Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An năm học 2013 – 2014 môn Toán (Có đáp án)

GIAO DỤC VA ĐAO TẠO
NGHỆ AN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHÍNH THỨC

MỞ ĐẦU KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT TP.
NĂM HỌC 2013 – 2014

CHUYÊN ĐỀ: TOÁN HỌC
Thời gian tác vụ: 120 phút (ko bao gồm thời kì làm việc)

Câu hỏi 1: (2,0 điểm)

Cho biểu thức: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Nghệ An năm học 2013 - 2014 môn Toán.

a) Tìm điều kiện đã cho và trừ biểu thức P.

b) Tìm x để P = 3/2

Vargu 2: (1,5 điểm)

Khu vườn hình chữ nhật có chu vi 100 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 3 m và chiều dài giảm đi 4 m thì diện tích mảnh vườn giảm đi 2 m.2. Tính diện tích khu vườn.

Câu hỏi 3: (2,0 điểm)

Gọi là phương trình x2 – 2 (m + 1) x + m2 + 4 = 0 (m là thông số)

a) Gicửa ải phương trình với m = 2.

b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm xTrước tiênx2 ưng ý xTrước tiên2 + 2 (m + 1) x2 3 m2 + 16

Câu hỏi 4: (3,5 điểm)

Cho ABC là tam giác nhọn (AB

a) Chứng minh tứ giác BCEF nội tiếp được đường tròn.

b) Chứng minh tứ giác BHCD là hình bình hành.

c) Gọi m là trung điểm BC, tia AM cắt HO tại G. Chứng minh G là trọng điểm tam giác ABC.

Câu hỏi 5: (1,0 điểm)

Cho các số thực dương a, b, c sao cho a + b + c = 1.

Xác minh rằng: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Nghệ An năm học 2013 - 2014 môn Toán.

Tài liệu Du Học Mỹ Âu để xem thêm cụ thể.

.


Thông tin thêm về Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An năm học 2013 – 2014 môn Toán (Có đáp án)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014
MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (ngoại trừ thời kì giao đề)

Câu 1: (2,0 điểm)
Cho biểu thức:
a) Tìm điều kiện xác định và rút biểu thức P.
b) Tim x để P = 3/2
Câu 2: (1,5 điểm)
1 mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 100 m. Nếu tăng chiều rộng 3 m và giảm chiều dài 4 m thì diện tích mảnh vườn giảm 2m2. Tính diện tích của mảnh vườn.
Câu 3: (2,0 điểm)
Cho phương trình x2 – 2(m + 1)x + m2 + 4 = 0 (m là thông số)
a) Gicửa ải phương trình với m = 2.
b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn x12 + 2(m + 1)x2 ≤ 3m2 + 16
Câu 4: (3,5 điểm)
Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O), 2 đường cao BE, CF cắt nhau tại H. Tia AO cắt đường tròn (O) tại D.
a) Chứng minh tứ giác BCEF nội tiếp đường tròn.
b) Chứng minh tứ giác BHCD là hình bình hành.
c) Gọi m là trung điểm của BC, tia AM cắt HO tại G. Chứng minh G là trọng điểm của tam giác ABC.
Câu 5: (1,0 điểm)
Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn a + b + c = 1.
Chứng minh rằng:
Du Học Mỹ Âu tài liệu để xem thêm cụ thể.

TagsDownload.vn học tập Lớp 9 Toán 9

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #thi #tuyển #sinh #lớp #THPT #tỉnh #Nghệ #5 #học #môn #Toán #Có #đáp #án


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Đề #thi #tuyển #sinh #lớp #THPT #tỉnh #Nghệ #5 #học #môn #Toán #Có #đáp #án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button