Đề thi học kỳ 2 Toán 7 năm 2020 – 2021 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam

Vào ngày … tháng 4 5 2021, trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam tổ chức rà soát định tính môn Toán lớp 7 cuối học kì 2 5 học 2020-2021.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 5 2020-2021 trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam gồm 01 trang với 04 bài toán dưới dạng tự luận, thời kì làm bài là 90 phút.

Trích đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 5 2020-2021 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam:
+ Hệ thức song song ko nên làm: Tìm tất cả các trị giá nguyên của biến x để biểu thức sau nhận trị giá nguyên.
+ Cho ABC là tam giác vuông tại A, AC> AB. Đường trung trực của AB cắt BC tại I.
a) Chứng minh AIB và AIC là các tam giác vuông.
b) Từ Ta kẻ đường thẳng d vuông góc với BC, cắt các tia BA và AC tuần tự tại M và N; bán kính BN cắt CM tại E. Chứng minh rằng EB vuông góc với MC.
c) Chứng minh rằng các đường thẳng EA và BC song song với nhau.
d) Hệ các cạnh bằng 0: Tìm điều kiện của tam giác ABC để N là trọng điểm tam giác AIE.
+ Tìm tất cả các số nguyên dương x, y thỏa mãn.


.


Thông tin thêm về Đề thi học kỳ 2 Toán 7 năm 2020 – 2021 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam

Ngày … tháng 04 5 2021, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tổ chức rà soát chất lượng môn Toán lớp 7 quá trình cuối học kì 2 5 học 2020 – 2021.
Đề thi học kỳ 2 Toán 7 5 2020 – 2021 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam gồm 01 trang với 04 bài toán dạng tự luận, thời kì làm bài 90 phút.
Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 7 5 2020 – 2021 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam:
+ Hệ Song bằng chẳng hề làm: Tìm tất cả các trị giá nguyên của biến x để biểu thức sau nhận trị giá nguyên.
+ Cho tam giác ABC vuông tại A, AC > AB. Trung trực của AB cắt BC tại I.
a) Chứng minh rằng AIB và AIC là các tam giác cân.
b) Từ I kẻ đường thẳng d vuông góc với BC, cắt tia BA và AC tại M và N; tia BN cắt CM tại E. Chứng minh rằng EB vuông góc MC.
c) Chứng minh rằng các đường thẳng EA và BC song song với nhau.
d) Hệ Song bằng chẳng hề làm: Tìm điều kiện của tam giác ABC để N là trọng điểm của tam giác AIE.
+ Tìm tất cả các số nguyên dương x, y thỏa mãn.
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #thi #học #kỳ #Toán #5 #trường #chuyên #Hà #Nội #Amsterdam


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Đề #thi #học #kỳ #Toán #5 #trường #chuyên #Hà #Nội #Amsterdam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button