Đề tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT An Giang

THCS.Du Học Mỹ Âu giới thiệu đến quý giáo viên và các em học trò Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán 5 học 2021 – 2022 của Sở GD & ĐT An Giang.

Trích đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán 5 học 2021 – 2022 Sở GD & ĐT An Giang:
+ Cho 2 hàm số y = x ^ 2 có đồ thị là parabol (P) và y = x + 2 có đồ thị là đường thẳng (d).
1. Vẽ (P) và (d) trên cùng 1 hệ trục tọa độ.
b. Tính tọa độ giao điểm của (P) và (d).
+ 4 điểm A, B, C, D cho trước tuần tự nằm trong hình bán nguyệt đường kính AD. Gọi E là giao điểm của AC và BD. Vẽ EF vuông góc với AD (F thuộc AD).
1. Chứng minh rằng tứ giác ABEF nội tiếp.
b. Chứng minh rằng BD là tia phân giác góc CBF.
+ 1 bức tường được xây bằng những viên gạch hình chữ nhật bằng nhau và được sắp xếp như hình vẽ bên. Phần sơn (bóng) là phần bên ngoài của hình tam giác có đáy là 10 dm và chiều cao là 6 dm. Tính diện tích của phần được tô bóng.

Tải xuống các tài liệu

.


Thông tin thêm về Đề tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT An Giang

THCS.Du Học Mỹ Âu giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò đề tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán 5 học 2021 – 2022 sở GD&ĐT An Giang.
Trích dẫn đề tuyển sinh lớp 10 THPT môn Toán 5 2021 – 2022 sở GD&ĐT An Giang:
+ Cho 2 hàm số y = x^2 có đồ thị là parabol (P) và y = x + 2 có đồ thị là đường thẳng (d).
a. Vẽ đồ thị (P) và (d) trên cùng 1 hệ trục tọa độ.
b. Bằng phép tính, tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d).
+ Cho 4 điểm A, B, C, D theo quy trình tuần tự nằm trên nửa đường tròn đường kính AD. Gọi E là giao điểm của AC và BD. Kẻ EF vuông góc với AD (F thuộc AD).
a. Chứng minh tứ giác ABEF nội tiếp.
b. Chứng minh BD là tia phân giác của góc CBF.
+ 1 bức tường được xây bằng các viên gạch hình chữ nhật bằng nhau và được sắp xếp như hình vẽ bên. Phần sơn màu (tô đậm) là phần ngoài của 1 hình tam giác có cạnh đáy 10 dm và chiều cao 6 dm. Tính diện tích phần tô đậm.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #tuyển #sinh #lớp #THPT #môn #Toán #5 #sở #GDĐT #Giang


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Đề #tuyển #sinh #lớp #THPT #môn #Toán #5 #sở #GDĐT #Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button