Giáo Dục

Giải bài luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ


Giải tiếng việt 5 tập 1 tuần 6 bài luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ. Phần này sẽ trả lời đầy đủ các câu hỏi trong bài học. Đồng thời có thêm các gợi ý cần thiết để các con nắm tốt kiến thức. Cùng học để làm chủ kiến thức trong tiếng việt 5 tập 1 nhé.

Câu trả lời:

I. Nhận xét

Đọc câu dưới đây và trả lời câu hỏi:

Hổ mang bò lên núi

1. Có thể hiểu câu trên theo những cách nào?

2. Vì sao có thể hiểu theo nhiều cách như vậy?

Trả lời:

1. Câu trên có thể hiểu theo hai cách:

  • Cách 1: (Con) hổ (đang) mang (con) bò lên núi.
  • Cách 2: (Con rắn) hổ mang (đang) bò lên núi.

2. Có thể hiểu theo hai cách như vậy vì người viết đã dùng từ đồng âm để cố ý tạo ra hai cách hiểu.

II. Ghi nhớ

Dùng từ đồng âm để chơi chữ là dựa vào hiện tượng đồng âm, tạo ra những câu nói nhiều nghĩa, gây những bất ngờ thú vị cho người đọc, người nghe.

III. Luyện tập

Câu 1: Các câu sau đã sử dụng những từ đồng âm nào để chơi chữ ?

a. Ruồi đậu mâm xôi đậu.

Kiến bò đĩa thịt bò.

b. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề.

c. Bác bác trứng, tôi tôi vôi.

d. Con ngựa đá con ngựa đá, con ngựa đá không đá con ngựa.

Trả lời:

Các từ đồng âm đã được sử dụng để chơi chữ là:

a. Ruồi đậu mâm xôi đậu.

    Kiến  đĩa thịt .

b. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề.

c. Bác bác trứng, tôi tôi vôi.

d. Con ngựa đá con ngựa đá, con ngựa đá không đá con ngựa.

Câu 2: Đặt câu với một cặp từ đồng âm em vừa tìm được ở bài tập 1

Trả lời:

Cặp từ đậu – đậu

  • An vừa mới thi đậu vào trường đại học Quốc gia
  • Đậu có nhiều loại đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh.

Cặp từ bò – bò

  • Bé An suốt ngày xung quanh nhà để chơi trò chơi
  • Con nhà em vừa mới sinh được một con bế.

Cặp từ chín – chín

  • Hoa đạt được điểm chín môn Toán
  • Qủa mít chín làm thơm nức cả một góc vườn.

Cặp từ bác – bác

  • Bác Năm là anh hai của bố em
  • Lan bác trứng giúp mẹ để ăn cơm tối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button