Giải vật lí 11 bài 35: Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì (Phần 2)


Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 35: Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì (Phần 2) – sách giáo khoa vật lí 11. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 11 bài 35: Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì (Phần 2) nhé.

Câu trả lời:

MẪU BÁO CÁO

Chú ý: Đây chỉ là bài mẫu tham khảo, khi làm bài các bạn cần thay số đo mà mình đã đo để có một bài báo cáo thực hành đúng.

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM 

Họ và tên: ………              Lớp:…………….        Tổ: …………..

1. Tên bài thực hành :

Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì 

2. Bảng thực hành 35.1

Vị trí (1) vật AB: 150 (mm)
Lần đo d (mm) $left | d’ right |$ (mm) f (mm) $Delta f$ (mm)
1 68 30 -53,68 1,31
2 67 30 – 54,32 0,67
3 68 31 – 56,97 1,98
4 68 30 – 53,68 1,31
5 69 31 – 56,29 1,3
Trung bình $bar{f}$ = – 54,99 (mm) $overline{Delta f}$ = 1,314 (mm)

3. Tính kết quả của phép đo trong Bảng thực hành 35.1

  • Tính giá trị tiêu cự f của thấu kính phân kì L trong mỗi lần đo
  • Tính giá trị trung bình $bar{f}$ của các lần đo: $bar{f}$ = – 54,99 (mm)
  • Tính sai số tuyệt đối trong mỗi lần đo: $Delta f$ = $left | bar{f} -fright |$
  • Tính sai số tuyệt đối trung bình $overline{Delta f}$ của các lần đo : $overline{Delta f}$ = $frac{overline{Delta f_{1}}+overline{Delta f_{2}}+overline{Delta f_{3}}+overline{Delta f_{4}}+overline{Delta f_{5}}}{5}$ = 1,314 (mm)
  • Tính sai số tỉ đối trung bình $delta$ = $frac{overline{Delta f}}{left | bar{f} right |}$ = $left | frac{1,314}{-54,99} right |$ = 0,024

4. Viết kết quả của phép đo: 

$$f=bar{f}pm overline{Delta f}=-53,99pm 1,314$ (mm)

Với $delta$ = 0,024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button