Giáo Dục

Giải lịch sử 8 bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX


Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX – trang 66 lịch sử lớp 8. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 8 bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Trình bày nội dung và kết quả của cuộc Duy Tân Minh Trị?

Trả lời:

Nội dung của cuộc Duy Tân Minh Trị:

 • Kinh tế:
  • Thống nhất tiền tệ
  • Xoá bỏ đặc quyền ruộng đất.
  • Tăng cường, phát triển kinh tế TBCN ở nông thôn
  • Xây dựng cơ sở hạ tầng.
 • Chính trị, xã hội:
  • Chế độ nông nô được xóa bỏ
  • Giai cấp tư sản, quý tộc nắm quyền.
 • Giáo dục:
  • Chính sách giáo dục bắt buộc.
  • Chú trọng nội dung khoa học kỹ thuật
  • Cử sinh viên ưu tú du học phương tây.
 • Quân sự:
  • Quân đội được tổ chức huấn luyện theo kiểu phương tây.
  • Chế độ nghĩa vụ bắt buộc.
  • Chú trọng sản xuất vũ khí.
  • Chế độ nông nô được xoá bỏ.

Kết quả của cuộc Duy Tân Minh Trị:

 • Đưa nước Nhật trở thành nước tư bản chủ nghĩa.
 • Nước Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa.

Câu 2: Vì sao kinh tế Nhật Bản  từ cuối thế kỉ XIX phát triển mạnh?

Trả lời:

Kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh từ cuối thế kỉ XIX là do Nhật tiến hành hàng loạt những cải cách trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa…

Sau cuộc chiến tranh Trung – Nhật (1894 – 1895), nhờ số tiền bồi thường và của cải cướp được ở Triều Tiên và Trung Quốc, kinh tế Nhật Bản càng phát triển mạnh mẽ.

Trong 14 năm (từ 1900 đến 1914), ti lê công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân đã tăng từ 19% lên 42%. Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa kéo theo sự tập trung trong công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng. Nhiều công ti độc quyền xuất hiện, như Mít-xưi và Mít-su-bi-si. giữ vai trò to lớn, bao trùm lên đời sống kinh tế. chính trị của nước Nhật. Các hãng này làm chủ nhiều ngân hàng, hầm mỏ, xí nghiệp đường sắt, tàu biển…

Câu 3: Dựa vào lược đồ (SGK, trang 68), trình bày sự mở rộng thuộc địa….

Dựa vào lược đồ (SGK, trang 68), trình bày sự mở rộng thuộc địa của đế quốc Nhật.

Trả lời:

 • Bước sang thế kỉ XX, giới cầm quyền Nhật Bản đã đẩy mạnh chính sách xâm lược và bành trướng. Chiến tranh Nga – Nhật (1904 -1905) kết thúc với sự thất bại của đế quốc Nga.
 • Nhật chiếm bán đảo Liêu Đông, phía nam đảo Xa-kha-lin, Đài Loan và cảng Lữ Thuận của Trung Quốc. Năm 1914 Nhật Bản đã dùng vũ lực để mở rộng khu vực ảnh hưởng ở Trung Quốc và chiếm Sơn Đông. Thuộc địa của đế quốc Nhật mở rộng rất nhiều.

Câu 4: Em có nhận xét gì về các cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản….

Em có nhận xét gì về các cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản vào đầu thế kỉ XX?

Trả lời:

 • Công nhân tham gia đấu tranh đông đảo và ngày một dâng cao dưới sự lãnh đạo của nhiểu tổ chức như Đảng Xã hội dân chủ và các nghiệp đoàn…
 • Năm 1901, Đảng xã hội dân chủ thành lập dưới sự lãnh đạo của Cai-tai-a-ma Xen.
 • Năm 1906, phong trào công nhân phát triển mạnh. Năm 1907 có 57 cuộc bãi công.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Nêu nội dung và ý nghĩa của Duy Tân Minh Trị 1868?

Trả lời:

Nội dung cải cách Minh Trị:

 • Kinh tế:
  • Thống nhất tiền tệ
  • Xoá bỏ đặc quyền ruộng đất.
  • Tăng cường, phát triển kinh tế TBCN ở nông thôn
  • Xây dựng cơ sở hạ tầng.
 • Chính trị, xã hội:
  • Chế độ nông nô được xóa bỏ
  • Giai cấp tư sản, quý tộc nắm quyền.
 • Giáo dục:
  • Chính sách giáo dục bắt buộc.
  • Chú trọng nội dung khoa học kỹ thuật
  • Cử sinh viên ưu tú du học phương tây.
 • Quân sự:
  • Quân đội được tổ chức huấn luyện theo kiểu phương tây.
  • Chế độ nghĩa vụ bắt buộc.
  • Chú trọng sản xuất vũ khí.
  • Chế độ nông nô được xoá bỏ.

Tính chất – ý nghĩa:

 • Cải cách Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản.
 • Nhật thoát khỏi số phận bị các nước tư bản phương Tây xâm lược
 • Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Nhật.

Câu 2: Những sự kiện nào chứng tỏ vào cuối thể kỉ XIX – đầu thế kỉ XX,….

Những sự kiện nào chứng tỏ vào cuối thể kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, Nhật Bản đã trở thành nước đế quốc?

Trả lời:

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế công nghiệp đã kéo theo sự tập trung trong sản xuất, thương nghiệp, ngân hàng. Nhiều công ti độc quyền xuất hiện như Mit-xtri, Mit-su-bi-si… giữ vai trò to lớn, bao trùm lên đời sống kinh tế, chính trị của nước Nhật.

Sang đầu thế kỉ XX, Nhật Bản còn thi hành những chính sách hiếu chiến, xâm lược và bành trướng mạnh mẽ. Thuộc địa của đế quốc Nhật được mở rộng rất nhiều như bán đảo Liêu Đông, Đài Loan, cảng Lữ Thuận, Sơn Đông…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button