Giáo Dục

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số


Hướng dẫn giải bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 83 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Hoạt động

Câu 1 ( trang 84 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính

Trả lời:

Câu 2 ( trang 84 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đặt tính rồi tính

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số

Câu 3 ( trang 84 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Ngày thứ nhất Mai An Tiêm thả 34 quả dưa hấu xuống biển. Ngày thứ hai, Mai An Tiêm thả ít hơn ngày thứ nhất 7 quả. Hỏi ngày thứ hai Mai An Tiêm thả bao nhiêu quả dưa dấu xuống biển?

Trả lời:

Ngày thứ hai Mai An Tiêm thả số quả dưa dấu xuống biển là:

34 – 7 = 27 ( quả)

Đáp số: 27 quả dưa hấu

Luyện tập 1

Câu 1 ( trang 84 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đặt tính rồi tính

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số

Câu 2 ( trang 84 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Cắm hoa vào lọ thích hợp

Trả lời:

Câu 3 ( trang 85 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tìm nhà cho Sóc

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số

Câu 4 ( trang 85 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Trong vườn có 30 cây hoa hồng và hoa cúc. Mi đếm được có 9 cây hoa cúc. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây hoa hồng?

Trả lời:

Trong vườn có số cây hoa hồng là:

30 – 9 = 21 ( cây)

Đáp số: 21 cây hoa hồng

Luyện tập 2

Câu 1 ( trang 86 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đặt tính rồi tính

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số

Câu 2 ( trang 86 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số

Câu 3 ( trang 86 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Con mèo nấp sau cánh cửa có ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Hỏi con mèo nấp sau cánh cửa nào?

Trả lời:

Cánh cửa ghi phép tính có kết quả lớn nhất là C.

Câu 4 ( trang 86 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Mỗi ô tô đang che số nào?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số

Câu 5 ( trang 86 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Mai nặng 23 cân. Mi nhẹ hơn Mai 5 cân. Hỏi Mi nặng bao nhiêu cân?

Trả lời:

Mi cân nặng số ki-lô-gam là:

 23 – 5 = 18 ( kg)

Đáp số: 18 kg

Luyện tập 3

Câu 1 ( trang 87 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số

Câu 2 ( trang 87 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tìm ghế cho chú lùn.

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số

Câu 3 ( trang 87 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Chọn kết quả đúng

Trả lời:

a) B

b) C

Câu 4 ( trang 88 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Việt vẽ một bức tranh có 35 bông hoa. Mèo làm đổ mực vào bức tranh nên chỉ còn nhìn thấy 9 bông hoa. Hỏi có bao nhiêu bông hoa bị mực che khuất?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số

Trả lời:

Số bông hoa bị mực che khuất là:

 35 – 9 = 26 ( bông)

Đáp số: 26 bông hoa

Câu 5 ( trang 88 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Rô-bốt đi theo thứ tự các số là kết quả của các phép tính dưới đây. Rô-bốt sẽ đến được tàu hỏa, ô tô hay máy bay?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép trừ ( có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button