Đáp án An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai giáo viên THPT 2021-2022

Cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười mai sau 2022 được phát động tới phần đông học trò và thầy cô giáo trên toàn quốc nhằm tạo ra 1 sân chơi hữu ích, tăng lên nhận thức về văn hóa tham dự giao thông. Sau đây là câu hỏi bài dự thi An toàn giao thông cho nụ cười mai sau 2022 thầy cô giáo THPT và gợi ý đáp án An toàn giao thông cho nụ cười mai sau 2022. Mời các bạn cùng theo dõi.

  • Thể lệ cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười mai sau 2022

Đáp án An toàn giao thông cho nụ cười mai sau 2022 Giáo viên THPT

PHẦN 1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
(Thầy/cô hãy khoanh tròn vào 01 phương án đúng nhất)

Câu 1. Xe oto con tham dự giao thông ngoài khu vực đông dân cư nơi đường 2 chiều; đường 1 chiều có 1 làn xe cơ giới được chạy với vận tốc tối đa là bao lăm km/h?

A. 60

B. 70

C. 80

D. 90

Câu 2: Khi điều khiển công cụ giao thông trên đường trơn trượt, người tài xế phải chọn cách đi nào dưới đây để bảo đảm an toàn?

A. Giữ vững tay đua và cho xe vận động với vận tốc chậm, giữ đều ga, ko lấy lái nhiều và ko phanh gấp.

B. Thả lỏng tay đua và cho xe vận động với vận tốc nhanh, tăng giảm ga theo độ trơn của đường, ko lấy lái nhiều và chuẩn bị phanh gấp lúc trơn trượt.

C. Thả lỏng tay đua và cho xe vận động với vận tốc chậm, giữ đều ga, lấy lái nhiều và chuẩn bị phanh gấp lúc trơn trượt.

D. Giữ vững tay đua và cho xe vận động với vận tốc nhanh, tăng giảm ga theo độ trơn của đường, ko lấy lái nhiều và chuẩn bị phanh gấp lúc trơn trượt.

Câu 3. Khi điều khiển công cụ trong khu đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ ngày hôm trước tới 05 giờ ngày hôm sau, người điều khiển công cụ phải báo hiệu bằng cách nào dưới đây để xin vượt xe?

A. Báo hiệu bằng dấu hiệu đèn hoặc còi xe.

B. Báo hiệu bằng dấu hiệu còi xe.

C. Báo hiệu bằng dấu hiệu đèn.

D. Báo hiệu bằng dấu hiệu đèn và còi xe.

Câu 4: Hãy chọn lọc phương án đúng nhất dưới đây về luật lệ gia nhập làn đường lúc điều khiển các công cụ oto, xe máy.

A. Quan sát an toàn bao quanh, bật đèn báo hiệu cho các công cụ khác biết và chỉ cho xe gia nhập làn đường lúc đã đảm bảo an toàn.

B. Nhanh chóng điều khiển xe gia nhập làn đường để tiết kiệm thời kì.

C. Quan sát an toàn bao quanh và mau chóng điều khiển xe gia nhập làn đường.

D. Nhanh chóng gia nhập làn đường, chỉ cần nhường đường cho các loại xe dành đầu tiên.

Câu 5. Phương án nào dưới thích hợp với luật lệ tránh xe đi ngược chiều?

A. Nơi đường hẹp chỉ đủ cho 1 xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ tránh hơn phải vào địa điểm tránh, nhường đường cho xe kia đi; Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc; Xe nào có trở ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe ko có trở ngại vật đi trước.

B. Nơi đường hẹp chỉ đủ cho 1 xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ tránh hơn phải vào địa điểm tránh, nhường đường cho xe kia đi; Xe lên dốc phải nhường đường cho xe đang xuống dốc; Xe nào có trở ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe ko có trở ngại vật đi trước.

C. Nơi đường hẹp chỉ đủ cho 1 xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ tránh hơn phải vào địa điểm tránh, nhường đường cho xe kia đi; Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc; Xe nào ko có trở ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe có trở ngại vật đi trước.

D. Phcửa ải giảm vận tốc và dùng đèn chiếu xa lúc đi ngược chiều nhau; Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc; Xe nào ko có trở ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe có trở ngại vật đi trước.

Câu 6: Trong các thao tác vượt xe sau đây, thao tác nào ko đảm bảo an toàn?

A. Kiểm tra an toàn phía trước.

B. Duy trì vận tốc bất biến phía sau xe định vượt, giữ khoảng cách an toàn với xe định vượt.

C. Vượt xe về bên phải nếu xe trước ko nhường đường.

D. Tăng vận tốc để vượt, giữ khoảng cách an toàn với xe bị vượt tối thiểu 2 mét bề ngang.

Câu 7: Cách sắp đặt về quy trình đường dành đầu tiên theo phương án nào dưới đây là đúng?

A. Quốc lộ – Đường cao tốc – Đường tỉnh – Đường đô thị – Đường huyện – Đường xã – Đường chuyên dùng.

B. Đường cao tốc – Quốc lộ – Đường đô thị – Đường tỉnh – Đường huyện – Đường xã – Đường chuyên dùng.

C. Đường chuyên dùng – Đường cao tốc – Quốc lộ – Đường đô thị – Đường tỉnh – Đường huyện – Đường xã.

D. Đường cao tốc – Quốc lộ – Đường chuyên dùng – Đường tỉnh – Đường đô thị – Đường xã.

Câu 8: Anh A điều khiển xe oto lưu thông trên đường quốc lộ ko phân phân thành các làn biệt lập. Quan sát phía trước an toàn và có đủ điều kiện vượt, anh A báo hiệu để xin vượt. Tuy nhiên, anh B điều khiển xe oto phía trước ko nhường đường. Nhận thấy ko có trở ngại vật bên phải, anh A đã điều khiển xe về phía phần đường bên phải và vượt lên. Trong cảnh huống này, thẩm định nào sau đây là đúng?

A. Anh A vi phạm Luật giao thông đường bộ còn anh B ko vi phạm.

B. Anh B vi phạm Luật giao thông đường bộ còn anh A ko vi phạm.

C. Cả anh A và anh B đều vi phạm Luật giao thông đường bộ.

D. Cả anh A và anh B đều ko vi phạm Luật giao thông đường bộ

Câu 9: Biển báo nào dưới đây báo hiệu đường 2 chiều?

A. Biển 1

B. Biển 2

C. Biển 1 và 2

D. Biển 2 và 3

Câu 10. Trên đường cao tốc, gặp biển báo nào dưới đây người tài xế đi theo hướng bên phải để tránh trở ngại vật?

A. Biển 1 và 2

B. Biển 2

C. Biển 3

D. Biển 1 và 3

2. Đáp án tự luận An toàn giao thông cho nụ cười mai sau 2022 thầy cô giáo THPT

1. Thầy/cô hãy xây dựng kế hoạch dạy học môn học nhưng mà thầy, cô đảm nhiệm (5 học 2021-2022) trong đấy có trình bày nhiệm vụ giáo dục an toàn giao thông sao cho thích hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid -19 ngày nay.

2. Thầy/cô hãy phân tách những thuận tiện và gieo neo lúc tiến hành nhiệm vụ giáo dục an toàn giao thông 5 2021. Từ đấy đề nghị biện pháp giải quyết.

Gợi ý giải đáp: xem Tại đây.

Câu hỏi An toàn giao thông cho nụ cười mai sau 2021

An toàn giao thông cho nụ cười ngày maiAn toàn giao thông cho nụ cười ngày maiAn toàn giao thông cho nụ cười ngày mai2. Đáp án An toàn giao thông cho nụ cười mai sau thầy cô giáo

1. D 2.D 3.C 4.D 5.A 6.C 7.B 8.D 9.B 10.C

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Tài liệu của Du Học Mỹ Âu VN.


Thông tin thêm về Đáp án An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai giáo viên THPT 2021-2022

Cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười mai sau 2022 được phát động tới phần đông học trò và thầy cô giáo trên toàn quốc nhằm tạo ra 1 sân chơi hữu ích, tăng lên nhận thức về văn hóa tham dự giao thông. Sau đây là câu hỏi bài dự thi An toàn giao thông cho nụ cười mai sau 2022 thầy cô giáo THPT và gợi ý đáp án An toàn giao thông cho nụ cười mai sau 2022. Mời các bạn cùng theo dõi.

Thể lệ cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười mai sau 2022

Đáp án An toàn giao thông cho nụ cười mai sau 2022 Giáo viên THPT
PHẦN 1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM(Thầy/cô hãy khoanh tròn vào 01 phương án đúng nhất)
Câu 1. Xe oto con tham dự giao thông ngoài khu vực đông dân cư nơi đường 2 chiều; đường 1 chiều có 1 làn xe cơ giới được chạy với vận tốc tối đa là bao lăm km/h?
A. 60
B. 70
C. 80
D. 90
Câu 2: Khi điều khiển công cụ giao thông trên đường trơn trượt, người tài xế phải chọn cách đi nào dưới đây để bảo đảm an toàn?
A. Giữ vững tay đua và cho xe vận động với vận tốc chậm, giữ đều ga, ko lấy lái nhiều và ko phanh gấp.
B. Thả lỏng tay đua và cho xe vận động với vận tốc nhanh, tăng giảm ga theo độ trơn của đường, ko lấy lái nhiều và chuẩn bị phanh gấp lúc trơn trượt.
C. Thả lỏng tay đua và cho xe vận động với vận tốc chậm, giữ đều ga, lấy lái nhiều và chuẩn bị phanh gấp lúc trơn trượt.
D. Giữ vững tay đua và cho xe vận động với vận tốc nhanh, tăng giảm ga theo độ trơn của đường, ko lấy lái nhiều và chuẩn bị phanh gấp lúc trơn trượt.
Câu 3. Khi điều khiển công cụ trong khu đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ ngày hôm trước tới 05 giờ ngày hôm sau, người điều khiển công cụ phải báo hiệu bằng cách nào dưới đây để xin vượt xe?
A. Báo hiệu bằng dấu hiệu đèn hoặc còi xe.
B. Báo hiệu bằng dấu hiệu còi xe.
C. Báo hiệu bằng dấu hiệu đèn.
D. Báo hiệu bằng dấu hiệu đèn và còi xe.
Câu 4: Hãy chọn lọc phương án đúng nhất dưới đây về luật lệ gia nhập làn đường lúc điều khiển các công cụ oto, xe máy.
A. Quan sát an toàn bao quanh, bật đèn báo hiệu cho các công cụ khác biết và chỉ cho xe gia nhập làn đường lúc đã đảm bảo an toàn.
B. Nhanh chóng điều khiển xe gia nhập làn đường để tiết kiệm thời kì.
C. Quan sát an toàn bao quanh và mau chóng điều khiển xe gia nhập làn đường.
D. Nhanh chóng gia nhập làn đường, chỉ cần nhường đường cho các loại xe dành đầu tiên.
Câu 5. Phương án nào dưới thích hợp với luật lệ tránh xe đi ngược chiều?
A. Nơi đường hẹp chỉ đủ cho 1 xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ tránh hơn phải vào địa điểm tránh, nhường đường cho xe kia đi; Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc; Xe nào có trở ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe ko có trở ngại vật đi trước.
B. Nơi đường hẹp chỉ đủ cho 1 xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ tránh hơn phải vào địa điểm tránh, nhường đường cho xe kia đi; Xe lên dốc phải nhường đường cho xe đang xuống dốc; Xe nào có trở ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe ko có trở ngại vật đi trước.
C. Nơi đường hẹp chỉ đủ cho 1 xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ tránh hơn phải vào địa điểm tránh, nhường đường cho xe kia đi; Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc; Xe nào ko có trở ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe có trở ngại vật đi trước.
D. Phcửa ải giảm vận tốc và dùng đèn chiếu xa lúc đi ngược chiều nhau; Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc; Xe nào ko có trở ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe có trở ngại vật đi trước.
Câu 6: Trong các thao tác vượt xe sau đây, thao tác nào ko đảm bảo an toàn?
A. Kiểm tra an toàn phía trước.
B. Duy trì vận tốc bất biến phía sau xe định vượt, giữ khoảng cách an toàn với xe định vượt.
C. Vượt xe về bên phải nếu xe trước ko nhường đường.
D. Tăng vận tốc để vượt, giữ khoảng cách an toàn với xe bị vượt tối thiểu 2 mét bề ngang.
Câu 7: Cách sắp đặt về quy trình đường dành đầu tiên theo phương án nào dưới đây là đúng?
A. Quốc lộ – Đường cao tốc – Đường tỉnh – Đường đô thị – Đường huyện – Đường xã – Đường chuyên dùng.
B. Đường cao tốc – Quốc lộ – Đường đô thị – Đường tỉnh – Đường huyện – Đường xã – Đường chuyên dùng.
C. Đường chuyên dùng – Đường cao tốc – Quốc lộ – Đường đô thị – Đường tỉnh – Đường huyện – Đường xã.
D. Đường cao tốc – Quốc lộ – Đường chuyên dùng – Đường tỉnh – Đường đô thị – Đường xã.
Câu 8: Anh A điều khiển xe oto lưu thông trên đường quốc lộ ko phân phân thành các làn biệt lập. Quan sát phía trước an toàn và có đủ điều kiện vượt, anh A báo hiệu để xin vượt. Tuy nhiên, anh B điều khiển xe oto phía trước ko nhường đường. Nhận thấy ko có trở ngại vật bên phải, anh A đã điều khiển xe về phía phần đường bên phải và vượt lên. Trong cảnh huống này, thẩm định nào sau đây là đúng?
A. Anh A vi phạm Luật giao thông đường bộ còn anh B ko vi phạm.
B. Anh B vi phạm Luật giao thông đường bộ còn anh A ko vi phạm.
C. Cả anh A và anh B đều vi phạm Luật giao thông đường bộ.
D. Cả anh A và anh B đều ko vi phạm Luật giao thông đường bộ
Câu 9: Biển báo nào dưới đây báo hiệu đường 2 chiều?
A. Biển 1
B. Biển 2
C. Biển 1 và 2
D. Biển 2 và 3
Câu 10. Trên đường cao tốc, gặp biển báo nào dưới đây người tài xế đi theo hướng bên phải để tránh trở ngại vật?
A. Biển 1 và 2
B. Biển 2
C. Biển 3
D. Biển 1 và 3
2. Đáp án tự luận An toàn giao thông cho nụ cười mai sau 2022 thầy cô giáo THPT
1. Thầy/cô hãy xây dựng kế hoạch dạy học môn học nhưng mà thầy, cô đảm nhiệm (5 học 2021-2022) trong đấy có trình bày nhiệm vụ giáo dục an toàn giao thông sao cho thích hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid -19 ngày nay.
2. Thầy/cô hãy phân tách những thuận tiện và gieo neo lúc tiến hành nhiệm vụ giáo dục an toàn giao thông 5 2021. Từ đấy đề nghị biện pháp giải quyết.
Gợi ý giải đáp: xem Tại đây.
Câu hỏi An toàn giao thông cho nụ cười mai sau 2021
2. Đáp án An toàn giao thông cho nụ cười mai sau thầy cô giáo

1. D
2.D
3.C
4.D
5.A
6.C
7.B
8.D
9.B
10.C

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin có lợi khác trên phân mục Tài liệu của Du Học Mỹ Âu VN.

Tagsbài dự thi Bài thu hoạch

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Đáp #án #toàn #giao #thông #cho #nụ #cười #ngày #mai #giáo #viên #THPT


  • Du Học Mỹ Âu
  • #Đáp #án #toàn #giao #thông #cho #nụ #cười #ngày #mai #giáo #viên #THPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button