Giải địa lí 10 bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí – trang 74 địa lí 10. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 10 bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI HỌC

I. Lớp vỏ địa lí

 • Khái niệm: Lớp vỏ địa lí là lớp vỏ của Trái đất, ở đó có các lớp vỏ bộ phận  xâm nhập và tác động lẫn nhau.
 • Giới hạn:
  • Trên: Phía dưới của lớp ô zôn.
  • Dưới: Đáy vực thẩm đại dương và đáy lớp vỏ  phong hóa ở lục địa.
  • Chiều dày khoảng 30 – 35km.

II. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.

1. Khái niệm:

 • Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh lớp vỏ địa lí là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần  của toàn bộ cũng như của mỗi bộ phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lí.
 • Nguyên nhân:
 • Mọi thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của nội lực và ngoại lực.
 • Các thành phần tự nhiên luôn có sự tác động qua lại và gắn bó mật thiết với nhau.

2. Biểu hiện của quy luật

Trong một lãnh thổ:

 • Các thành phần tự nhiên luôn có sự ảnh hưởng phụ thuộc lẫn nhau.
 • Nếu một thành phần thay đổi  sự thay đổi của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ.

Ví dụ: Thực vật rừng bị phá hủy:

 • Địa hình (xói mòn).
 • Khí hậu (biến đổi).
 • Thổ nhưỡng (đất biến đổi).

3. Ý nghĩa thực tiễn

 • Ý nghĩa:
  • Cần phải nghiên cứu kĩ, toàn diện môi trường tự nhiên.
  • Dự báo trước những thay đổi của các thành phần tự nhiên khi tác động vào môi trường để đề xuất các giải pháp tháo gỡ.
 • Bài học:
  • Cần nghiên cứu kĩ, toàn diện các điều kiện địa lí của bất kì một lãnh thổ nào trước khi đưa vào sử dụng chúng.
  • Điều chỉnh tác động làm biến đổi cảnh quan theo hướng có lợi cho mình.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Nêu khái niệm về lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan). Phân biệt lớp vỏ….

Nêu khái niệm về lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan). Phân biệt lớp vỏ Trái Đất với lớp vỏ địa lí (về chiều dày, thành phần vật chất…).

Trả lời:

Khái niệm: Lớp vỏ địa lí là lớp vỏ của Trái đất, ở đó có các lớp vỏ bộ phận (khí quyển, thạch quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển) xâm nhập và tác động lẫn nhau.

Phân biệt lớp vỏ Trái đất và lớp vỏ địa lí là:

 • Lớp vỏ Trái đất là lớp vỏ cứng, mỏng, độ dày dao động từ 5km (ở đại dương) đến 70km ( ở lục địa). lớp vỏ Trái đất được cấu tạo bởi các tầng đá khác nhau (đá trầm tích, đỏ granit, bazan).
 • Lớp vỏ địa lí có chiều dày khoảng 30 – 35km ( tính từ giới hạn dưới của lớp Ô dôn đến đáy vực thẳm đại dương. Ở lục địa xuống hết lớp vỏ phong hóa), thành phần vật chất của lớp vpr bao gồm cả khí quyển, thạch quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển xâm nhập và tác động lẫn nhau.

Câu 2: Trình bày khái niệm, sự biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật….

Trình bày khái niệm, sự biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật về tính tổng nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.

Trả lời:

 • Khái niệm: Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần và của mỗi bộ phận lãnh thổ của lớp vỏ địa lí.
 • Biểu hiện của quy luật: Trong tự nhiên bất kì lãnh thổ nào cũng gồm nhiều thành phần ảnh hưởng qua lại phụ thuộc nhau. Nếu một thành phần thay đổi sẽ dẫn đến sự thay đổi của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ.
 • Ý nghĩa thực tiễn: Cho chúng ta thấy sự cần thiết phải nghiên cứu kĩ càng và toàn diện điều kiện địa lí của bất kì lãnh thổ nào trước khi sử dụng chúng.

Câu 3: Lấy một vài ví dụ minh họa về những hậu quả xấu do tác động….

Lấy một vài ví dụ minh họa về những hậu quả xấu do tác động của con người gây ra đối với môi trường tự nhiên

Trả lời:

Ví dụ minh họa về những hậu quả xấu do tác động của con người gây ra đối với môi trường tự nhiên:

 • Phá rừng sẽ làm cho khí hậu thay đổi. đất bị xói mòn. hạn hán, lũ lụt ở đồng bằng, động vật hoang dã bị thu hẹp diện phân bố,…
 • Đổ rác, phân và nước thải gia súc xuống sông, hồ sẽ làm ô nhiễm sông, hồ…
 • Sự cố tràn dầu, chìm tàu dầu…làm ô nhiễm biển và đại dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button