Giải bài tập trang 27 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Lời giải chi tiết bài 1, 2, 3, 4, 5 về kiến ​​thức bảng nhân 8 có thể tham khảo trong phần Giải bài tập trang 27 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều. Các em học sinh sẽ cùng nhau củng cố lại kiến ​​thức và làm các bài tập chính xác nhất liên quan đến kiến ​​thức này.

Giải toán lớp 3 trang 27 sách Cánh Diều tập 1

Giải bài tập trang 27 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều:

8. bảng thời gian

1. Giải bài 1 Trang 27 SGK Toán lớp 3

Con trai : Tính nhẩm:
8 × 3 8 × 1 8 × 7 8 × 4 8 × 2 8 × 6
8 × 5 8 × 8 8 × 9 8 × 10 2 × 8 6 × 8

Hướng dẫn giải pháp: Sử dụng bảng nhân 8 để tính.

Để đáp ứng:
8×3 = 24 8×1 = 8 8×7 = 56 8×4 = 32 8×2 = 16 8×6 = 48
8×5 = 40 8×8 = 64 8×9 = 72 8×10 = 80 2×8 = 16 6×8 = 48

2. Giải bài 2 Trang 27 Sách bài tập Toán lớp 3

Con trai : Con số?

Bài học sẽ ở trang 27 của sách hướng dẫn, 3 chương, 1 menu

Hướng dẫn giải pháp: Ta lần lượt nhân các số đã cho với 8. Sau đó ghi kết quả vào các cột tương ứng.

Để đáp ứng:

Cách chơi Math lop 3 trang 27 tap 1

Các em học sinh đang tìm hướng dẫn làm bài tập 1, 2, 3 4 SGK toán lớp 3 tập 1 bảng cửu chương bài 9 theo nội dung chương trình học do sách Cánh diều biên soạn, mời các bạn tham khảo lời giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1 Cuốn Cánh diều này.

3. Giải bài 3 Trang 27 Sách bài tập Toán lớp 3

Con trai : Đưa ra phép nhân chính xác cho mỗi hình ảnh:

Chơi thử 3 ván 3 trang 27

Để đáp ứng:
Hình 1: 8 x 3 = 24
Hình 2: 8 x 5 = 40

4. Giải bài 4 Trang 27 Sách bài tập Toán lớp 3

Con trai : Vẽ trên bảng phụ các điểm tương ứng với phép nhân 8 x 2.

Để đáp ứng:
Bạn có thể vẽ các yếu tố sau:

Chơi thử 3 ván 3 trang 27

5. Giải bài 5 Trang 27 SGK Toán lớp 3

Con trai : a) Để chuẩn bị cho buổi lễ kết nạp lớp 3A, các bạn đã xếp 6 hàng ghế, mỗi hàng 8 ghế. Bạn đã chuẩn bị đủ chỗ ngồi cho bao nhiêu người?
b) Kể một tình huống mà phép nhân 8 x 7 được sử dụng trong thực tế.

Hướng dẫn giải pháp: Để biết bạn đã chuẩn bị bao nhiêu chỗ cho mọi người, hãy nhân số chỗ trong mỗi hàng với số hàng.

Để đáp ứng:

a) Bạn đã chuẩn bị đủ chỗ ngồi cho tất cả những người:
8 x 6 = 48 (người)
Trả lời: 48 người.
b) Học sinh kể lại một tình huống sử dụng phép nhân 8 x 7 trong thực tế.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-27-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69505n.aspx
Trên đây là lời giải bài tập trang 27 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều. Các em có thể làm thêm các bài tập về bảng nhân 8 trên vở bài tập cũng như trên mạng để củng cố và nắm vững kiến ​​thức.


Thông tin thêm về Giải bài tập trang 27 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Lời giải chi tiết bài 1, 2, 3, 4 và 5 về kiến thức Bảng nhân 8 đều có trong tài liệu Giải bài tập trang 27 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều. Các em cùng tham khảo để củng cố kiến thức, làm bài tập chính xác nhất liên quan tới kiến thức này.

Giải Toán lớp 3 trang 27 sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 27 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều:
Bảng nhân 8
1. Giải bài 1 Trang 27 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm:8 x 3               8 x 1               8 x 7                   8 x 4                  8 x 2               8 x 68 x 5               8 x 8               8 x 9                   8 x 10                2 x 8               6 x 8
Hướng dẫn giải: Sử dụng bảng nhân 8 để tính.
Đáp án: 8 x 3 = 24             8 x 1 = 8            8 x 7 = 56           8 x 4 = 32           8 x 2 = 16          8 x 6 = 488 x 5 = 40             8 x 8 = 64          8 x 9 = 72           8 x 10 = 80         2 x 8 = 16          6 x 8 = 48
2. Giải bài 2 Trang 27 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải: Ta lần lượt lấy các số đã cho nhân với 8. Sau đó, viết kết quả vào các cột tương ứng.
Đáp án:

Các em học sinh đang muốn hướng dẫn cách làm bài tập 1, 2, 3 4 trong SGK Toán 3 tập 1 của bài Bảng nhân 9 trong nội dung chương trình sách Cánh Diều biên soạn thì các em tham khảo tài liệu Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.
3. Giải bài 3 Trang 27 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với mỗi tranh vẽ:

Đáp án: Hình 1: 8 x 3 = 24Hình 2: 8 x 5 = 40
4. Giải bài 4 Trang 27 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Vẽ vào bảng con các chấm tròn phù hợp với phép nhân 8 x 2.
Đáp án:Các em có thể vẽ như sau:

5. Giải bài 5 Trang 27 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Để chuẩn bị cho lễ kết nạp Đội viên của lớp 3A, các bạn đã sắp xếp 6 hàng ghế, mỗi hàng 8 ghế. Hỏi các bạn đã chuẩn bị đủ ghế cho tất cả bao nhiêu người?b) Kể một tình huống sử dụng phép nhân 8 x 7 trong thực tế.
Hướng dẫn giải: Để biết các bạn đã chuẩn bị đủ ghế cho tất cả bao nhiêu người ta lấy số ghế của mỗi hàng nhân với số hàng ghế.
Đáp án:
a) Các bạn đã chuẩn bị đủ ghế cho tất cả số người là:8 x 6 = 48 (người)Đáp số: 48 người.b) Học sinh kể một tình huống sử dụng phép nhân 8 x 7 trong thực tế.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-27-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69505n.aspx Trên đây là Giải bài tập trang 27 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều. Các em có thể làm thêm các bài tập về bảng nhân 8 trong vở bài tập cũng như trên mạng để củng cố, nắm chắc kiến thức hơn.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều


  • Tổng hợp: Du Học Mỹ Âu
  • #Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button