Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Ninh Bình năm học 2013 – 2014 môn Toán

GIAO DỤC VA ĐAO TẠO
NINH BÌNH

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT TP.
NĂM HỌC 2013 – 2014

CHUYÊN ĐỀ: TOÁN HỌC
Ngày rà soát:
Ngày 20 tháng 6 5 2013
Thời gian tác vụ: 120 phút (ko bao gồm thời kì làm việc)

Câu hỏi 1: (1,5 điểm).

1. Dễ ợt hóa biểu thức:

2. Gicửa ải hệ phương trình: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Ninh Bình năm học 2013 - 2014 môn Toán.

Vargu 2: (2,0 điểm).

Đối với biểu thức (với x ≥ 0, x # 1).

1. Rút gọn A.

2. Tìm trị giá béo nhất của A.

Câu hỏi 3: (2,0 điểm).

Cho phương trình x2 – 2 (m + 1) x + 2m = 0 (1) (với x là ẩn, m là thông số).

1. Gicửa ải phương trình (1) với m = 0.

Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm là độ dài 2 cạnh của tam giác vuông có cạnh huyền là √12.

Câu hỏi 4: (3,0 điểm).

Cho hình bán nguyệt có tâm O và đường kính AB. 1 điểm C cố định nằm trên đoạn thẳng AO (C khác A và C khác O). Đường thẳng đi qua C và vuông góc với AO cắt đường tròn cho tại D. Trong dây cung BD lấy điểm M (M ngược với B và M trừ D). Tiếp tuyến của nửa đường tròn cho tại M cắt đường thẳng CD tại E. Gọi F là giao điểm của AM và CD.

1. Chứng minh tứ giác BCFM là tứ giác nội tiếp.

2. Xác minh EM = EF.

3. Gọi I là tâm của đường tròn tam giác FDM. Chứng minh 3 điểm D, I, B thẳng hàng, suy ra góc ABI có khối lượng ko đổi lúc M thiết bị cầm tay trên cung BD.

Câu hỏi 5: (1,5 điểm).

1. Chứng minh rằng đẳng thức (n + 1) x2 + 2x – n (n + 2) (n + 3) = 0 (x là ngụ ý, n là thông số) luôn có 1 nghiệm hữu tỉ với bất cứ số nguyên n nào.

2. Gicửa ải phương trình: .

Tài liệu Du Học Mỹ Âu để xem thêm cụ thể.

.


Thông tin thêm về Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Ninh Bình năm học 2013 – 2014 môn Toán

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONINH BÌNH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊNNĂM HỌC 2013 – 2014
MÔN THI: TOÁNNgày thi: 20/06/2013 Thời gian làm bài: 120 phút (không tính thời kì giao đề)

Câu 1: (1,5 điểm).
1. Rút gọn biểu thức:
2. Gicửa ải hệ phương trình:
Câu 2: (2,0 điểm).
Cho biểu thức (với x ≥ 0, x # 1).
1. Rút gọn A.
2. Tìm trị giá béo nhất của A.
Câu 3: (2,0 điểm).
Cho phương trình x2 – 2(m + 1)x + 2m = 0 (1) (với x là ẩn, m là tham số).
1. Gicửa ải phương trình (1) với m = 0.
2. Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm là độ dài 2 cạnh góc vuông của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng √12.
Câu 4: (3,0 điểm).
Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Một điểm C cố định thuộc đoạn thẳng AO (C khác A và C khác O). Đường thẳng đi qua C và vuông góc với AO cắt nửa đường tròn đã cho tại D. Trên cung BD lấy điểm M (M khác B và M khác D). Tiếp tuyến của nửa đường tròn đã cho tại M cắt đường thẳng CD tại E. Gọi F là giao điểm của AM và CD.
1. Chứng minh tứ giác BCFM là tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh EM = EF.
3. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác FDM. Chứng minh 3 điểm D, I, B thẳng hàng, từ đấy suy ra góc ABI có số đo ko đổi lúc M di chuyển trên cung BD.
Câu 5: (1,5 điểm).
1. Chứng minh rằng phương trình (n + 1)x2 + 2x – n(n + 2)(n + 3) = 0 (x là ẩn, n là tham số) luôn có nghiệm hữu tỉ với mọi số nguyên n.
2. Gicửa ải phương trình: .
Du Học Mỹ Âu tài liệu để xem thêm cụ thể.

TagsDownload.vn học tập Lớp 9 Toán 9

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #thi #tuyển #sinh #lớp #THPT #tỉnh #Ninh #Bình #5 #học #môn #Toán


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Đề #thi #tuyển #sinh #lớp #THPT #tỉnh #Ninh #Bình #5 #học #môn #Toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button