Giáo Dục

Giải sinh học 9 bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 9 bài: Phát sinh giao tử và thụ tinh. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 9 nhé.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật.

Trả lời: 

 • Quá trình phát sinh giao tử đực
  • Tế bào mầm sinh dục nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra tinh nguyên bào.
  • Tinh nguyên bào qua kì trung gian tạo thành tinh bào bậc I
  • Qua giảm phân I tạo thành 2 tinh bào bậc 2
  • Qua giảm phân 2, tạo thành 4 tinh trùng mang n NST.
 • Quá trình phát sinh giao tử cái
  • Tế bào mầm nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra noãn nguyên bào.
  • Noãn nguyên bào qua kì trung gian tạo ra noãn bào bậc 1.
  • Qua giảm phân I tạo 1 noãn bào bậc 2 (kích thước lớn) và 1 thể cực thứ nhất (kích thước nhỏ).
  • Qua giảm phân 2, tạo ra 1 trứng (kích thước lớn) và 3 thể cực (kích thước nhỏ).

Bài tập 2: Giải thích vi sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể.

Trả lời: 

 • Do sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã duy trì bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ:
  • Giảm phân tạo giao tử mang bộ NST đơn bội n NST.
  • Thụ tinh giúp phục hồi bộ NST lưỡng bội 2n NST đặc trưng cho loài.
  • Nguyên phân làm tăng số lượng tế bào (2n NST) giúp cơ thể lớn lên.

Bài tập 3: Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ờ những loài sinh sản hữu tính được giải thích trên cơ sở tế bào học nào?

Trả lời: 

 • Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ờ những loài sinh sản hữu tính được giải thích trên cơ sở tế bào học:
  • Nhờ sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các NST ở kì sau I của giảm phân đã tạo ra các giao tử có sự khác nhau về nguồn gốc.
  • Sự kết hợp của các giao tử khác nhau trong thụ tinh tạo nên vô số các cơ thể mang biến dị tổ hợp.
  • Nguyên phân giúp cho cơ thể biến dị tổ hợp lớn lên.

Bài tập 4: Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gi trong các sự kiện sau đây ?

a. Sự kết hợp theo nguyên tắc : một giao tử đực với một giao tử cáib. Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bộic. Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cáid. Sự tạo thành hợp tử

Trả lời: 

=> Đáp án c: Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái

Bài tập 5: Khi giảm phân và thụ tinh  trong tế bào của một loài giao phối, xét hai cặp NST tương đồng ki hiệu là Aa và Bb thì khi giảm phản và thụ tinh sẽ cho ra các tồ hợp NST nào trong các giao tử và các hợp tử?

Trả lời: 

 • Các tổ hợp NST trong các giao tử: AB, Ab, aB, ab.
 • Các tổ hợp NST trong các hợp tử: AABB, AABb, AaBB, AAbb, aaBB, AaBb, Aabb, aaBb, aabb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page