Đầu đội trời chân đạp đất lưng tựa ngai vàng trị giang sơn là ai? Đúng nhất

Đầu đội trời chân đạp đất lưng tựa ngai vàng trị giang sơn là ai, trả lời câu đố đầu đội trời chân đạp đất lưng tựa ngai vàng trị giang sơn là ai, wowhay4u.com

Đầu đội trời chân đạp đất lưng tựa ngai vàng trị giang sơn là ai?

Đầu đội trời chân đạp đất lưng tựa ngai vàng trị giang sơn là:

1. Vua Hùng

2. Trần Nhân Tông

3. Lý Thái Tổ

4. Quang Trung

5. Lê Thánh Tông

6. Ngô Quyền

7. Lê Lợi

Tùy theo số ô chữ mà bạn điền vào cho chính xác nhé vì cùng câu hỏi nhưng có nhiều câu trả lời khác nhau dựa vào số ô chữ.


Thông tin thêm về Đầu đội trời chân đạp đất lưng tựa ngai vàng trị giang sơn là ai? Đúng nhất

Đầu đội trời chân đạp đất lưng tựa ngai vàng trị giang sơn là ai, trả lời câu đố đầu đội trời chân đạp đất lưng tựa ngai vàng trị giang sơn là ai, wowhay4u.com
Đầu đội trời chân đạp đất lưng tựa ngai vàng trị giang sơn là ai?
Đầu đội trời chân đạp đất lưng tựa ngai vàng trị giang sơn là:
1. Vua Hùng
2. Trần Nhân Tông

3. Lý Thái Tổ
4. Quang Trung
5. Lê Thánh Tông
6. Ngô Quyền
7. Lê Lợi
Tùy theo số ô chữ mà bạn điền vào cho chính xác nhé vì cùng câu hỏi nhưng có nhiều câu trả lời khác nhau dựa vào số ô chữ.

#Đầu #đội #trời #chân #đạp #đất #lưng #tựa #ngai #vàng #trị #giang #sơn #là #Đúng #nhất


  • Tổng hợp: Du Học Mỹ Âu
  • #Đầu #đội #trời #chân #đạp #đất #lưng #tựa #ngai #vàng #trị #giang #sơn #là #Đúng #nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button