Giải cánh diều toán 2 bài: Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc


Giải chi tiết, cụ thể bài: Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc toán 2 tập 1 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

Bài 1: (trang 88 sgk cánh diều toán 2)

Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét đo độ dài của các đoạn thẳng sau và nêu kết quả:

Trả lời:

TE = 7cm                   OA = 5cm                    KM = 3 cm

Bài 2: (trang 89 sgk cánh diều toán 2)

a) Tính độ dài của đường gấp khúc ABCD trong hình sau:

Trả lời:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 4 + 2 + 4 = 10 (cm)

b) Đo độ dài của các đoạn thẳng rồi tính độ dài đường gấp khúc MNOPQ sau:

Trả lời:

Độ dài đoạn thẳng MN là 3cm, đoạn thẳng NO và OP là 4cm, đoạn thẳng PQ là 6cm

Độ dài đường gấp khúc MNOPQ là: 3 + 4 + 4 + 6 = 17 cm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button