Đề giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Bình Chiểu – TP HCM

Du Học Mỹ Âu gửi tặng quý giáo viên và các em học trò lớp 12 Đề thi định kì 2 lớp 12 môn Toán lớp 12 (chương trình chuẩn) 5 học 2021 – 2022 trường THPT Bình Chiểu, Thủ Đức, TP.HCM.

Trích dẫn câu hỏi trắc nghiệm trung học kì 2 môn toán lớp 12 5 2021 – 2022 trường THPT Bình Chiểu – TP.HCM:
+ Trong ko gian với các trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝐴 (2; 1; 1), 𝐵 (−2; 1; 3), 𝐶 (4; −3; 2). Cho 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình bình hành thì toạ độ của điểm 𝐷 là?
+ Trong ko gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 2 vectơ 𝑎 = (3; 4; −1) và vectơ b = (−1; 1; 3). Tìm tọa độ của vectơ c là tích có hướng của 𝑎 và b.
+ Họ nguyên hàm 𝐹 (𝑥) của hàm số 𝑓 (𝑥) = 2𝑥 – 4𝑥3 là bao lăm?


.


Thông tin thêm về Đề giữa học kỳ 2 Toán 12 năm 2021 – 2022 trường THPT Bình Chiểu – TP HCM

Du Học Mỹ Âu giới thiệu tới quý thầy, cô giáo và các em học trò lớp 12 đề rà soát định kỳ giữa học kỳ 2 môn Toán 12 (chương trình chuẩn) 5 học 2021 – 2022 trường THPT Bình Chiểu, thị thành Thủ Đức, thị thành Hồ Chí Minh.
Trích dẫn đề giữa học kỳ 2 Toán 12 5 2021 – 2022 trường THPT Bình Chiểu – TP HCM:
+ Trong ko gian với hệ trục tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝐴(2; 1; 1), 𝐵(−2; 1; 3), 𝐶(4; −3; 2). Biết rằng 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình bình hành, lúc đấy tọa độ điểm 𝐷 là?
+ Trong ko gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 2 vectơ 𝑎 = (3; 4; −1)và vectơ b = (−1; 1; 3). Tìm tọa độ vectơ c là tích có hướng của 𝑎 và b.
+ Họ các nguyên hàm 𝐹(𝑥) của hàm số 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 4𝑥3 là?
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đề #giữa #học #kỳ #Toán #5 #trường #THPT #Bình #Chiểu #HCM


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Đề #giữa #học #kỳ #Toán #5 #trường #THPT #Bình #Chiểu #HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button