Đáp án Cuộc thi tìm hiểu lịch sử tỉnh Nghệ An

Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển” diễn ra trong 6 tuần, bắt đầu từ 22/7 – 30/8/2020. Có 10 câu hỏi trắc nghiệm và dự đoán số người trả lời đúng. Bên cạnh đó, có thể tham gia thêm cuộc thi 75 năm ngành Tư pháp Việt Nam.

Đáp án cuộc thi tìm hiểu Lịch sử tỉnh Nghệ An – 990 năm hình thành và phát triển

Câu 1. Ai là người lãnh đạo cuộc đấu tranh ngày 1/5/1930 tại Vinh – Bến Thủy?

A. Đồng chí Lê Viết Thuật

B. Đồng chí Nguyễn Phong Sắc

C. Đồng chí Lê Mao

D. Đồng chí Nguyễn Tiềm

Câu 2. Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII diễn ra vào tháng 9/2010 xác định mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2010 – 2015 là?

A. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất;

B. Đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015; tạo cơ sở để đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp;

C. Phấn đấu xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung bộ.

D. Cả 3 nội dung trên.

Câu 3. Nghệ An có bao nhiêu đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh?

A. Có 01 thành phố, 4 thị xã và 16 huyện

B. Có 1 thành phố, 3 thị xã và 17 huyện

C. Có 1 thành phố, 2 thị xã và 18 huyện

Câu 4. “Nghệ An núi cao sông sâu, phong tục trọng hậu, cảnh tượng tươi sáng, gọi là đất có danh tiếng hơn cả ở Nam Châu. Người thì thuận hòa mà chăm học… được khí tốt của sông núi, nên sinh ra nhiều bậc danh hiền” là câu nói của ai?

A. Phan Huy Chú

B. Phan Huy Ích

C. Nguyễn Huy Oánh

D. Nguyễn Chích

Câu 5. Ngọn núi nào được triều Tự Đức công nhận là danh sơn của Nghệ An?

A. Kim Nhan

B. Thiên Nhẫn

C. Hùng Sơn

D. Đại Huệ

Câu 6. Di tích Kênh Nhà Lê ở Nghệ An được khởi đào từ thời vua nào?

A. Lê Đại Hành

B. Lê Thái Tổ

C. Lê Thánh Tông

D. Lê Nhân Tông

Câu 7. Trung tâm đô thị Vinh được thành lập bởi Sắc dụ của vua nào sau đây?

A. Tự Đức

B. Thành Thái

C. Minh Mạng

D. Bảo Đại

Câu 8. Nhà thờ Công giáo nào sau đây ở Nghệ An được xây dựng cơ bản bằng đá?

A. Nhà thờ giáo xứ Thuận Nghĩa tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu

B. Nhà thờ giáo xứ Quan Lãng tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn

C. Nhà thờ giáo xứ Lập Thạch tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc

D. Nhà thờ giáo xứ Bảo Nham tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành

Câu 9. Địa danh nào của Nghệ An được khắc trên Cửu đỉnh vào năm Minh Mạng thứ 17 (1836)?

A. Núi Quyết

B. Lèn Hai Vai

C. Cửa Cờn

D. Sông Lam

10. Tính đến thời điểm hiện nay Nghệ An có bao nhiêu huyện có điểm du lịch cộng đồng?

A. 3 huyện (Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong)

B. 5 huyện (Con Cuông, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Tương Dương, Quế Phong).

C. 7 huyện (Con Cuông, Quỳ Châu,Tân Kỳ, Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp).

D. 6 huyện (Con Cuông, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Hợp).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button