Đề thi vào lớp 10 Chuyên Toán sở GD&ĐT Bình Dương năm học 2021-2022

Du Học Mỹ Âu VN chia sẻ nội dung các câu hỏi trong Đề thi vào lớp 10 Chuyên Toán sở GD&ĐT Bình Dương năm học 2021-2022 cho các em học sinh lớp 9 cùng ôn tập nha.

Cấu túc bộ Đề thi vào lớp 10 Chuyên Toán sở GD&ĐT Bình Dương năm học 2021-2022 gồm 4 bài tập tự luận, thời gian làm bài là 150 phút. Các dạng toán gồm có: Rút gọn biểu thức, Chứng minh phương trình vô nghiệm, giải phương trình …

Đề thi vào lớp 10 Chuyên Toán sở GD&ĐT Bình Dương năm học 2021-2022


Đề tuyển sinh lớp 10 chuyên môn Toán (chuyên) năm 2021-2022 sở GD&ĐT Bình Dương

Câu 4. Cho hình thoi ABCD (AC > BD), O là giao điểm của AC và BD. Đường tròn tâm (O) nội tiếp hình thoi ABCD, tiếp xúc các cạnh AB, BC, CD, DA lần lượt tại các điểm E,  F, G, H. Lấy điểm K trên đoạn HA và điểm L trên đoạn AE sao cho KL tiếp xúc với đường tròn (O).
a, Chứng minh rằng: góc LOK = góc LBO và BL.DK = OB2b, Đường tròn ngoại tiếp tam giác CFL cắt cạnh AB tại M (khác L) và đường tròn ngoại tiếp tam giác CKG cắt cạnh AD tại điểm N (khác K). Chứng minh rằng 4 điểm K, L. M, N cùng nằm trên một đường tròn.
c, Lấy các điểm P, Q tương ứng trên các đoạn FC, CG sao cho LP song song với KQ. Chứng minh rằng PQ tiếp xúc với đường tròn (O).

Trên đây là nội dung của Đề thi vào lớp 10 Chuyên Toán sở GD&ĐT Bình Dương năm học 2021-2022. Các em tiếp tục giải Đề thi vào lớp 10 môn Toán sở GD&ĐT Nghệ An năm học 2021 2022 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button