Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bạc Liêu năm 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2022 Bạc Liêu – Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh tra cứu kết quả bài thi sau khi kỳ thi vào lớp 10 2022 kết thúc. Du Học Mỹ Âu xin chia sẻ đến các bạn đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Bạc Liêu 2022, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Bạc Liêu 2022
  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bạc Liêu 2022

1. Đề thi vào 10 môn Anh Bạc Liêu 2022

Du Học Mỹ Âu sẽ cập nhật đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2022 Bạc Liêu sớm nhất ngay sau khi kết thúc kì thi. Các bạn chú ý theo dõi.

2. Đáp án đề thi vào 10 môn Anh Bạc Liêu 2022

Đang cập nhật….

3. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh tỉnh Bạc Liêu

Part 1 +2

1.D 2.D 3.A 4.B 5.B 6.A
7.C 8.B 9.A 10.C 11.B 12.C
13.A 14.C 15.D 16.D 17.B 18.A
19.B 20.C 21.D 22.C 23.A 24.C

Part 3

They wanted to make everyone more aware of the dangers of climate change.

2. They used recycled car tyres to make the stage.

3. Over 100 musicians and celebrities took part in the live shows.

4. No, it isn’t.

Part 4

1. I’ll probably get lost unless he comes with me.

2. We were stopped on our way to school.

3. The hill was so beautiful so that I took a picture of it.

4. I used to play tennis very well but I am busy now.

5. They have not visited their home village for five years.

6. He suggested putting my luggage under the seat.

7. Can Tho bridge is one the longest one in the South of Viet Nam.

8. I wish my grandfather could live with us in Danang.

4. Kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 Bạc Liêu

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT cho năm học mới sẽ diễn ra vào 2 ngày (9 và 10/6/2022). Theo đó, ngày 9/6/2022, TS thi 2 môn Ngữ văn (buổi sáng) và Tiếng Anh (buổi chiều); ngày 10/6/2022 thi môn Toán (buổi sáng). Riêng TS dự tuyển vào Trường Chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào buổi chiều ngày 10/6/2022.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Du Học Mỹ Âu.


Thông tin thêm về Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bạc Liêu năm 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2022 Bạc Liêu – Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh tra cứu kết quả bài thi sau khi kỳ thi vào lớp 10 2022 kết thúc. Du Học Mỹ Âu xin chia sẻ đến các bạn đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Bạc Liêu 2022, mời các bạn cùng tham khảo.
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Bạc Liêu 2022
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bạc Liêu 2022
1. Đề thi vào 10 môn Anh Bạc Liêu 2022
Du Học Mỹ Âu sẽ cập nhật đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2022 Bạc Liêu sớm nhất ngay sau khi kết thúc kì thi. Các bạn chú ý theo dõi.
2. Đáp án đề thi vào 10 môn Anh Bạc Liêu 2022
Đang cập nhật….
3. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Anh tỉnh Bạc Liêu
Part 1 +2
1.D
2.D
3.A
4.B
5.B
6.A
7.C
8.B
9.A
10.C
11.B
12.C
13.A
14.C
15.D
16.D
17.B
18.A
19.B
20.C
21.D
22.C
23.A
24.C
Part 3
They wanted to make everyone more aware of the dangers of climate change.
2. They used recycled car tyres to make the stage.
3. Over 100 musicians and celebrities took part in the live shows.
4. No, it isn’t.
Part 4
1. I’ll probably get lost unless he comes with me.
2. We were stopped on our way to school.
3. The hill was so beautiful so that I took a picture of it.
4. I used to play tennis very well but I am busy now.
5. They have not visited their home village for five years.
6. He suggested putting my luggage under the seat.
7. Can Tho bridge is one the longest one in the South of Viet Nam.
8. I wish my grandfather could live with us in Danang.
4. Kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 Bạc Liêu
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT cho năm học mới sẽ diễn ra vào 2 ngày (9 và 10/6/2022). Theo đó, ngày 9/6/2022, TS thi 2 môn Ngữ văn (buổi sáng) và Tiếng Anh (buổi chiều); ngày 10/6/2022 thi môn Toán (buổi sáng). Riêng TS dự tuyển vào Trường Chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào buổi chiều ngày 10/6/2022.
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Du Học Mỹ Âu.

#Đáp #án #Đề #thi #tuyển #sinh #lớp #môn #Anh #Bạc #Liêu #năm


  • Tổng hợp: Du Học Mỹ Âu
  • #Đáp #án #Đề #thi #tuyển #sinh #lớp #môn #Anh #Bạc #Liêu #năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button