Giáo Dục

Giải sinh học 9 bài 15: ADN


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 9 bài: ADN. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 9 nhé.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của ADN.

Bài làm: 

 • ADN (axit deoxiribonucleic) là một loại axit nucleic, cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N và P
 • ADN là đại phân tử, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân
  • Mỗi phân tử gồm hàng vạn, hàng triệu đơn phân
  • Đơn phân là các nucleotit: A, T, G, X
 • Tính chất của ADN:
  • Tính đa dạng: khi thay đổi số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nucleotit có thể tạo vô số các ADN
  • Tính đặc thù: mỗi phân tử ADN đặc trưng bởi số lượng, trình tự sắp xếp và thành phần các nucleotit

Bài tập 2: Vì sao ADN có cấu tạo đa dạng và đặc thù?

Trả lời: 

 • Tính chất của ADN:
  • Tính đa dạng: khi thay đổi số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nucleotit có thể tạo vô số các ADN
  • Tính đặc thù: mỗi phân tử ADN đặc trưng bởi số lượng, trình tự sắp xếp và thành phần các nucleotit

Bài tập 3: Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của nguyên tắc bổ sung được thể hiện ở những điểm nào?

Trả lời: 

 • Mô tả cấu trúc không gian của ADN: ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song, xoắn đều quanh một trục theo chiều từ trái sang phải (xoắn phải). Các nuclêôtit giữa hai mạch liên kết với nhau bằng các liên kết hiđro tạo thành cặp. Mỗi chu kì xoắn cao 34A°, gồm 10 cặp nuclêôtit. Đường kính vòng xoắn là 20A0.
 • Hệ quả của nguyên tắc bổ sung được thể hiện ở những điểm sau:
  • Tính chất bổ sung của hai mạch, do đó khi biết trình tự đơn phân cùa một mạch thì suy ra được trình tự các đơn phân của mạch còn lại.
  • Về mặt số lượng và tỉ lệ các loại đơn phân trong ADN: A = T, G = X => A + G = T + X

Bài tập 4: Một đoạn mạch đơn cùa phân tủ ADN có trình tự sắp xếp như sau:

A-T-G-X-T-A-G-T-X

Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó.

Trả lời: 

Đoạn mạch đơn bổ sung là: T-A-X-G-A-T-X-A-G

Bài tập 5: Tính đặc thù của mỗi đoạn ADN do yếu tố nào sau đây quy định?

a.  Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp cùa các nuclêôtit trong phân tử

b.  Hàm lượng ADN trong nhân tế bào

c.  Tỉ lệ A+T/G+X trong phân tử

d.  Cả b và c

Trả lời: 

=> đáp án a

Bài tập 6: Theo NTBS thì những trường hợp nào sau đây là đúng?

a. A + G = T + X                                    

b. A + T = G + X

c. A = T; G = X                                    

d. A + T + G = A + X + T

Trả lời: 

=> đáp án: a, c, d

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page