Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Luyện tâp trang 55


Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tâp trang 55. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Nêu các góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt có trong mỗi hình sau:

Trả lời:

Góc vuông là:

 • Hình a: Góc đỉnh A, cạnh AB, AC.
 • Hình b:
  • Góc đỉnh A; cạnh AB, AD.
  • Góc đỉnh B, cạnh BD, BC.
  • Góc đỉnh D, cạnh DA, DC.

Các góc nhọn là:

 • Hình a:
  • Góc đỉnh B, cạnh BA, BC.
  • Góc đỉnh C, cạnh CA, CB.
  • Góc đỉnh M, cạnh MA, MB.
 • Hình b:
  • Góc đỉnh B; cạnh BA, BD.
  • Góc đỉnh C, cạnh CB, CD.
  • Góc đỉnh D, cạnh DB, DC.
  • Góc đỉnh D, cạnh DA, DB.

Góc tù là:

 • Hình a: Góc đỉnh M, cạnh MB, MC.
 • Hình b: Góc đỉnh B, cạnh BA, BC.

Góc bẹt là:

 • Hình a: Góc đỉnh M, cạnh MA, MC.
 • Hình b: Trong hình b không có góc bẹt.

Bài tập 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào cuối mỗi câu sau:

 • AH là đường cao của hình tam giác ABC (…..)
 • AB là đường cao của hình tam giác ABC (….)

Trả lời:

 • AH là đường cao của hình tam giác ABC (S).
 • AB là đường cao của hình tam giác ABC (Đ).

Bài tập 3: Cho đoạn thẳng AB = 3 cm (như hình vẽ). Hãy vẽ hình vuông ABCD (có cạnh là AB).

Trả lời:

Ta vẽ như sau:

Bài tập 4: a. Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 6cm, chiều rộng AD = 4cm.

a. Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 6cm, chiều rộng AD = 4cm.

b. Xác định trung điểm M của cạnh AD, trung điểm N của cạnh BC. Nối điểm M và điểm N ta được các hình tứ giác đều hình chữ nhật

 • Nêu tên các hình chữ nhật đó.
 • Nêu tên các cạnh song song với cạnh AB

Trả lời:

a. Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 6cm, chiều rộng AD = 4cm.

b. Xác định trung điểm M của cạnh AD, trung điểm N của cạnh BC, nối điểm M và điểm N:

Từ hình vẽ được ta thấy:

 • Các hình chữ nhật là: ABMN; MNCD.
 • Các cạnh song song với AB là: MN; CD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button