Giải toán 4 bài: Luyện tập trang 96


Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập trang 96. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Trong các số 3457; 4568; 66814; 2050; 2229; 3576; 900; 2355

a. Số nào chia hết cho 2 ?

b. Số nào chia hết cho 5 ?

Trả lời:

Gợi ý:

  • Số chia hết cho 2 là số có chữ số tận cùng là 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8.
  • Số chia hết cho 5 là số có chữ số tận cùng là 0 ; 5.

a. Trong các số trên, số chia hết cho 2 là : 4568; 66814; 2050; 3576; 900

b. Trong các số trên , số chia hết cho 5 là : 2050; 900; 2355

Bài tập 2: a. Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 2

a. Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 2

b. Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 5

Trả lời:

a. Ta có chọn ngẫu nhiên các số có ba chữ số mà chữ số tận cùng là 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì số đó chia hết cho 2: 124 ; 546 ; 902.

b. Ta có chọn ngẫu nhiên các số có ba chữ số mà chữ số tận cùng là 0 ; 5 thì số đó chia hết cho 5: 245 ; 670 ; 125.

Bài tập 3: Trong các số 345; 480; 296; 341; 2000; 3995; 9010; 324

a. Số nào chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5

b. Số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5

c. Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2

Trả lời:

a. Trong các số trên, số nào có chữ số tận cùng là chữ số 0 thì số đó vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5: 480; 2000; 9010

b. Số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 là số có chữ số tận cùng là 2 ; 4 ; 6 ; 6 : 296; 324

c. Số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 là số có chữ số tận cùng là 5: 345; 3995

Bài tập 4: Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì tận cùng là chữ số nào?

Trả lời:

  • Số chia hết cho 2 là chữ số có tận cùng là 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8.
  • Số chia hết cho 5 là chữ số có tận cùng là 0 ; 5.

=> Vậy số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5

Bài tập 5: Loan có ít hơn 20 quả táo. Biết rằng, nếu Loan đem số táo đó chia đều cho 5….

Loan có ít hơn 20 quả táo. Biết rằng, nếu Loan đem số táo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết. Hỏi Loan có bao nhiêu quả táo?

Trả lời:

Số táo của Loan chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết, nên số táo đó chia hết cho 2 và vừa chia hết 5 nên có tận cùng là chữ số 0.

Mà số táo lại nhỏ 20.

Vì vậy số táo Loan có là 10 quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button