định luật và các phương trình này các em sẽ được học ở cấp học cao hơn.

Thuyết điện từ lấy 4 phương trình Măc-xoen làm hạt nhân, khẳng định sự tồn tại của một trường thống nhất đó chính là điện từ trường.

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến…

Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.

Bài giải:

Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường xoáy.

Giải câu 2: Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến…

Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.

Bài giải:

Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường xoáy.

Giải câu 3: Điện từ trường là gì…

Điện từ trường là gì?

Bài giải:

Điện trường biến thiên và từ trường biến thiên liên quan mật thiết với nhau và là hai thành phần của một trường thống nhất gọi là điện từ trường.

Nó là một dạng vật chất đặc trưng cho tương tác giữa các hạt mang điện. Trường điện từ cũng do các hạt mang điện sinh ra, và là trường thống nhất của điện trường và từ trường.

Giải câu 4: Ở đâu xuất hiện điện từ trường…

Ở đâu xuất hiện điện từ trường?

A. Xung quanh một điện tích đứng yên.

B. Xung quanh một dòng điện không đổi.

C. Xung quanh một ống dây điện.

D. Xung quanh chỗ có tia lửa điện.

Bài giải:

Chọn đáp án D.

Giải câu 5: Hãy chọn câu đúng…

Hãy chọn câu đúng.

Đặt một hộp kín bằng sắt trong điện từ trường. Trong hộp kín sẽ

A. Có điện trường

B. có từ trường.

C. Có điện từ trường.

D. Không có các trường nói trên.

Bài giải:

Chọn đáp án D.

Giải câu 6: Điểm nào dưới đây không thuộc về…

Điểm nào dưới đây không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Mắc-xoen?

A. Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường.

B. Mối quan hệ giữa điện tích và sự tồn tại của điện trường và từ trường.

C. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy

D. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường

Bài giải:

Chọn đáp án A.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button