Đáp án thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2022

Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đáp án câu hỏi 2022 – Cuộc thi được tổ chức nhằm không ngừng khẳng định giá trị to lớn, ý nghĩa thiết thực và sức lan tỏa của việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng, đạo đức, lối sống Hồ Chí Minh; Tôi rất khuyến khích các bạn học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến hàng tuần tại địa chỉ http://tracnghiem.tuyenGialangson.vn hoặc là biểu ngữ của cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” quanh năm. . 2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn Địa chỉ website tổng hợp: http://tuyengialangson.vn.

1. Đáp án Đề thi Tìm hiểu Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh – Đề 1

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tóm tắt nội dung nào sau đây để làm gương?

Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.

Một tấm gương sống có giá trị hơn 50 bài phát biểu tuyên truyền.

Một tấm gương sống có giá trị hơn 20 bài phát biểu tuyên truyền.

Một tấm gương sống có giá trị hơn mười bài diễn văn tuyên truyền.

2. Bác Hồ dành câu 4 cho các bạn thanh niên xung phong Việt Nam. “Không có gì khó cả. Chỉ sợ đầu óc không ổn định. Đào núi lấp biển Quyết tâm sẽ đến từ đâu?

Tỉnh Bắc Kạn Huyện Na Rì Xã Hòa Cư.

Xã Cao Sơn, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn.

Xã Bình Văn, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn.

Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn.

Câu 3: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Cách mạng Việt Nam và phương hướng của Cách mạng Việt Nam?

Cả 3 phương án đều đúng

Cho dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, chúng ta cũng phải dám giành cho được độc lập.

Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một.

Không có gì quý hơn độc lập, tự do.

Câu 4: Chỉ thị số 4 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 15 tháng 5 năm 2016

15 tháng 5, 2019

Ngày 15 tháng 5 năm 2017

Ngày 15 tháng 5 năm 2018

Câu 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ lý luận phải gắn với thực tiễn lãnh đạo, vì sao?

Thực hành mà không có lý thuyết thì không phải là thực tế.

Thực hành mà không có lý thuyết hướng dẫn trở thành thực hành mù quáng. Lý thuyết mà không có thực hành thì chỉ là lý thuyết.

Một lý thuyết mà không có thực hành là một lý thuyết.

Lý thuyết mà không có thực hành thì không hiệu quả.

6. Hồ Chí Minh có quan điểm gì về quốc phòng và an ninh?

Chúng ta phải làm hết sức mình để bảo vệ quê hương và bảo vệ hòa bình của chúng ta.

Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự xã hội.

Toàn thể nhân dân Việt Nam quyết tâm dùng hết trí lực, tính mạng, của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập.

Cả 3 phương án đều đúng

7. Bác Hồ về thăm và nói chuyện với nhân dân Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn vào thời gian nào?

Tháng 2 năm 1961

Tháng 3 năm 1961

Tháng 1 năm 1961

Tháng 4 năm 1961

8. Theo Hồ Chí Minh, vị trí của chấp hành viên các cấp là gì?

Làm một cuộc cách mạng.

Một người có quyền trên dân.

Là một cán bộ của nhân dân.

Là đầy tớ trung thành của nhân dân

9. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết có vai trò như thế nào?

Sự đoàn kết là chìa khóa thành công.

Sự đoàn kết là chìa khóa của sức mạnh và thành công.

Không có sự thống nhất hay thành công.

Sự đoàn kết là sức mạnh.

CÂU 10: Tên chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 là gì?

Học Bác về phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị.

Nghiên cứu Bác Hồ về công tác phòng, chống băng hoại về chính trị, đạo đức.

Trong nội bộ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Tìm hiểu Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh – Đề 2

Câu 1: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp, con người Việt Nam có thể bước lên đỉnh vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chủ yếu là nhờ vào bức thư hôm nay thầy gửi cho các bạn học sinh?

[ThưgửihọcsinhthờiđiểmthànhlậpĐộingày15/5/1945[1945년5월15일팀창단당시학생들에게보낸편지

Thư gửi học sinh nhân ngày tết trung thu 15/8/1945

[ThưgửicácemhọcsinhnhânngàyQuốctếThiếunhi6/1/1945[1945년1월6일세계어린이날을맞아학생들에게보내는편지

[ThưgửihọcsinhnhânngàyđộclậpđầutiêncủanướcViệtNam5/9/1945[1945년9월5일베트남독립의첫날학생들에게보낸편지

2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về nông nghiệp là gì?

Cả 3 phương án đều đúng.

Một quốc gia muốn thịnh vượng thì phải phát triển nông nghiệp.

Chúng ta nên trân trọng trái đất như một tấc vàng.

Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh.

3. Nguyên tắc của quan điểm đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Lời nói và hành động của chúng ta nên làm gương về đạo đức.

Bạn phải phát triển đạo đức của bạn trong suốt cuộc đời của bạn, hãy kiên nhẫn mỗi ngày, hãy kiên nhẫn.

Xây dựng được thực hiện với chống.

Cả 3 phương án đều đúng.

4. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần tự lực, tự cường trong sản xuất và kháng chiến?

Tay búa, tay súng.

Một người làm công việc của hai người.

Cả 3 phương án đều đúng

Ba là tự nguyện, năm là tình nguyện viên, và ba là tận tâm.

5. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để làm tốt công việc của cán bộ công chức cần phải làm gì?

Bạn cần biết làm thế nào để trở thành một sinh viên.

Bạn phải biết cách học hỏi từ mọi người, và bạn phải biết cách trở thành học trò của họ.

với một ý chí chủ quan

Bạn phải biết cách học hỏi từ mọi người

6. Chủ tịch Hồ Chí Minh có so sánh bầu trời bốn mùa và trái đất bốn phương?

Có nghĩa, có tình

Cần, kiệm, liêm, chính

quản lý bất cẩn

Trung thành với đất nước, hiếu thảo với nhân dân

7. Theo Hồ Chí Minh, đảng ta là đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên, cán bộ phải thực sự có đạo đức gì?

đạo đức nhóm.

đạo đức cá nhân.

đạo đức cách mạng

Đạo đức Nhân viên.

8. Trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu “Không có gì quý hơn tự do”?

17 tháng 7 năm 1967

17 tháng 7 năm 1968

17 tháng 7 năm 1966

17 tháng 7 năm 1965

9. Bác Hồ về thăm và nói chuyện với căn cứ Huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn vào thời gian nào?

Tháng 9 năm 1950

Tháng 12 năm 1950

Tháng 11 năm 1950

Tháng 10 năm 1950

10. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam và phương hướng của cách mạng Việt Nam?

Không có gì quý hơn độc lập, tự do.

Thà hy sinh tất cả còn hơn không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.

Sông cạn và núi có thể bị xói mòn, nhưng sự thật không bao giờ thay đổi.

Cả 3 phương án đều đúng

Xem các giáo án khác trong phần Tài nguyên dành cho giáo viên.


Thông tin thêm về Đáp án thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2022

Đáp án Đề thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2022 – Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn, ý nghĩa thiết thực, sức lan tỏa của việc học tập và làm theo tư tưởng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống; khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa việc học tập và làm theo gương Bác.
Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến hàng tuần tại địa chỉ http://tracnghiem.tuyenGialangson.vn hoặc banner cuộc thi trắc nghiệm “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong năm . Năm 2022 tại Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn theo địa chỉ: http://tuyengialangson.vn.
1. Đáp án đề thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Đề số 1
1. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết việc nêu gương bằng nội dung nào sau đây?
Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.
Một tấm gương sống có giá trị hơn năm mươi bài diễn văn tuyên truyền.
Một tấm gương sống có giá trị hơn hai mươi bài diễn văn tuyên truyền.
Một tấm gương sống có giá trị hơn mười bài diễn văn tuyên truyền.
2. Bác Hồ tặng các bạn Thanh niên xung phong Việt Nam 4 câu thơ: “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi lấp biển. Quyết tâm sẽ làm được ở đâu?
Xã Hòa Cư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.
Xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.
Xã Bình Văn, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn.
Xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.
Câu 3: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam là gì?
Cả 3 phương án đều đúng
Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập.
Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một.
Không có gì quý hơn độc lập, tự do.
Câu 4: Chỉ thị số 05-CT / TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được ban hành vào ngày, tháng, năm nào?
15/5/2016
15/5/2019
15/5/2017
15/5/2018
Câu 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ phải biết gắn lý luận với thực tiễn trong công tác lãnh đạo, vì sao?
Thực hành mà không có lý thuyết thì không phải là thực tế.
Thực hành mà không có lý thuyết hướng dẫn trở thành thực hành mù quáng. Lý thuyết mà không liên hệ với thực hành thì chỉ là lý thuyết suông.
Lý thuyết mà không liên hệ với thực hành là lý thuyết.
Lý thuyết mà không thực hành thì không hiệu quả
6. Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với quốc phòng, an ninh là gì?
Chúng ta phải nỗ lực hết sức để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình.
Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, trật tự xã hội.
Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết tâm dùng hết tinh thần và sức lực, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập.
Cả 3 phương án đều đúng
7. Bác Hồ về thăm và nói chuyện với nhân dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn vào ngày nào?
Tháng 2 năm 1961
Tháng 3 năm 1961
Tháng 1 năm 1961
Tháng 4 năm 1961
8. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị trí của đội ngũ cán bộ các cấp là gì?
Làm cách mạng.
Là người có uy quyền đối với Nhân dân.
Làm Cán bộ Nhân dân.
Là đầy tớ trung thành của Nhân dân
9. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết có vai trò như thế nào?
Sự đoàn kết là chìa khóa thành công.
Đoàn kết là sức mạnh, là chìa khóa của thành công.
Không đoàn kết, không thành công.
Sự đoàn kết là sức mạnh.
Câu 10: Tên chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 là gì?
Học Bác về công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị.
Học Bác về phòng, chống suy thoái về chính trị, đạo đức.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
2. Đáp án đề thi Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Đề số 2
Câu 1: Câu nói “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có thể bước lên đỉnh vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, một phần lớn là nhờ bức thư ngày nào. của Bác gửi cho các em học sinh?
Thư gửi học sinh nhân ngày thành lập đội 15/5/1945.
Thư gửi học sinh nhân ngày Tết Trung thu, ngày 15/8/1945
Thư gửi học sinh nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6/1945
Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, ngày 5 tháng 9 năm 1945
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp là gì?
Cả 3 phương án đều đúng.
Một quốc gia muốn giàu mạnh thì phải phát triển nông nghiệp.
Chúng ta phải nâng niu từng tấc đất như tấc vàng.
Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh.
3. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
Nói và làm, phải nêu gương về đạo đức;
Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời, kiên trì, bền bỉ mỗi ngày;
Xây đi đôi với chống;
Cả 3 phương án đều đúng.
4. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường trong thi đua sản xuất và kháng chiến?
Tay búa, tay súng.
Mỗi người làm việc của hai người.
Cả 3 phương án đều đúng
Ba sẵn sàng, năm tình nguyện, ba cam kết.
5. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để làm tốt công việc, trước hết người cán bộ phải làm gì?
Phải biết làm học sinh
Phải biết học hỏi nhân dân, phải biết làm học trò của nhân dân.
Chỉ cần có ý chí chủ quan
Phải biết học hỏi mọi người
6. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ví trời có bốn mùa, đất có bốn phương?
Có nghĩa, có tình
Cần, kiệm, liêm, chính
Chăm sóc không quan tâm
Trung thành với đất nước, hiếu thảo với nhân dân
7. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên, cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức gì?
Đạo đức tập thể.
Đạo đức cá nhân.
Đạo đức cách mạng
Đạo đức nhân viên.
8. Câu nói “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đài Tiếng nói Việt Nam phát vào ngày, tháng, năm nào?
17 tháng 7 năm 1967
17 tháng 7 năm 1968
17 tháng 7 năm 1966
17/7/1965
9. Bác Hồ về thăm và nói chuyện với một đơn vị quân đội huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn vào thời gian nào?
Tháng 9 năm 1950
Tháng 12 năm 1950
Tháng 11 năm 1950
Tháng 10 năm 1950
10. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng và con đường tiến lên của cách mạng Việt Nam?
Không có gì quý hơn độc lập tự do.
Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Sông có thể cạn, núi có thể xói, nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi.
Cả 3 phương án đều đúng
Mời các bạn tham khảo thêm các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

#Đáp #án #thi #Tìm #hiểu #về #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh


  • Tổng hợp: Du Học Mỹ Âu
  • #Đáp #án #thi #Tìm #hiểu #về #tư #tưởng #đạo #đức #phong #cách #Hồ #Chí #Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button